1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. Bijzonder Hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid (0,2 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bijzonder Hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid (0,2 fte)

De sectie Vermogensrecht houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek op het terrein van het goederenrecht en verbintenissenrecht. Het is van belang dat in het curriculum een brug wordt geslagen tussen beide gebieden. Tevens dient een dergelijke brug te bestaan tussen de theorie e

meer dan 2 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

De sectie Vermogensrecht houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek op het terrein van het goederenrecht en verbintenissenrecht. Het is van belang dat in het curriculum een brug wordt geslagen tussen beide gebieden. Tevens dient een dergelijke brug te bestaan tussen de theorie en de financierings- en insolventiepraktijk.
De nieuw te benoemen hoogleraar zal onderwijs verzorgen op het gebied van het zekerhedenrecht en de rol van de overeenkomst daarin, met name bij de bestaande vakken Goederenrecht c.s., Verbintenissenrecht c.s. en/of het seminaar Privaatrecht I (Financiering en Zekerheid). Voorts kan een deel van de onderwijstaak bestaan uit het begeleiden van scripties.
Het onderzoek van de vakgroep vindt grotendeels plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Hanteerbaar Privaatrecht’. Het onderzoek van de sectie Vermogensrecht is vooral gericht op de daaronder vallende thema’s ‘communicatie’ en ‘modernisering’. Het onderzoeksterrein van de nieuw te benoemen hoogleraar zou hoofdzakelijk onder dit laatste thema vallen.

De taken van de te benoemen hoogleraar behelzen:
• het in samenwerking verzorgen van onderwijs op het gebied van het goederenrecht, in het bijzonder het zekerhedenrecht en/of het insolventierecht
• het begeleiden van scripties op het gebied van het goederenrecht, in het bijzonder het zekerhedenrecht en/of het insolventierecht
• het initiëren en begeleiden van promotieonderzoek
• het participeren in het postacademisch onderwijs op het gebied van het goederenrecht, in het bijzonder het zekerhedenrecht en/of het insolventierecht
• het onderhouden en uitbouwen van de externe contacten van de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht op het terrein van financiering en zekerheden.

Functie-eisen

De te benoemen hoogleraar dient te voldoen aan de voor elke hoogleraar geldende eisen dat hij in staat is:
• op heldere, enthousiaste en inspirerende wijze te doceren
• onderzoek op hoog niveau te verrichten, hetgeen moet zijn gebleken uit een dissertatie en een substantiële lijst van andere publicaties.

De hoogleraar dient voorts te beschikken over:
• brede en diepgaande kennis van het goederenrecht en overeenkomstenrecht
• affiniteit met onderwijs en bij voorkeur aantoonbare didactische kwaliteiten
• ruime onderzoekservaring en bij voorkeur ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten; ervaring met het begeleiden van promovendi strekt tot aanbeveling
• affiniteit met de (financierings)praktijk
• het vermogen de leerstoel (inter)nationaal te profileren
• uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
• een breed nationaal/internationaal netwerk
• een goede beheersing van de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstellingsperiode: vijf jaar.
Aanvangsdatum: per 1 september 2018.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen bij mevrouw A.H. Santing-Wubs, telefoon 050-3635729, e-mail: a.h.santing-wubs@rug.nl

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 18.06.2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Prof.mr.dr. J.B. Wezeman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid
050-3635607,
J.B.Wezeman@rug.nl