1. Vacatures
 2. Wesselo & Partners
 3. LID COLLEGE VAN BESTUUR

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

LID COLLEGE VAN BESTUUR

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar

Functieomschrijving

De organisatie

Stichting VO Haaglanden is een samenwerkingsstichting van openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. De stichting bestaat uit tien scholen op 22 locaties in Den Haag en Rijswijk. De scholen zijn Dalton Den Haag, praktijkschool De Einder, Gymnasium Haganum, Haags Montessori Lyceum, Lyceum Ypenburg, Johan de Witt Scholengroep, Maerlant-Lyceum, Maris College, Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College en het Segbroek College. Sinds de oprichting in 2003 verzorgen de tien scholen voor voortgezet onderwijs, met 1.400 medewerkers, onderwijs voor meer dan 14.000 leerlingen.

De scholen van VO Haaglanden zijn pluriform in het onderwijsaanbod en in het gehanteerde onderwijsconcept en kennen daarbij een sterke verbondenheid. Meerwaarde ontstaat door onderlinge uitwisseling, gezamenlijke initiatieven en beleid dat met gemeenschappelijk draagvlak wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Onderling vertrouwen en transparantie zijn belangrijke kenmerken in een cultuur die de basis vormt voor het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de stichting.

De Raad van toezicht van VO Haaglanden is op zoek naar een deskundig, strategisch denkend en sensitief optredend

LID COLLEGE VAN BESTUUR

De resultaatgebieden

Samen met de voorzitter van het College van bestuur heeft u de volgende collegiale taken en verantwoordelijkheden:

 • het uitvoering geven aan het strategisch beleidsplan 2021-2025 met de hierin geformuleerde beleidsambities;
 • zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van de (meerjaren)begroting van VO Haaglanden;
 • ontwikkelen van de kaders voor onderwijs, kwaliteitsbeleid en de bedrijfsvoering, deze vaststellen, het organiseren van de benodigde expertise voor de realisatie, c.q. de ondersteuning van de rectoren en directeuren;
 • verantwoordelijkheid nemen voor de medezeggenschap binnen VO Haaglanden in lijn met het medezeggenschapsstatuut en overleg voeren met de gemeenschappelijke medezeggenschap;
 • leiding geven aan de rectoren, directeuren, de concerncontroller en de medewerkers van het bestuursbureau;
 • bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van het leiderschap en management en zorgdragen voor de vereiste continuïteit met betrekking tot de optimale bezetting van de directie- en managementposities;
 • vertegenwoordigen van VO Haaglanden in algemeen, bestuurlijk overleg op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau;
 • verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de Raad van toezicht en het afleggen van verantwoording aan hen over het gevoerde beleid, de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en de afgesproken strategische doelstellingen.

Meer specifiek als lid College van bestuur met de portefeuilles financiën en control, juridische zaken, huisvesting, P&O en IT(-security) heeft u de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • het ontwikkelen van de kaders voor de bedrijfsvoering aspecten, waaronder financiën en control, human resources, IT, huisvesting en juridische zaken.
 • zorgen voor vaststelling van beleid op de genoemde portefeuilles, de uitvoering aansturen, de opbrengsten evalueren en zorgen voor de eventuele verbeteringen;
 • zorgdragen voor de (meerjaren)begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 • in staat zijn directeuren en rectoren tijdig, gevraagd en ongevraagd te adviseren in schoolspecifieke casuïstiek.

Functie-eisen

Als lid College van bestuur, met de verantwoordelijkheid voor de portefeuilles op het vlak van bedrijfsvoering, beschikt u over ten minste de volgende kwaliteiten:

 • bestuurlijke ervaring, meer specifiek met betrekking tot de onderwijsondersteunende processen binnen een onderwijsorganisatie; daarbij is zowel het inrichten van de organisatie gericht op de realisatie van de (strategische) doelen als het op hoofdlijnen aansturen van brede bedrijfsprocessen en systemen relevant (op het gebied van financiën, P&O, huisvesting en juridische zaken) uw eerste expertise;
 • inspirerend en dienend leiderschap, alsmede bindend vermogen om leiding te geven aan ondersteunende processen binnen een bestuur voor (voortgezet) onderwijs;
 • een eigentijdse visie op onderwijs en het maatschappelijk belang daarvan;
 • inzicht in grootstedelijke ontwikkelingen in relatie tot het funderend onderwijs en de politiek-bestuurlijke processen, zoals deze bijvoorbeeld in de regio Haaglanden vorm krijgen;
 • kennis van/inzicht in de wet- en regelgeving, bekostiging en governance in het onderwijsdomein;
 • vaardigheid in het onderhandelen en netwerken;
 • academisch denk- en werkniveau, te denken valt aan een financieel-economische, bedrijfsmatige of bestuurskundige achtergrond.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.vohaaglanden.nl.