1. Vacatures
  2. Wesselo & Partners
  3. Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rosmalen, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

De organisatie

Stichting Signum realiseert primair onderwijs voor ruim 6000 leerlingen verspreid over 24 scholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs, in ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel. Daarmee is Signum een van de grotere PO besturen in Nederland.

Signum is een organisatie voor bijzonder onderwijs, bestaande uit authentieke scholen, die vanuit waardenbewustzijn met eigenzinnig onderwijs willen bijdragen aan de ontwikkeling van zelfbewuste en initiatiefrijke kinderen. Deze missie komt tot uiting in ons motto: Ondernemend in goed onderwijs.

Signum wil dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, liefst in de eigen wijk. Wij bieden een eigentijdse, kansrijke ontwikkelomgeving en dragen bij aan een ondersteunend pedagogisch netwerk. Daartoe benutten we de passie en potentie van medewerkers. We leren, ontwikkelen en innoveren in professionele leergemeenschappen en werken samen met partners in en om de kindcentra.

Binnen de Raad van Toezicht van Signum ontstaat in het voorjaar van 2021 de vacature van Voorzitter Raad van Toezicht én Lid van de Raad van Toezicht met een financieel profiel. Dit lid is beoogd lid van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht en wordt benoemd op voordracht van de GMR. De voorzitter is beoogd lid van de Remuneratiecommissie.

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Specifieke profieleisen: voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Signum is een generalist. Procesgericht met visie op de toekomst van Signum en met een brede maatschappelijke betrokkenheid; onderschrijft de visie en kernwaarden van Signum. Naast sterke affiniteit met de doelstellingen van de onderwijsorganisatie en met de belevingswereld van de leerlingen van Signum, beschikt de voorzitter over een brede deskundigheid en een ruime ervaring als bestuurder én als toezichthouder, bij voorkeur in de rol van voorzitter. Deze ervaring is opgedaan in het (semi-)publieke of private domein, eventueel als (oud)bestuurder. Bij voorkeur is deze ervaring (ook) binnen het onderwijs opgebouwd. Indien deze ervaring buiten het onderwijs is opgebouwd, moet duidelijk zijn dat de kandidaat qua persoonlijke attitude en/of qua kennis en ervaring, zich snel en adequaat kan inwerken. Binding met het werkgebied van Signum geldt als een pre.

Als persoon moet de voorzitter de mogelijke diversiteit van in het geding zijnde belangen adequaat hanteren, discussies weten te triggeren, lijnen weten te trekken en verschillende opvattingen tot een constructief geheel weten aaneen te smeden. Statuur en natuurlijk gezag van de voorzitter vormen een belangrijk gegeven. De voorzitter vervult nadrukkelijk de rol van sparringpartner en challenger van het College van Bestuur en dient over voldoende tijd en toewijding te beschikken om adequaat inhoud te kunnen geven aan deze rol. Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen, maar evenzeer voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen en zo nodig extra tijd en energie in te zetten, onder andere in de vorm van vooroverleg en tussentijdse afstemming met het College van Bestuur. De voorzitter beschikt over het natuurlijke gezag om de samenwerking met en tussen de andere leden van de Raad van Toezicht optimaal te laten plaatsvinden. De voorzitter speelt daarnaast een belangrijke, regisserende rol in het proces van verdere professionalisering van het toezicht. Kortom: de voorzitter van de Raad van Toezicht is een krachtige regisseur, die beschikt over gezag en statuur; die met charisma en hart voor de zaak leidinggeeft aan het proces van toezicht en daarbij een duidelijke visie heeft c.q. zich bewust is van de reikwijdte van het toezicht.

Specifieke profieleisen: lid Raad van Toezicht financiën & risicomanagement

U beschikt over een financieel of bedrijfseconomische opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement, bij voorkeur vanuit een eindverantwoordelijke (CFO) functie of als RA. Vanuit een allround financieel-economisch inzicht heeft u adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, (financiële) governance, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en de daarbij behorende (periodieke) rapportages.

Daarnaast is van belang kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen.

U bent in staat om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken en tijdig risico’s te onderkennen. Daarnaast is van belang dat u globaal zicht heeft op de consequenties van wijzigingen in financiering en bekostiging(systematieken) op de bedrijfsvoering. Dit lid is beoogd lid van de Auditcommissie van de raad en wordt benoemd op voordracht van de GMR. Qua persoonsprofiel bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. Binding met het werkgebied van Signum geldt als een pre.

We nodigen een nieuwe generatie toezichthouders nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van José Coenen, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit uiterlijk 23 november 2020 te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over Stichting Signum verwijzen wij u naar: www.signumonderwijs.nl.