1. Vacatures
 2. Wesselo & Partners
 3. ONAFHANKELIJK VOORZITTER BESTUUR

ONAFHANKELIJK VOORZITTER BESTUUR

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De organisatie

Het openbaar onderwijs in Nederland heeft een actief-pluriforme opdracht. Dit betekent dat het onderwijs bijdraagt aan ‘de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. Het openbaar onderwijs neemt daarbij niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar gaat uit van en besteedt aandacht aan diversiteit. Openbare scholen leren kinderen respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Ouders van leerlingen op de openbare basisschool hebben wettelijk (WPO artikel 50 en 51) het recht om de school te vragen om levensbeschouwelijk of godsdienstig vormingsonderwijs te verzorgen voor hun kinderen. Daarbinnen kan gekozen worden voor humanistisch, protestants-christelijk, katholiek, joods, islamitisch, hindoeïstisch of boeddhistisch vormingsonderwijs. In de lessen leren kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Of ervaren kinderen wat geloof in het leven kan betekenen. Ze leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Het vormingsonderwijs levert een belangrijke aanvulling en verrijking rond onderwerpen als burgerschapsvorming, geestelijke stromingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Door het vormingsonderwijs worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Jaarlijks krijgen zo’n 50.000 kinderen in het openbaar basisonderwijs in Nederland dit vormingsonderwijs.

Het vormingsonderwijs in Nederland wordt verzorgd door Stichting Dienstencentrum GVO en HVO, beter bekend onder de naam Centrum voor Vormingsonderwijs en is gevestigd in Utrecht. Het Centrum wordt door OCW gezien als de partij die jaarlijks de instellingssubsidie van circa € 14 miljoen voor het vormingsonderwijs ontvangt en daarmee het geven en verzorgen van godsdienstig of levensbeschouwelijk onderwijs faciliteert. Die facilitering richt zich vooral op het invulling geven aan een aantal gemeenschappelijke taken van de organisaties die het vormingsonderwijs verzorgen en het zorgen voor adequate ondersteuning en bedrijfsvoering richting de verschillende denominaties en het ministerie van OCW. De inhoud van het vormingsonderwijs is de verantwoordelijkheid van de zeven afzonderlijke denominaties.

Het bestuur van het Centrum voor Vormingsonderwijs is op korte termijn op zoek naar een:

ONAFHANKELIJK VOORZITTER BESTUUR

De onafhankelijk voorzitter van het (toezichthoudend) bestuur heeft de volgende taken:

 • Het leiden van de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur;
 • Het voorbereiden van de bestuursvergaderingen samen met de directeur van het stichtingsbureau;
 • Het fungeren als klankbord/sparringpartner voor de directeur van het stichtingsbureau (samen met de overige bestuursleden);
 • Het waar nodig bemiddelen tussen de standpunten van de verschillende bestuursleden;
 • Het regie voeren over het besluitvormingsproces en de interne werkwijze van het bestuur:

        o Bewaken zorgvuldigheid in procedures en (statutaire/reglementaire) afspraken;

        o Bewaken jaarkalender inclusief jaarcyclus en agendering;

        o Bewaken evenwichtige belangenafweging en kwaliteit besluitvorming;

        o Zorgdragen voor de jaarlijkse zelf-evaluatie van het bestuur.

Specifieke profieleisen

 • Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in maatschappelijke ondernemingen met uiteenlopende belangen; bij voorkeur in de rol van voorzitter;
 • Visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om als voorzitter een bindende rol te kunnen vervullen bij de mening en besluitvorming van het bestuur;
 • Bewust van eigen positie en de noodzaak deze voor het bestuur inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren;
 • Sterk strategische oriëntatie en vermogen om focus te houden op lange termijn visie;
 • Goed ingevoerd in (politiek-)bestuurlijke netwerken; maatschappelijk actief;
 • Inzicht in de dynamiek van de verschillende denominaties die de maatschappelijke functie van het werkveld van de Stichting (mede) bepalen;
 • Breed overzicht ten aanzien van alle facetten van de bedrijfsvoering;
 • Onafhankelijk en integer;
 • Organisatiesensitief en gevoel voor intermenselijke verhoudingen;
 • Voldoende beschikbaarheid en toewijding om de rol van voorzitter adequaat te kunnen invullen.

 

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van de heer dr. J.M.A. (José) Coenen. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.vormingsonderwijs.nl

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature