1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Lid Raad van Commissarissen - Ons Huis

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen - Ons Huis

Voor de Raad van Commissarissen van Ons Huis is ERLY op zoek naar een betrokken toezichthouder met bestuurlijke ervaring, kennis van governance en affiniteit met juridische vraagstukken.

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Enschede, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Ons Huis bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee leden op voordracht van de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelang Ons Huis (SHOH) benoemd. Commissarissen worden voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen voor één periode van 4 jaar worden herbenoemd.

De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Ons Huis. Vanuit haar klankbordrol fungeert de RvC als sparringpartner voor de bestuurder in het ontwikkelen van strategisch beleid en in gesprekken over de positionering van de corporatie in het maatschappelijk speelveld. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor het bestuur.

In verband met het aflopen van de maximale benoemingstermijn van één van de leden is de Raad van Commissarissen (RvC) van Ons Huis op zoek naar een nieuw lid voor de RvC.

Profiel

Van het nieuwe lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij een duidelijke visie heeft op de toegevoegde waarde van samenwerking in het maatschappelijk middenveld en deze weet te vertalen naar scenario’s en mogelijkheden voor Ons Huis. Dat vraagt om het vermogen te kunnen schakelen tussen de externe volkshuisvestelijke opgaven en de vertaling daarvan naar bijvoorbeeld vormen van collectief opdrachtgeverschap en inkoop, ketensamenwerking en strategisch partnerschap. Risicomanagement, juridische en financiële implicaties daarvan zijn daarbij belangrijke thema’s.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Een brede ervaring meebrengt in eindverantwoordelijke functies bij een maatschappelijke organisatie, zoals een zorg- of welzijnsinstelling;
 • Gewend is te werken in een complex bestuurlijke omgeving met interne en externe stakeholders;
 • Zicht op en kennis heeft van governancevraagstukken en de daarin onderscheidende rollen van toezichthouder en bestuurder;
 • Oog heeft voor moderne governance verhoudingen en toezicht ‘nieuwe stijl’;
 • Een visie heeft op samenwerking en de strategische implicaties hiervan op langere termijn weet te duiden;
 • Inzicht heeft in bestuurlijke, financiële en juridische consequenties van besluiten en deze weet te wegen in het kader van de maatschappelijke opgaven;
 • Ervaring met juridische vraagstukken heeft aangaande aanbesteding en opdrachtgeverschap en op de hoogte is van relevante wet -en regelgeving;
 • Ervaring heeft met ontwikkelen van strategische scenarioanalyses en daar uit voortvloeiende investeringsbeslissingen;
 • Een stevig gevoel heeft voor financiële risico’s voor de corporatie.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van Ons Huis? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Karin Broekhuizen, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39259. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Ons Huis zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Ons Huis vervult al meer dan 100 jaar als woningcorporatie een belangrijke maatschappelijke rol in Enschede. Met ruim 5.000 woningen bedient Ons Huis zo’n 12.000 mensen en draagt op die manier bij aan de volkshuisvestelijke opgave. De focus ligt op mensen die financieel niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Dagelijks werken zo’n 60 medewerkers aan de volkshuisvestelijke opgave.