1. Vacatures
  2. Woonstichting De Key

Bekijk alle vacatures van Woonstichting De Key

 


ORGANISATIE


Woonstichting De Key


De Key is een wooncorporatie met ruim 37.000 verhuureenheden in Amsterdam en omgeving. De Key verhuurt en verkoopt sociale en vrije sector huurwoningen, studentenwoningen, panden voor woongroepen, bedrijfsruimtes, garageboxen en parkeergarages. Woonstichting De Key heeft haar oorsprong in 1868.


De Key heeft haar koers herijkt en haar visie en missie herzien. Zij streeft hierbij naar meer focus in doelgroep en werkgebied.


MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT


Visie op de stad


Amsterdam is een dynamische stad, een stad in beweging. Deze dynamiek is cruciaal voor de ontwikkeling van Amsterdam als metropool; het maakt de stad een motor voor de economie. Starters zijn van onmiskenbaar belang voor de dynamiek van Amsterdam; zij geven de stad nieuwe impulsen en energie. Om het potentieel van starters ten volle te benutten, is het nodig dat zij kansen krijgen zich hier te vestigen. Maar juist deze groep komt moeilijk aan bod op de Amsterdamse woningmarkt, zeker binnen de ring A10. Zij hebben een springplank nodig om hier te kunnen wonen en zich te ontplooien.


Visie op de rol van De Key


Onze bijdrage aan de dynamiek in Amsterdam is betaalbare woonvormen creëren en beheren die aantrekkelijk zijn voor mensen die hun eerste stappen willen zetten op de woningmarkt. De Key heet hen welkom en geeft hen letterlijk de ruimte. Het huidige woningbezit sluit hier al goed op aan. Hierop bouwen we voort met actief portefeuillebeheer, innovatieve woonconcepten en door het ondersteunen van initiatieven. Deze focus is gebaseerd op onze historische wortels waarbij emancipatie en strijdbaarheid, maar ook zelfredzaamheid en vertrouwen voorop staan.


Visie op starten met wonen in de stad


De Key is er voor mensen die de eerste stappen zetten op de woningmarkt. Na verloop van tijd gaan zij verder. Sommigen naar een andere sociale huurwoning in de stad of elders, anderen naar woonruimte die ze zelf (gedeeltelijk) financieren. Zo maken zij telkens weer plaats voor een nieuwe generatie die een kans krijgt op de Amsterdamse woningmarkt en een bijdrage levert aan de dynamiek van Amsterdam.


Missie


De Key is een Amsterdamse woonstichting die werkt binnen en net buiten de ring A10. In dit gebied bieden wij mensen de kans hun eerste stappen te zetten op de woningmarkt. Dit geeft hen ruimte om een bijdrage te leveren aan de dynamiek in de stad.


FOCUS IN DIENSTVERLENING


Vertrouwde dienstverlening


Door voort te bouwen op waarden die van oudsher bij De Key horen, bieden we perspectieven voor nieuwe generaties die de woningmarkt nog moeten betreden. Vertrouwen is de basis voor de manier waarop wij werken en de manier waarop wij met onze klanten omgaan. De Key is benaderbaar en creëert ruimte voor beweging. Uiteindelijk gaat het erom dat woningzoekenden keuzes kunnen maken; dat ze niet worden belemmerd door bijvoorbeeld lange wachttijden, hoge prijzen of onnodige regeltjes.


Voor toetreders op de woningmarkt


Veel mensen kunnen prima hun weg vinden op de woningmarkt en hebben De Key niet nodig.


De Key steekt haar energie en kapitaal in woonproducten voor mensen die financieel nog niet zelfredzaam zijn op de woningmarkt. Voor starters met een beperkt inkomen is het moeilijk een betaalbare woning te vinden. Denk daarbij aan studenten, net afgestudeerden, jongeren die beginnen in hun eerste baan, maar ook jonge asielzoekers, jongeren met begeleiding en tienermoeders.


Vernieuwende woonconcepten


Wij ontwikkelen woonconcepten die aantrekkelijk zijn voor mensen die hun eerste stappen zetten op de woningmarkt. En we staan open voor initiatieven van anderen. Op basis van een grote variëteit aan standaardproducten creëren we dienstverlening op maat. Hierbij laten we ons leiden door drie kernbegrippen: tijdelijkheid, eigenaarschap en daadkracht. Zo creëert De Key woonruimte die snel beschikbaar is én betaalbaar.


DE OPGAVE


De komende jaren gaat voor De Key veel aandacht uit naar de implementatie van de nieuwe bedrijfsstrategie. Dat vraagt veel van onze verander- en vernieuwingskracht. Tegelijkertijd moet het reguliere werk doorgaan; onze zittende huurders verdienen de dienstverlening die ze van ons gewend zijn.


Daarbij moet De Key voldoen aan een geheel vernieuwde woningwet die per 1 juli 2015 van kracht is geworden. Op grond daarvan moet De Key een splitsing aanbrengen in daeb en niet-daeb bezit waarbij niet alleen veel operationele, maar ook strategische en tactische en financiële vraagstukken zullen ontstaan.


Met de gemeente Amsterdam zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Daarin wordt de lat hoog gelegd. Betaalbaarheid en duurzaamheid hebben alle aandacht. Investeringsambities zijn hoog. Tegelijkertijd werkt De Key de komende jaren nog aan het versterken van de financiële positie. Gestreefd wordt naar een dynamisch evenwicht waarin het aantal onttrekkingen aan de sociale sector door verkoop, liberalisatie of sloop gelijk is aan het aantal toevoegingen door nieuwbouw.