1. Vacatures
  2. VU
  3. Promovendus Orthopedagogiek EMB Pijn App

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus Orthopedagogiek EMB Pijn App

• Uitwerken van het goedgekeurde onderzoeksvoorstel tot een onderzoeksprotocol; • voorleggen van project aan een ethische toestemmingscommissie; • contacten …

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
De Boelelaan, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
32 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

• Uitwerken van het goedgekeurde onderzoeksvoorstel tot een onderzoeksprotocol;
• voorleggen van project aan een ethische toestemmingscommissie;
• contacten leggen, onderhouden en samenwerken met participanten, ouders, participerende organisaties, en opleidingscentra;
• coördineren van het ontwikkelen van de EMB Pijn App in samenwerking met medewerkers van TU/e;
• coördineren van dataverzameling;
• begeleiden van (WO, HBO en MBO) studenten die werken ten behoeve van het project;
• databeheer, dataverwerking en data-analyse;
• schriftelijke rapportage in de vorm van wetenschappelijke manuscripten en praktijkgerichte verslagen;
• rapportage in de vorm van nationale en internationale wetenschappelijke publicaties en presentaties;
• (mede) vormgeven en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van verspreiding en gebruik van de uitkomsten.

Functie-eisen

• Afgestudeerd in de (ortho)pedagogiek of (neuro)psychologie;
• affiniteit met communicatie, ICT, techniek;
• bij voorkeur affiniteit en ervaring met psychofysiologische of lichamelijke onderzoeksmethoden of diagnostiek;
• in team- en netwerkverband kunnen werken, maar ook een grote mate van zelfstandigheid bezitten;
• gebleken wetenschappelijke ambitie;
• kennis van en ervaring met het doen van empirisch wetenschappelijk onderzoek en daarover rapporteren;
• goede sociale en organisatorische vaardigheden;
• affiniteit met de doelgroep;
• creativiteit en flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en bij voldoende perspectief verlengd tot een totaal van 4 jaar. Aan het einde van het vierde jaar dient de arbeidsovereenkomst afgesloten te worden met een dissertatie. De aanstelling vindt plaats bij Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Op http://www.werkenbijdevu.nl kunt u onze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen uitgebreid terugvinden zoals:
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
• goede pensioenregeling (ABP);
• minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;
• marktconforme reiskostenregeling.

Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar € 2.222,- oplopend tot € 2.840,- bruto per maand in het vierde jaar (salarisschaal promovendus, conform de CAO Nederlandse Universiteiten) bij een voltijds dienstverband.

Additionele informatie

Het projectteam bestaat uit: cliënten, ouders en verwanten, het Ben Sajetcentrum bestaande uit Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en ROC Amsterdam Ons Tweede Thuis en Cordaan; Academische werkplaats Vrije Universiteit Amsterdam; Bartiméus – Accessibility; het Prader-Willi Fonds; Technische Universiteit Eindhoven; en Ipse de Bruggen.
Als netwerk willen wij de kwaliteit van de zorg voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking verbeteren. Daarvoor is het nodig dat (wetenschappelijk) ontwikkelde kennis ook toegepast wordt in de dagelijkse praktijk van de zorg. De onderzoeken zijn volledig gericht op het vergroten van autonomie, welzijn en coping van mensen met een beperking. Wij willen onderzoeken of ICT-interventies bijdragen aan autonomie, welzijn en adaptieve coping. Ook willen wij ICT inzetten voor het ontwikkelen van betrouwbare en valide meetinstrumenten. Er is veel aandacht voor gebruikerservaringen en implementatie.

Het Nationaal Programma “Gewoon Bijzonder” (ZonMw) heeft recent subsidie toegekend voor het uitvoeren van de programmalijn ‘De wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken met behulp van ICT’. Dit programma vergroot het welzijn van mensen met een EMB en hun netwerk. Het programma bouwt voort op het project 'Sociale Relaties en ICT’, van Bartiméus en het BSC in het kader van het ZonMW-programma “Gewoon Bijzonder”. Het programma is gericht op (door-)ontwikkeling van kennis en producten en op de verspreiding en toepassing daarvan voor ouders en verwanten.
Het doel van dit project ‘De wereld veilig maken’ is het beter signaleren van pijn met behulp van ICT door het valideren en toetsen van een ‘EMB Pijn App’. Met de ‘EMB Pijn App’ in combinatie met ‘de slimme sok’ verwachten wij dat ouders meer en sneller inzicht kunnen krijgen in pijnsignalen. We maken gebruik van de 'slimme sok’ om de fysiologische reacties met betrekking tot pijn naar de app te sturen. De verwachting is dat de ‘slimme sok’ met aanpassingen in de software van de app huidgeleiding-variabiliteit en daarmee pijnsignalen kan registreren. Het doel is om: 1) te onderzoeken of het gebruik van een te ontwikkelen ‘EMB Pijn App’, gekoppeld aan de bestaande ‘flower-app & slimme sok’, helpt om pijn sneller en beter te signaleren; 2) om adequater te handelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw dr. Paula Sterkenburg, e-mail: p.s.sterkenburg@vu.nl tel.: 020 5988890 of mevrouw Mirjam Wouda, e-mail: m.wouda@onstweedethuis.nl tel: 06-83596370.
website: http://www.bensajetcentrum.nl/subsidie-gehonoreerd-door-zonmw/