1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen - Woonbedrijf ieder1

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen - Woonbedrijf ieder1

Voor de Raad van Commissarissen van Woonbedrijf ieder1 is ERLY op zoek naar een ervaren toezichthouder met vastgoed achtergrond en gevoel voor cijfers

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Deventer, Overijssel
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Woonbedrijf ieder1 bestaat uit zes leden. Hiervan zijn twee leden op voordracht van de huurdersorganisatie HuurdersBIJ1 benoemd. Commissarissen worden voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen nogmaals voor één periode van 4 jaar worden herbenoemd.

De RvC heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De Raad van Commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor het Bestuur. De werkwijze van de RvC en het Bestuur is vastgelegd in de statuten, een RvC-reglement en Bestuursreglement.

De RvC van Woonbedrijf ieder1 houdt de balans tussen toezichthouden op afstand en dichtbij zijn. Zij toont zich betrokken bij de organisatie en haar stakeholders en is daarvoor zichtbaar en toegankelijk. Zo onderhoudt zij structureel contact door overleg met de OR, het Managementteam en de huurdersorganisatie en sluit zich jaarlijks aan bij overleg met de gemeentebesturen.

Profiel

De RvC van Woonbedrijf ieder1 is op zoek naar een nieuw lid die tevens lid is van de auditcommissie. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat hij of zij met een duidelijk visie op vastgoedsturing en vanuit de rol als toezichthouder kan bijdragen aan deze opgave. Dat vraagt om het vermogen te kunnen schakelen tussen de externe maatschappelijke opgaven op het gebied van volkshuisvesting en de vertaling daarvan naar de vastgoedportefeuille van Woonbedrijf ieder1.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kanidaat die:

  • Ruime ervaring heeft met toezichthouden;
  • Een brede bestuurlijke ervaring heeft op het gebied van bijvoorbeeld volkshuisvesting of vastgoed;
  • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van vastgoedsturing;
  • Een stevig gevoel heeft voor financiën;
  • Als lid van de auditcommissie een goede gesprekspartner is en achter de cijfers weet te kijken;
  • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed weet te duiden.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van Woonbedrijf ieder1? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39257. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Woonbedrijf ieder1 zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Woonbedrijf ieder1 biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een goede en betaalbare woning te verhuren. Dat doen zij in de regio Stedendriehoek door in Deventer en Zutphen circa 14.000 woningen te verhuren.

Zij draagt bij aan leefbare steden en dorpen door de zorg voor goede en betaalbare woningen. Dat kunnen zij alleen goed doen als zij de huurder kennen en de huurders hen. Het is de uitdaging van Woonbedrijf ieder1 om dichtbij te zijn. Dicht bij de huurder. Dicht bij Huis.