1. Vacatures
 2. Wesselo & Partners
 3. TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

De organisatie
De missie van Onderwijsgeschillen is om:
• het huis voor onafhankelijke deskundige geschillenbehandeling te zijn voor het gehele
• onderwijs en
• te fungeren als expertisecentrum voor geschilbeslechting in het onderwijs.

Onderwijsgeschillen organiseert professionele geschilbehandeling voor de onderwijsgemeenschap. Onderwijsorganisaties uit alle sectoren en van alle identiteiten kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen. Onderwijsgeschillen houdt hiertoe onafhankelijke commissies in stand. Deze commissies behandelen op verzoek van de rechtzoekende medewerker, student, ouder of medezeggenschapsraad de diverse klachten, beroepen, bezwaren en verzoeken die kunnen ontstaan in de onderwijsgemeenschap. Indien passend bij het geschil, kan Onderwijsgeschillen een mediationtraject organiseren. Bij Onderwijsgeschillen zijn ongeveer 25 mensen in dienst die zorgen voor de juridische en secretariële ondersteuning van de commissies en het beheer en de kwaliteit van de eigen organisatie.

Binnen de Raad van Toezicht van Onderwijsgeschillen ontstaan eind 2020 en voorjaar 2021 door reglementair terugtreden twee vacatures voor een lid Raad van Toezicht: één lid met een onderwijs-bestuurlijk profiel; daarnaast wordt gezocht naar een lid met het profiel juridische dienstverlening & ondernemerschap.

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

HRM, organisatieontwikkeling & leiderschap

Onderwijskwaliteit en -vernieuwing

Algemene eisen

 • academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties;
 • vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen; betrokkenheid bij het onderwijs;
 • integriteit staat voorop; derhalve het belang van de organisatie vooropstellen, zonder daarbij andere belangen een rol te geven;
 • beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • kunnen uitdragen van een visie op inclusiviteit en diversiteit;
 • beschikken over een aantal voor Onderwijsgeschillen relevante netwerken op strategisch niveau;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Specifieke profieleisen: juridische dienstverlening & ondernemerschap
Gezocht wordt naar kandidaten met een juridische achtergrond en expertise die werkzaam zijn binnen de juridische dienstverlening/geschillenbeslechting. U heeft oog voor innovaties en nieuwe vormen van juridische dienstverlening en geschillenbeslechting en bent in staat actuele maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar mogelijkheden om het palet van beschikbare vormen van geschillenbeslechting die Onderwijsgeschillen toepast te vergroten. U heeft als ‘critical friend’ van het bestuur een scherp oog voor de kwaliteit van de geschillenbeslechting en van de ondersteuning daarvan. U stimuleert het nadenken over ‘maatschappelijk ondernemerschap’, verbreding en verdieping van de dienstverlening van de Stichting en levert een bijdrage aan verdere organisatieontwikkeling en positionering van Onderwijsgeschillen als onafhankelijke, professionele ‘moderne dienstverlener’ op het terrein van geschillenbeslechting en professionele verhoudingen binnen het onderwijs. Een goed beeld van ontwikkelingen op het gebied van onderwijsbeleid, onderwijsbestuur en onderwijsrecht geldt als een pre.

Als persoon bent u een strategische gesprekspartner, die eerder acteert vanuit vertrouwen dan ‘control’, die de hoofdlijnen pakt, maar diepgang niet schuwt; die voortdurend de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend is en in staat is om vanuit de toezichthoudende rol op innovatieve en creatieve wijze de positie van Onderwijsgeschillen binnen het werkveld te helpen versterken. Vanuit een positief-kritische grondhouding kunt u het bestuur anders laten kijken naar relevante thema’s en trends op het gebied van geschillenbeslechting.

Specifieke profieleisen: onderwijs-bestuurlijk
Gezocht wordt naar kandidaten met actuele bestuurlijke ervaring in een functie met eindverantwoordelijkheid in het onderwijs, bij voorkeur in het funderend en/of beroepsonderwijs. Vanuit uw ervaring als onderwijsbestuurder deelt u met de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder uw visie op ontwikkelingen binnen het onderwijsdomein in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en/of inhoudelijke ontwikkelingen op onderwijsgebied die van invloed kunnen zijn op rol en positie van Onderwijsgeschillen. U heeft toegang tot relevante (onderwijs)netwerken en bent daarin bestuurlijk actief. Daarbij heeft u een scherp ontwikkeld gevoel voor verantwoording naar de stakeholders van onderwijsinstellingen.

Als persoon bent u een strategische gesprekspartner, die eerder acteert vanuit vertrouwen dan ‘control’, die de hoofdlijnen pakt, maar diepgang niet schuwt; die voortdurend de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend is en in staat is om vanuit de toezichthoudende rol op innovatieve en creatieve wijze de positie van Onderwijsgeschillen binnen het werkveld te helpen versterken. Vanuit een positief-kritische grondhouding verrijkt u de blik van het bestuur op relevante thema’s en trends binnen het onderwijsveld.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van
Wesselo & Partners, in de persoon van José Coenen, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie over Stichting Onderwijsgeschillen verwijzen wij u naar: www.onderwijsgeschillen.nl.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature