1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Twee leden Raad van Commissarissen

Twee leden Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen van Woonmeij is ERLY, the consulting company op zoek naar een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met visie op sociale en maatschappelijke innovatie en naar een enthousiaste toezichthouder met vernieuwende visie op organisatie, innovatie en digitalisering

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Schijndel, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Woonmeij en het bestuur kiezen bij de invulling van het governancemodel nadrukkelijk voor handelen gebaseerd op vertrouwen, toegankelijkheid en begrip. Voor de leden van de RvC zijn de formele rollen van interne toezichthouders zoals aangegeven in de Governancecode helder (toezicht houden, sparringpartner zijn en goed werkgeverschap). Voor de uitvoering van deze rollen is echter vertrouwen nodig tussen de RvC-leden onderling en tussen de RvC- leden en het bestuur. Voor de toetsing daarvan is en blijft de controlerende rol van de RvC van belang en zal ook als zodanig door de RvC worden ingevuld.

Zowel het bestuur als de RvC-leden realiseren zich dat Woonmeij opereert in een maatschappelijke omgeving waarin huurders en stakeholders nadrukkelijke verwachtingen hebben, niet alleen zakelijk maar ook in moreel opzicht. Dat vraagt bij het bestuur en RvC om morele sensitiviteit. De RvC zal het moreel kompas borgen en ‘afwijkend gedrag’ van het bestuur of individuele leden van de RvC agenderen en bespreken met elkaar.

Huurders Belang Woonmeij

Huurders Belang Woonmeij (HBW) is de huurdersvereniging van Woonmeij. HBW komt voort uit een fusie tussen de Zelfstandige Huurdersvereniging Schijndel en de Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. HBW overlegt met Woonmeij over onderwerpen als de huurverhoging, het onderhoud aan de woningen en de leefbaarheid in de wijken. De samenwerking tussen Woonmeij en HBW is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

De RvC van Woonmeij bestaat uit vijf leden. In september 2019 zijn twee nieuwe leden in de RvC benoemd. Met de benoeming in juni a.s. van twee nieuwe leden zal in de loop van dit jaar een bijna geheel nieuw team RvC ontstaan. Gelet op de samenstelling van het team RvC worden vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Een van de twee nieuwe leden is beoogd lid van de auditcommissie. Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Woonmeij zijn wij op zoek naar twee betrokken en enthousiaste toezichthouders.

Lid RvC profiel sociaal en matschappelijk op voordracht van huurders

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC die vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

   • Op de hoogte is van ontwikkelingen in het sociaal domein en een duidelijke visie heeft op volkshuisvesting en sociale vernieuwing;
   • Bekend met de ontwikkelingen in het werkgebied van Woonmeij en beschikt over een vernieuwende visie over de maatschappelijke opgaven in dit werkgebied;
   • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
   • Betrokken is bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijke en politieke speelveld goed weet te duiden;
   • Kennis heeft van het brede veld van (potentiële) samenwerkings-partners en het vermogen om voor de corporatie hierin ontwikkelingen en kansen te traceren;
   • Een relevant regionaal netwerk heeft op sociaal-maatschappelijk terrein en binding heeft met het werkgebied van Woonmeij;
   • Bij voorkeur woonachtig is in het landelijk gebied in de driehoek Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.

Lid RvC profiel Innovatie en Digitalisering

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Een visie heeft op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke trends in de samenleving, zoals duurzaamheid en leiderschap in de digitale eeuw;
 • Ervaring heeft met digitale transformatie gericht op het verder brengen en efficiënter maken van de organisatie;
 • Kennis en inzicht heeft van de recente ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie;
 • Oog heeft voor digitale veranderingen en de implicaties daarvoor voor het functioneren van de woningcorporatie;
 • Kennis en ervaring heeft met nieuw leiderschap en het nieuwe organiseren in een flexibele en wendbare organisatie;
 • Visie heeft op communicatie naar de huurders toe en hoe nieuwe technologie daar verder aan kan bijdragen.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van Woonmeij? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39241 (profiel Sociaal en Maatschappelijk, op voordracht huurders) of ref. nr. 39242 (profiel Innovatie en Digitalisering). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de twee nieuwe leden Raad van Commissarissen van Woonmeij zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Woonmeij is een woningcorporatie met ruim 5.100 woningen in de gemeentes Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Met hart voor wonen draagt Woonmeij graag haar steentje bij aan de woonwensen van haar huurders en woningzoekenden. Daarom werkt zij voor nu en in de toekomst aan een ruime keuze in voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Daarnaast zet zij zich in samen met huurders en lokale partners voor vitale buurten, wijken en dorpen. De kerntaak van Woonmeij is het verhuren, beheren en bouwen van sociale huurwoningen. Daarmee dragen zij bij aan het bieden van woonruimte voor mensen met een kleine portemonnee. Zij zijn er voor mensen die niet zelfstandig in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien en maken keuzes vanuit het belang van huidige en toekomstige huurders. Dit alles met oog voor prettig wonen. Woonmeij is aanwezig in grote en kleine kernen, bij individuele bewoners en in het lokale sociale netwerk.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature