1. Vacatures
  2. VU
  3. Promovendus Orthopedagogiek Project Aansluiten en Stimuleren

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus Orthopedagogiek Project Aansluiten en Stimuleren

• Uitwerken van het goedgekeurde onderzoeksvoorstel tot een onderzoeksprotocol; • voorleggen van project aan een ethische toestemmingscommissie; • contacten …

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
De Boelelaan, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
36 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

• Uitwerken van het goedgekeurde onderzoeksvoorstel tot een onderzoeksprotocol;
• voorleggen van project aan een ethische toestemmingscommissie;
• contacten leggen, onderhouden en samenwerken met participanten, ouders/verwanten, participerende organisaties en opleidingscentra;
• coördineren van het ontwikkelen van de checklist Aansluiten & Stimuleren in combinatie met de 'slimme sok' in samenwerking met medewerkers van TU/e;
• coördineren van dataverzameling;
• begeleiden van (WO, HBO en MBO) studenten die werken ten behoeve van het project;
• databeheer, dataverwerking en data-analyse;
• schriftelijke rapportage in de vorm van wetenschappelijke manuscripten en praktijkgerichte verslagen;
• rapportage in de vorm van nationale en internationale wetenschappelijke publicaties en presentaties;
• (mede) vormgeven en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van verspreiding en gebruik van de uitkomsten.

Functie-eisen

• afgestudeerd in de (ortho)pedagogiek of psychologie;
• bij voorkeur affiniteit en ervaring met psychofysiologische of lichamelijke onderzoeksmethoden of diagnostiek;
• affiniteit met communicatie, ICT, techniek;
• in team- en netwerkverband kunnen werken, maar ook een grote mate van zelfstandigheid bezitten;
• gebleken wetenschappelijke ambitie;
• kennis van en ervaring met het doen van empirisch wetenschappelijk onderzoek en daarover rapporteren;
• goede observatievaardigheden;
• goede sociale en organisatorische vaardigheden;
• affiniteit met de doelgroep;
• creativiteit en flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en bij voldoende perspectief verlengd tot een totaal van 4 jaar. Aan het einde van het vierde jaar dient de arbeidsovereenkomst afgesloten te worden met een dissertatie. De aanstelling vindt plaats bij Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Op de website: http://www.werkenbijdevu.nl kunt u onze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen uitgebreid terugvinden zoals:
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
• goede pensioenregeling (ABP);
• minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;
• marktconforme reiskostenregeling.

Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar € 2.222,- oplopend tot € 2.840,- bruto per maand in het vierde jaar (salarisschaal promovendus, conform de CAO Nederlandse Universiteiten) bij een voltijds dienstverband.

Additionele informatie

Het projectteam bestaat uit: cliënten, ouders en verwanten, het Ben Sajetcentrum bestaande uit Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en ROC Amsterdam Ons Tweede Thuis en Cordaan; Academische werkplaats Vrije Universiteit Amsterdam; Bartiméus – Accessibility; het Prader-Willi Fonds; Technische Universiteit Eindhoven; en Ipse de Bruggen.
Als netwerk willen wij de kwaliteit van de zorg voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking verbeteren. Daarvoor is het nodig dat (wetenschappelijk) ontwikkelde kennis ook toegepast wordt in de dagelijkse praktijk van de zorg. De onderzoeken zijn volledig gericht op het vergroten van autonomie, welzijn en coping van mensen met een beperking. Wij willen onderzoeken of ICT-interventies bijdragen aan autonomie, welzijn en adaptieve coping. Ook willen wij ICT inzetten voor het ontwikkelen van betrouwbare en valide meetinstrumenten. Er is veel aandacht voor gebruikerservaringen en implementatie.

Het Nationaal Programma “Gewoon Bijzonder”(ZonMw) heeft recent subsidie toegekend voor het uitvoeren van de programmalijn ‘De wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken met behulp van ICT’. Dit project vergroot het welzijn van mensen met een EMB en hun netwerk. De programmalijn ‘EMB en ICT’ bouwt voort op het project 'Sociale Relaties en ICT’, van Bartiméus en het BSC in het kader van het ZonMW-programma “Gewoon Bijzonder”. De programmalijn is gericht op (door-)ontwikkeling van kennis en producten en op de verspreiding en toepassing daarvan voor ouders en verwanten van personen met een EMB.
Een deelproject is het ontwikkelen van de een nieuw instrument ‘Aansluiten en Stimuleren’ (A&S) te ontwikkelen, waarmee begeleiders van mensen met een ernstig meervoudig verstandelijke beperking (EMB) beter in staat zijn om in hun reacties aan te sluiten bij de cliënt. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de ontwikkeling van de checklist A&S. Een vervolg stap is nu de validatie van het instrument aan de hand van psychofysiologische dataverzameling. Onderzoeksvragen zijn: Welke eigenschappen en functies dient het instrument te hebben zodat begeleiders beter kunnen aansluiten bij de signalen van de cliënt? Is dit nieuwe instrument betrouwbaar en valide? Video-opnamen zullen worden gemaakt van interactiemomenten tussen begeleiders en cliënten met EMB. Tijdens de interactiemomenten zal de lichamelijke ‘arousal’ van de cliënt worden gemeten met een huidsensor verwerkt in een ‘slimme sok’.
De video-opnamen zullen door meerdere MBO-, HBO- en/of WO-studenten worden gescoord met het instrument A&S, waardoor de betrouwbaarheid kan worden bepaald voor verschillend opgeleide professionals. De verwachting is dat scores op de A&S samenhangen met de fysiologische ‘arousal’ gemeten met de ‘slimme sok’. Dit verband zal worden onderzocht met het oog op validiteit. Door middel van een gerandomiseerde trial wordt onderzocht in welke mate het A&S instrument ervoor zorgt dat begeleiders beter aansluiten bij het gedrag en de behoeften van de cliënt. Daarnaast zal een implementatie onderzoek worden gedaan bij ouders en verwanten van personen met een EMB met betrekking tot ervaringen bij het gebruik van A&S.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw dr. Paula Sterkenburg, e-mail: p.s.sterkenburg@vu.nl tel.: 020 5988890 of mevrouw Mirjam Wouda, e-mail: m.wouda@onstweedethuis.nl
tel: 06-83596370.

website: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/gewoon-bijzonder-nationaal-programma-gehandicapten/sociale-relaties-en-ict-bevorderen-van-coping-autonomie-en-welzijn/
website: http://www.bensajetcentrum.nl/subsidie-gehonoreerd-door-zonmw/