1. Vacatures
 2. Van der Laan & Co
 3. Chief Information Officer - Maastricht UMC+

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Chief Information Officer - Maastricht UMC+

Maastricht UMC+ zoekt een betrokken en visionair leider voor de vacature Chief Information Officer.

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Maastricht, Limburg
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Over de organisatie

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (hierna: MUMC+) is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht. De kerntaken van het MUMC+ zijn – naast topreferente en topklinische patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding, en valorisatie. De integratie van deze aandachtsgebieden stelt MUMC+ in staat om in de regio de best mogelijke zorg te leveren en verbetering van de gezondheid na te streven. De cultuur van het MUMC+ kenmerkt zich door de waarden toonaangevend, gedreven, empathisch en verbindend.

Digitale Strategie van het MUMC+

Informatie en Informatietechnologie zijn onderdeel van alle strategische programma’s van het Maastricht UMC+ en van het dagelijkse werk van de zorgprofessional. IT is niet alleen een belangrijk ‘medisch instrument’, maar de ontwikkelingen op dit gebied hebben een grote invloed op de wijze waarop het MUMC+ de zorgverlening in de toekomst wil vormgeven.

Het MUMC+ is in 2018 een IT Transformatieprogramma gestart. Dit programma richt zich niet alleen op significante verbetering van de zorg IT, maar ook op de versterking van het fundament hiervan. Proces- en data optimalisatie en standaardisatie moet worden doorgevoerd om optimaal gebruik te maken van informatietechnologie.

Governance

Het MUMC+ heeft recent gekozen voor een wijziging van haar IT Governance. Er wordt toegewerkt naar een CxIO structuur waarbij een Information Officer wordt aangesteld voor de domeinen zorg (CMIO), verpleging (CNIO), Onderwijs & Onderzoek (CSIO) en Bedrijfsvoering (CBIO). De verantwoordelijkheid voor een effectieve informatievoorziening (IV) wordt op deze wijze meer belegd in het zorgbedrijf waarbij een effectieve samenwerking met de IT organisatie moet zorgen voor uitvoering van dit beleid.

De CxIO’s vormen samen met de CIO en de CTO het CxIO overleg. Dit overleg wordt ondersteund door een CIO Office. Naast het CxIO overleg is er een IV-board voorzien die bestaat uit vertegenwoordigers van het zorgbedrijf. Dit orgaan ziet toe op een adequate uitvoering van het IV beleid.

Over de vacature

De functie CIO

De CIO is binnen het MUMC+ eindverantwoordelijk voor het functioneren van de brede IT-functie en de dienstverlening (beheer) van deze functie. De CIO stuurt de afdeling MIT (Medische Instrumentatie en Informatie Technologie) aan. De brede IT-functie betreft een combinatie van de units Informatiemanagement (IM) en IT Delivery & Development. De CIO creëert aantoonbare waarde voor de medewerkers van het MUMC+ en haar patiënten door de inzet van technologie.

Hij/zij stelt op strategisch niveau het kader voor de (Zorg) IT en medische technologie vast in overleg met de CxIO’s om onderscheidende kwaliteit en doelmatigheid van de domeinen Zorg, Onderzoek, Onderwijs en Bedrijfsvoering van het MUMC+ te realiseren. Het kader voor Zorg IT sluit aan bij de strategie van MUMC+. De CIO doet dat door de CxIO’s te sturen in het voorbereiden, ontwikkelen en realiseren van een visie en beleid. Hij/zij bewaakt de uitvoering van de visie en de bijbehorende activiteiten rondom de informatievoorziening in het MUMC+. Daarbij streeft hij/zij samen met de CxIO’s binnen de IT-functie naar een effectief en gerationaliseerd IT-landschap en bijbehorende portfolio van applicaties. De CIO maakt actief de verbinding tussen de RvB, de CxIO’s en de overige stakeholders in het MUMC+.

Het MUMC+ bevindt zich op het gebied van ICT, digitale transformatie, datamanagement, informatievoorziening en medische technologie in een fase van herpositionering en omvorming. De Chief Technology Officer zal leidinggeven aan dit proces richting een volwaardige eigentijdse IDT-afdeling (Informatievoorziening, Datamanagement en (medische) Technologie) met de betrokken interne en externe stakeholders.

Positionering

De Chief Information Officer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de innovatie- & ontwikkelagenda en de implementatie, uitrol en beheer daarvan door aansturing van de MIT afdeling. De CIO weet goed de strategische belangen van het MUMC+ richting samenwerkingspartners te behartigen en haar positie in deze stevig neer te zetten. De CIO rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en geeft direct leiding aan de afdeling MIT. De CIO valt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter Raad van Bestuur.

Het stafdirectoraat MIT

Het Stafdirectoraat MIT (Medische Instrumentatie en Informatie Technologie) faciliteert de MUMC+ organisatie bij zowel beheer als innovatie/nieuwe toepassingen op het vlak van IT en medische apparatuur. Een slimme inzet van technologie speelt zowel een belangrijke rol in de verbetering van patiëntenzorg en patiëntveiligheid alsook op het gebied van efficiencyverbetering en kostenbesparing.

Rol, verantwoordelijkheden en taken

De CIO:

 • Legt verantwoording af aan de RvB over de brede IT-functie van het MUMC+;
 • Vertaalt nieuwe externe (technologische) ontwikkelingen naar concrete oplossingen voor het MUMC+;
 • Werkt intensief samen met de CxIO’s om de strategische thema’s van het MUMC+ te bepalen en te vertalen naar een portfolio van programma’s en projecten;
 • Stuurt de CxIO’s met de vertaling van de strategische ambities van het MUMC+ naar een optimale opzet en inrichting van (Zorg) IT;
 • Is verantwoordelijk voor het verder implementeren en stabiliseren van de IT Governance in het MUMC+ zodat een relatie en optimale afstemming tussen business en IT ontstaat;
 • Geeft leiding aan het CIO-office en bewaakt de stabilisering en verdere doorontwikkeling van het CIO-office;
 • Verbindt vraag en aanbod van (Zorg) IT in het MUMC+ door middel van Informatiemanagement en het ondersteunen van de informatiemanagers;
 • Is de voorzitter van de IV-Board en het CxIO-overleg en daarmee eindverantwoordelijk voor het Business-IT projectportfolioproces van het MUMC+;
 • Mobiliseert resources, kennis en good-practices binnen het huis ten aanzien van de processen en de gerelateerde IT systemen en legt verbindingen tussen verschillende afdelingen van het MUMC+, om te komen tot gestandaardiseerde en verbeterde oplossingen;
 • Fungeert zowel binnen als buiten het MUMC+ als een ambassadeur van de brede IT-functie door gegevensuitwisseling te bevorderen en samenwerking met andere zorginstellingen te stimuleren;
 • Bewaakt, in samenwerking met de CFO, de financiële planning van de brede IT-functie.

Bevoegdheden

De CIO:

 • Rapporteert en legt verantwoording af aan de RvB;
 • Stemt voor de strategische beleidsvraagstukken af met de leden van de Raad van Bestuur;
 • Acteert op strategisch niveau binnen het MUMC+.

Functie-eisen

Competenties

De CIO draagt de volgende kernwaarden actief uit c.q. beschikt over de volgende competenties. De CIO:

 • Is een betrokken en visionaire leider met aantoonbare ervaring met (Zorg) IT op een academisch werk- en denkniveau;
 • Heeft (ruime) directie-ervaring rondom (zorg)technologie, datascience en (zorg)ICT, opgedaan in complexe (zorg)omgeving (vergelijkbaar met het MUMC+);
 • Is een strategisch denker met de nodige verbeeldingskracht, kan ontwikkelingen in zorglandschap duiden en vergezichten schetsen;
 • Neemt verantwoordelijkheid en streeft continu naar excellentie binnen de organisatorische context;
 • Heeft bij voorkeur brede kennis van de relevante processen binnen een academisch ziekenhuis;
 • Bezit de noodzakelijke organisatorische en technische kennis en expertise voor het realiseren van een effectieve IT Delivery;
 • Heeft ruimschoots ervaring met het aansturen van een grote IT organisatie;
 • Heeft ruimschoots ervaring met het leiding geven aan omvangrijke programma’s en projecten en het bijbehorende verandermanagement;
 • Is overtuigend, met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, en communicatief sterk op alle niveaus van de organisatie, van individuele zorgverlener of medewerker in de domeinen tot en met Raad van Bestuur;
 • Heeft een sterk omgevingsbewustzijn, een gezonde ondernemingszin en netwerkvaardigheid;
 • Bezit sectorkennis en de competentie om nieuwe relevante technologieën te herkennen en te implementeren binnen het huis;
 • Is communicatief en sociaal vaardig om op verschillende niveaus binnen en buiten het MUMC+ effectief te kunnen zijn.

Over de procedure

Het MUMC+ laat zich in deze procedure begeleiden door Nicole Boevé en Nicolette van Helsdingen, partners bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert Van der Laan & Co de best passende kandidaat profielen aan de selectiecommissie van het MUMC+, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen (vb. internet, social media) is onderdeel van de procedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature kunt u uw cv met motivatie uploaden door op deze vacature te klikken en daarna op APPLY via https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/

De reactietermijn sluit op 2 januari 2020. Voor vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen via 035 5480760.