1. Vacatures
 2. Gemeente Amsterdam
 3. Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur voor de Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur voor de Gemeente Amsterdam

Het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam zoekt een Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De gemeentesecretaris/algemeen directeur (GS/AD) zorgt dat de maatschappelijke opgaven en de ambities van het college van burgemeester en wethouders worden vertaald naar acties en concrete resultaten voor de burgers van de stad. De GS/AD is ‘sparring partner’ van de burgemeester en een goede match op persoon en inhoud is cruciaal. Speciale aandacht vraagt de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid (OOV), waaraan de GS/AD samen met de burgemeester leiding geeft. Tot slot is de GS/AD de hoogste baas van alle ambtenaren en zet de GS/AD een duidelijke koers uit waarop het veelvoud aan gemeentelijke diensten –van directies tot stadsdelen- kan varen.

Wat de functie van GS/AD uniek en uitdagend maakt is de complexiteit van de organisatie en de verschillende rollen die de persoon vervult. Dit zijn onder andere:

Eerste adviseur en ambtelijk lid van het college van B en W
Het ondersteunen van de burgemeester en wethouders bij complexe en politiek gevoelige dossiers.

Voorzitter van het Gemeentelijk Management Team (GMT)
Leiding geven aan het GMT dat onder meer als taak heeft een integrale aanpak te ontwikkelen voor de belangrijkste stedelijke en regionale thema’s en uitdagingen.

Algemeen directeur van de gemeente
Aansturen en ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie: is deze voldoende in staat om de aanzienlijke uitdagingen in de stad en metropoolregio het hoofd te bieden?

Voorzitter van het overleg van de stadsdeelsecretarissen
Samen met de stadsdeelsecretarissen zorgen voor de vertaling van beleid naar uitvoering in de wijk.

Directeur van Bestuur en Organisatie
Bestuur en Organisatie geeft advies en ondersteuning aan het gemeentebestuur. Dit is de thuisbasis van de GS/AD.

Bestuurder van de gemeentelijke organisatie in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden
Samenwerken met de medezeggenschap. De GS/AD is in het kader van de WOR de bestuurder van de gemeentelijke organisatie.

Representant en ambassadeur van de gemeente
Functioneren als intern en extern boegbeeld van de stad; contacten leggen met overheden en bedrijfsleven, en de belangen van de stad behartigen, zowel nationaal als internationaal.

Lid crisis beleidsteam
Lid van het (Regionaal) Beleidsteam en eerstverantwoordelijke voor de nazorg na crises of grote incidenten.


De opdracht
Voor de aankomende periode krijgt de nieuwe GS/AD de volgende specifieke opdrachten:

 • 1Amsterdam: het bevorderen van samenwerking tussen alle organisatieonderdelen met het gebiedsgericht werken als uitgangspunt.

 • College van B&W: het realiseren van de ambities van dit college op het vlak van o.a. duurzaamheid, democratisering, digitalisering/modernisering, innovatie, en verkeer & mobiliteit.

 • GMT: het steviger positioneren van het GMT, vooral op stedelijke en regionale thema’s.

 • Leiderschap: het verbeteren van ‘esprit de corps’ van de topfunctionarissen, focus op samenwerken en het geven van de voorbeeldfunctie. Zorgen voor verbinden na een periode van reorganisatie.

 • Financiën: het versterken van de financiële functie;

 • Organisatieontwikkeling: het creëren van een organisatie die toekomstbestendig, divers, efficiënt en modern is met een excellente dienstverlening aan de burgers van de stad.

 • (Boven) regionale samenwerking: het positioneren van Amsterdam in de metropoolregio, in nationaal en internationaal verband.

Functie-eisen

Het profiel

 • Een sterke en op samenwerking gerichte, ervaren bestuurder;

 • Toekomstgerichte leider, innovatief, energiek, gedreven, onafhankelijk, inspirerend. Verbindend en transparant;

 • Een scherpe geest met uitstekende analytische en verbale vaardigheden;

 • Strateeg met een heldere visie op de stad, stuurt uiterst complexe omvangrijke organisatie aan;

 • Ruime ervaring in het openbaar bestuur en gedegen kennis van politieke processen;

 • Doel- en resultaatgericht met doorzettingskracht;

 • Bevlogenheid en passie voor de stad Amsterdam;

 • Bewezen affiniteit en ervaring met moderne medezeggenschap.

De gemeente voert een diversiteitsbeleid. Dit houdt in dat de gemeente er naar streeft dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam.

De concerncompetenties
Op deze positie zijn ook de leiderschapscompetenties van toepassing die gelden voor alle topfunctionarissen: politiek-bestuurlijke sensitiviteit, brede oriëntatie, verbinden, publiek ondernemerschap, leidinggeven aan mensen en dienstbaarheid.

De aanstelling en het salaris
Aanstelling vindt plaats bij de gemeente Amsterdam. Benoeming in de functie is voor de duur van 5 jaar. De functie van GS/AD is ingeschaald in salarisgroep 19 (NRGA).

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Anja van Gorsel, partner/consultant. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Bedrijfsomschrijving

Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de gemeente Amsterdam. Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag er zijn: elk jaar weer komen er steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De komende jaren maakt de stad Amsterdam een ongekende groei door. Tot 2025 worden 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen gebouwd. Tegelijkertijd moet de stad leefbaar en duurzaam blijven voor alle Amsterdammers. De gemeente Amsterdam maakt ook een ontwikkelslag door naar een organisatie die toekomstbestendig, efficiënt en modern is met een excellente dienstverlening aan de burgers van de stad. De organisatie van de Gemeente Amsterdam bestaat uit Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering, Stadsbeheer en zeven stadsdeelorganisaties en heeft ca. 19.000 medewerkers.