1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. Promovendus Groepsbiografie Familie Scholten (1.0 FTE)

Promovendus Groepsbiografie Familie Scholten (1.0 FTE)

Bij de Leerstoelgroep Moderne Geschiedenis van de Faculteit der Letteren is per 1 september 2020 plaats voor een enthousiaste promovendus met aantoonbare belangstelling voor de cultuurgeschiedenis van negentiende en twintigste eeuw, in het bijzonder voor biografie, life writing

12 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 2972 - € 2972 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Bij de Leerstoelgroep Moderne Geschiedenis van de Faculteit der Letteren is per 1 september 2020 plaats voor een enthousiaste promovendus met aantoonbare belangstelling voor de cultuurgeschiedenis van negentiende en twintigste eeuw, in het bijzonder voor biografie, life writing en family history alsmede voor de regionale geschiedenis van Groningen. De onderzoeker zal deel uitmaken van de Graduate School for Humanities.

Tussen 1840 en 1978 was de familie Scholten een factor om rekening mee te houden in de stad en provincie Groningen. De lotgevallen van de familie Scholten en de betrokkenheid van deze grootindustriëlen bij de Groningse samenleving vragen om een groepsbiografie, die mede een venster werpt op de sociaal-culturele ontwikkelingen in de stad Groningen en haar directe omgeving in de negentiende en twintigste eeuw. Zowel de onderlinge familierelaties als de overdracht van goederen, levensstijl en idealen naar volgende generaties dienen in kaart te worden gebracht, waarbij het accent ligt op de maatschappelijke betrokkenheid van de familie met het wel en wee van Stad en Provincie Groningen. Daarbij ligt het uitdrukkelijk in de bedoeling ook een licht te werpen op de handel en wandel van de vrouwelijke Scholtens.

Om een kwalitatieve, cultuurhistorische benadering van de handel en wandel van de Scholtens mogelijk te maken, zal worden gewerkt binnen het format van de groepsbiografie. Een groepsbiografie is niet een opeenvolging van afzonderlijke biografieën, maar moet meer zijn dan de som der delen. Er is dus niet één hoofdpersoon, maar er zijn meerdere: het accent ligt daardoor meer op de sociale context, het maatschappelijk belang en op groepsprocessen tussen de verschillende leden van de familie, de opeenvolgende generaties Scholtens en hun sociale netwerken. De meerwaarde van een groepsbiografie is dat er patronen zichtbaar kunnen worden in een groep, in dit geval dus bepaalde familierelaties in hun sociale contexten. Deze benadering brengt met zich mee dat het Scholtenconcern vooral in het licht van zijn maatschappelijke en culturele betekenis aandacht krijgt en geen zelfstandig onderwerp van studie is. Het beoogde onderzoek zal niet alleen meer inzicht geven in de cultuurhistorische geschiedenis van Groningen en de maatschappelijke rol van elites, maar biedt ook een kans om de theorievorming over de (groeps)biografie verder te brengen.

Dit project bestaat uit twee delen:
Vierjarig onderzoeksproject (100%) met promotie op een tekst die voldoet aan de normen van een academisch proefschrift.

De onderzoeker krijgt vervolgens steun (financieel en inhoudelijk ) om het proefschrift om te werken tot een publieksboek. Hij/zij wordt daarbij ondersteund door een aparte commissie met vertegenwoordigers van het J.B.Scholtenfonds, de Groninger Archieven en het Van Gorcumfonds.

Er is een uitgewerkt projectplan beschikbaar. Kandidaten worden nadrukkelijk uitgenodigd om op dit voorstel te reflecteren en met eigen interessante invalshoeken te komen.

Functie-eisen

• MA Geschiedenis en/of een aanverwant vakgebied binnen het Letteren-domein
• aantoonbare belangstelling voor dan wel relevante werkervaring op het gebied van de cultuurgeschiedenis van de Moderne Tijd, in het bijzonder die van Noord-Nederland
• uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels
• ervaring in het doen van primair bronnenonderzoek
• zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• het deelnemen aan PhD-trainingen van de Graduate School for the Humanities
• het (tussentijds) publiceren van de onderzoeksresultaten in peer-reviewed acade-mische tijdschriften
• het mede organiseren van workshops/conferenties en het presenteren van de on-derzoeksresultaten aldaar.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

-een salaris van € 2.325,- bruto per maand in het eerste jaar tot € 2.972,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd
-8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
-een fulltime aanstelling; een aanstelling van 0,8 fte behoort tot de mogelijkheden.

De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van 1 jaar. Na 9 maanden volgt een evaluatie van de voortgang van het project en bij een positieve evaluatie volgt een verlenging van drie jaar (1,0 fte) of vier jaar (bij een aanstelling van 0,8 fte). De Faculteit der Letteren hecht belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling zijn ondervertegenwoordigd.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het J.B. Scholtenfonds en de Faculteit der Letteren van de RUG. De promovendus wordt aangesteld bij de leerstoelgroep Moderne Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen, en is voor haar/zijn training geaffilieerd aan de Graduate School for the Humanities.

Additionele informatie

Prof. dr. Catrien Santing, hoogleraar Milddeleeuwse Geschiedenis
c.g.santing@rug.nl

- Dr. Leonieke Vermeer, Universitair docent Moderne Geschiedenis

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature