1. Vacatures
  2. Het Laar
  3. Twee leden Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden Raad van Toezicht

Het Laar is een stijlvolle woonzorgorganisatie in Tilburg, die ouderen helpt zo te leven zoals ze dat zelf willen. Hiertoe staat een breed pakket aan producten, diensten en faciliteiten waarvan ouderen naar eigen voorkeur en behoefte gebruik kunnen maken ter beschikking. Zodat ze zich altijd thuis voelen, waar ze ook wonen.

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Het Laar in Tilburg zoekt wegens het einde van de zittingstermijnen in 2020 Twee leden Raad van Toezicht.

• Aandachtsgebied digitalisering, informatisering en innovatie met bindende voordracht Bewonersraad
• Aandachtsgebied financieel / bedrijfsvoering

De Raad van Toezicht van Het Laar bestaat uit 5 leden. In verband met het einde van de zittingstermijnen van twee leden ontstaan er per eind maart en eind december 2020 twee vacatures. De vacature per maart 2020 is een bindende voordracht namens de Bewonersraad Het Laar. De werving- en selectieprocedure voor de beide vacatures wordt gecombineerd.

Samenstelling
Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige maatschappelijke afspiegeling. Op dit moment bestaat de Raad uit een vrouw en vier mannen. https://www.hetlaar.nl/over-het-laar/organisatiestructuur/)
Door het verstrijken van de zittingstermijnen treden twee mannelijke toezichthouders terug. Bij de invulling van deze vacatures wordt daarom de voorkeur gegeven om bij gelijke geschiktheid minimaal een vrouwelijke kandidaat te benoemen.

Arbeidsvoorwaarden
De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ . De Raad van Toezicht heeft besloten de vergoedingen voor de voorzitter en de leden vast te stellen op 75% van de maximale Raad van Toezicht vergoeding (respectievelijk 11,25% en 7,5%). Over de honorering wordt verslag gedaan in de jaarstukken van Het Laar.

Over de sollicitatieprocedure
De Raad van Toezicht van Het Laar wordt in deze werving- en selectieprocedure ondersteund door Anja Tirions MHA. Uw reactie ontvangen wij graag digitaal uiterlijk 10 januari 2020 via de vacature op deze website.
De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie vinden na uitnodiging plaats in Tilburg in de periode februari / maart 2020. Zodra deze data bekend zijn, dan worden zij hier gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen tot vrijdag 20 december a.s. en vanaf maandag 6 januari a.s. met Anja Tirions MHA via 06-29259497.

Bedrijfsomschrijving

In Het Laar wonen en leven gelijkgestemde ouderen zelfstandig en harmonieus samen. Er is volop gelegenheid om te bewegen, te ontspannen en te genieten. Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een lichte steun in de rug tot en met intensieve verpleging en behandeling. Ook ouderen die in de wijk wonen maken gebruik van de diensten en activiteiten van Het Laar. Eten en drinken, ontmoeten, vermaken en ontplooien liggen voor ieder binnen handbereik. Indien gewenst ontvangen de ouderen ondersteuning van Het Laar, gericht op het zo lang mogelijk aangenaam en verantwoord thuis wonen.

Het Laar is een Stichting en kent een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. Naast een zorg- en dienstverlener is Het Laar ook verhuurder van appartementen. In 2018 besloten zowel de cliëntenraad als het bestuur van de huurdervereniging om in 2019 samen te gaan op een Bewonersraad. Deze Bewonersraad behartigt zowel de belangen van de cliënten als van de huurders en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De rechten uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op het overleg huurders – verhuurder (Wohv) zijn aan deze Bewonersraad overgedragen. Er is frequent overleg met de Bestuurder.
In de sectoren wonen en zorg wordt gewerkt met zelforganiserende en resultaatgerichte teams. Er werken circa 385 medewerkers, 170 vrijwilligers en 80 leerlingen/stagiaires. De begroting bedraagt circa 20 miljoen euro.

Voor meer achtergrondinformatie over en de structuur van de organisatie zie www.hetlaar.nl