1. Vacatures
  2. PublicSpirit
  3. Manager Financiën

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Manager Financiën

Manager Financiën bij Stichting Openbaar Belang

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zwolle, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Wegens de aanstaande pensionering van de huidige manager Financiën zoekt Openbaar Belang opvolging; ook als beginnende of aankomende manager ben je van harte welkom!

Wij zoeken een man of vrouw die de ondernemingsstrategie van Openbaar Belang omarmt en met enthousiasme de daarin benoemde resultaten realiseert. Samenwerking is belangrijk, er is nauwe interactie met bestuurder, mede MT-leden en de teamleden. Een stevige persoonlijkheid, met visie en overtuigingskracht. Een verbinder die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en zijn of haar team meeneemt in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag.

Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met financiën in de corporatiesector en hebt ook affiniteit met andere bedrijfsvoering aspecten als ICT, facilitaire zaken en inkoop.

De manager is meewerkend voorman/-vrouw binnen de afdeling waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt en waarin men elkaars werkzaamheden ook kan waarnemen; dat geldt ook voor de manager.

Je scope is breder dan alleen je eigen vakgebied en verantwoordelijkheid. Als MT lid heb je een inbreng en een integrale verantwoordelijkheid en ga je in gezamenlijkheid over de realisatie van organisatiedoelstellingen.

Als persoon heb je een sociale bewogenheid, ben je ontwikkelgericht, direct en open in communicatie en pragmatisch. Je hebt een duidelijk doel voor ogen met de afdeling, geeft de afdeling richting en ruimte en acteert op basis van gelijkwaardigheid. Je bent ontwikkelgericht, durft aan te spreken en is aanspreekbaar. Je beschikt over humor en relativeringsvermogen

Je bent op de hoogte van actuele thema’s in de sector en ziet mogelijkheden in verdere automatisering en digitalisering op termijn.

Taken en resultaten

· Strategie: Draagt in algemene zin bij aan de ontwikkeling en realisatie van missie, visie
en strategie in brede zin. Ontwikkelt en onderhoudt vanuit het eigen vakgebied externe
netwerken en vertegenwoordigt hierbij de organisatie.

· Management en organisatie: Geeft leiding aan de afdeling, realiseert personeelsbeleid en
de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve bezetting.
Stelt het jaarplan op en realiseert deze.

· Beleid: Verzorgt de strategische kennis op het vakgebied.
Realiseert ontwikkeling en implementatie van (strategisch) beleid en innovatie op dit
gebied, signaleert en analyseert trends en ontwikkelingen en vertaalt deze naar
corporatieactiviteiten. Is verantwoordelijk voor AO/IC en kwaliteitsbeleid.

· Financiële bedrijfsvoering: Is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de
financiering van de corporatie. Verzorgt financiële doorberekeningen bij
ondernemingsplan, beleid, (des)investeringsvraagstukken en overige beslisdocumenten.
Ontwikkelt en beheert de financiële cockpit en financiële scenario’s; stelt
risicomanagementrapportages op.

· Treasury: Is verantwoordelijk voor en werkt aan de ontwikkeling en realisatie van het
treasurystatuut en treasurymanagement, meerjaren financierings- en beleggingsplan.
Verzorgt de realisatie van het Treasuryjaarplan.

· Begroting: Is verantwoordelijk voor en werkt mee aan de integrale begroting,
jaarrekening en meerjarenraming, incl. trimesterrapportages.

· Verslaglegging en verantwoording: Is verantwoordelijk voor en werkt mee aan externe
verantwoording en fiscale aangiften.

· Facilitair: Is verantwoordelijk voor kantoorinrichting, inkoopbeleid.

· ICT: Is verantwoordelijk voor automatisering, informatisering en telefonie. Openbaar
Belang heeft veel beheer- en servicewerkzaamheden uitbesteed, maar de manager
financiën is verantwoordelijk voor het primaire systeem, systeem- en applicatiebeheer.

· Algemeen: Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen
en de kernwaarden.

Te behalen resultaten:

· Bijdragen aan ondernemingsplan en –strategie

· Bijdrage MT in brede zin

· Afdeling goed aansturen

· AO/IC bewaken & opstellen

· Financieel beleid actueel en bewaken

· Financiële administratie op orde

· Treasury in control

· Risicoanalyses

· Begroting, verslaglegging en verantwoording op orde

· Kantoorinrichting, telefonie en ICT op orde

Functie-eisen

Kennis en ervaring:

· Kennisniveau WO of HBO+ of gelijkwaardig door opleiding en relevante werkervaring

· Bij voorkeur kennis van corporatiesector, tenminste sterke affiniteit

· Kennis van management-technieken of de bereidheid je hierin te ontwikkelen.

· Kennis van en ervaring met beleidscyclus

· Kennis van en ervaring met financiële bedrijfsvoering en fiscaliteiten

· Kennis van en ervaring met planning en control, treasury en risicomanagement

· Kennis van en ervaring met ICT

Competenties:

· Resultaatgericht

· Communicatief

· Pragmatisch

· Integer

· Accuraat

· Analytisch