Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Hoogleraar Curriculumstudies

De hoogleraar ‘Curriculumstudies’ krijgt een brede leeropdracht waarin generieke, onderwijskundige en vakdidactische benaderingen van het …

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Nieuwe Achtergracht, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 5864 - € 8539 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

De hoogleraar ‘Curriculumstudies’ krijgt een brede leeropdracht waarin generieke, onderwijskundige en vakdidactische benaderingen van het curriculum en curriculumontwikkeling met elkaar verbonden worden. Onderzoek naar het proces van curriculumontwikkeling moet op school- en stelselniveau bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

De leerstoel wordt ondergebracht bij de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen. Aan de leerstoel ligt een samenwerking ten grondslag tussen de Faculteit en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). SLO treedt op als sponsor. SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet SLO zich in voor de ontwikkeling van een doordacht curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. In samenwerking met scholen, schoolbesturen en andere maatschappelijke partners draagt SLO bij aan de kwaliteit van het funderend onderwijs.

Wat gaat u doen?

De hoogleraar geeft leiding aan en participeert in onderwijs en onderzoek op het gebied van curriculumontwikkeling, binnen de disciplines van de vakdidactiek en onderwijskunde. De hoogleraar verricht onderzoek conform de leeropdracht en verzorgt daarmee geassocieerd onderwijs. De hoogleraar spant zich in voor acquisitie van onderzoeksgelden en draagt verantwoordelijkheid voor de begeleiding van promovendi. De hoogleraar stimuleert de samenwerking tussen de UvA en SLO.

Onderzoek

 • De hoogleraar geeft leiding aan een eigen lijn binnen het onderzoeksprogramma Education. Op die manier draagt de hoogleraar bij aan het pedagogisch en onderwijswetenschappelijk onderzoek van de afdeling en bevordert deze het verwerven van externe onderzoeksgelden.

Onderwijs

 • De hoogleraar participeert in het onderwijs van de bachelor- en masteropleidingen van het College en de Graduate School of Child Development and Education.

Management

 • De hoogleraar is verantwoordelijk voor het management van zijn of haar onderzoekslijn en neemt deel aan de managementtaken van de Afdeling Pedagogische en onderwijswetenschappen en de daarbij behorende instituten.

Functie-eisen

Wat vragen we van jou?

De hoogleraar voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • gepromoveerd in de onderwijswetenschappen, vakdidactiek, of een aanverwant wetenschapsgebied;
 • brede en aantoonbare expertise op het leerstoeldomein;
 • een visie op onderzoek naar curriculumontwikkeling, bijvoorbeeld in een van de leerdomeinen van het bèta- of talenonderwijs;
 • zeer goede onderzoekskwaliteiten, onder meer blijkend uit wetenschappelijke artikelen en andere publicaties.
 • gebleken bekwaamheid in het verwerven van externe financiering voor onderzoek;
 • goede coachende vaardigheden blijkend uit succesvolle begeleiding van promovendi;
 • goede didactische kwaliteiten en ruime ervaring met het geven van universitair onderwijs, bij voorkeur in bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO);
 • actieve participatie in professionele netwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een fulltime dienstverband voor 38 uur per week. Het UFO-profiel Hoogleraar is van toepassing.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €5.864 tot €8.539 bruto per maand op basis van volledige werktijd (38 uur per week), volgens salarisschaal H2. Dit is exclusief 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Additionele informatie

Voor vragen over de functie of de afdeling kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: