1. Vacatures
 2. gemeente Stede Broec
 3. Griffier gemeente Stede Broec

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Griffier gemeente Stede Broec

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Bovenkarspel, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Vacaturetekst Griffier gemeente Stede Broec
Waar hij/hem/zijn staat kan ook zij/haar gelezen worden.

Griffier

 • Werken in de prachtige gemeente Stede Broec met een informele werksfeer.
 • Ondersteuning bieden aan een betrokken en vriendelijke raad die zich inzet voor de inwoners van Stede Broec.
 • Maximaal € 5.872 ,- bruto per maand op basis van fulltime (schaal 12 CAO gemeenten).
 • Individueel keuzebudget van 17,05% (o.a. opgebouwd uit vakantiegeld en eindejaarsuitkering).
 • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met de intentie om deze na 1 jaar om te zetten naar een vast dienstverband.
 • Aanstelling voor 36 uur per week.


Stede Broec
Stede Broec is een mooie groene gemeente en bestaat uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek. De gemeente telt ruim 21.500 inwoners. Lange tijd was tuinbouw de belangrijkste economische activiteit in de dorpen van de gemeente. Sinds grote uitbreidingswijken en mede door de goede uitvalswegen en treinverbindingen, fungeert Stede Broec de laatste decennia echter voornamelijk als forensengemeente voor de Randstad en de grotere plaatsen in Noord-Holland.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad van Stede Broec telt 6 fracties en in totaal 19 zetels. De huidige coalitie steunt daarmee op 15 van de 19 zetels. Het college heeft het programma voor de periode van 2018-2022 vastgelegd in het collegeprogramma ‘Zorg voor elkaar in een participatiesamenleving’. De buurgemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn bestuurlijk zelfstandige gemeenten, met elk een eigen raad en griffie(r) en een eigen college en (loco)gemeentesecretaris. Sinds 1 januari 2015 zijn de drie gemeenten ambtelijk gefuseerd. Dit houdt in dat alle medewerkers zijn samengebracht in één organisatie, de SED, die alle producten en diensten levert aan de drie gemeenten/gemeentebesturen.
Voor de griffier is de (loco)gemeentesecretaris van Stede Broec aanspeekpunt van de SED.


Griffie
Het griffieteam van Stede Broec is bescheiden van omvang en bestaat uit twee medewerkers: een griffier (1,0 fte) en een griffiemedewerker (0,5 fte). De uitdaging is om als klein team maximaal slagvaardig te zijn. Een slimme verdeling van werkzaamheden, waarbij de administratief-logistieke zaken zoveel mogelijk bij de griffiemedewerker of bijvoorbeeld het bestuurssecretariaat worden belegd, geven de griffier ruimte zich op adviserende, organiserende en strategische zaken te richten. Binnen het kleine griffieteam is goede samenwerking en onderling vertrouwen cruciaal. De griffier is leidinggevende, meewerkend voorman én collega. Hij is open en eerlijk en coachend richting de griffiemedewerker en kan goed prioriteren.

Functie-elementen en aandachtspunten
Naast de reguliere taken van de griffier kent de functie in Stede Broec de volgende aandachtspunten:

 • De griffier heeft als belangrijkste taak de raad te adviseren en te ondersteunen. De basis is goed op orde. Er wordt gewerkt met een raadsbreed programma, waarbij per onderwerp gezocht wordt naar draagvlak en coalities. De samenwerking in de raad is goed, ook tussen de coalitie- en oppositiepartijen.
 • De financiële ruimte is de komende tijd helaas beperkt.
 • De raad staat open voor gepaste vernieuwing en verwacht hierin van de griffier initiatief en voorstellen. De griffier neemt hierin een informerende, coachende en faciliterende rol en speelt deze rol voor álle leden van de raad. Hij is laagdrempelig en toegankelijk, luistert en bouwt vertrouwen op en waakt over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Hij is flexibel en kan schakelen tussen verschillende communicatiestijlen, passend bij de verschillende raadsleden.
  • De raad van Stede Broec werkt met het BOB-model: Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming. De griffier ondersteunt de raadsleden in het gebruik van deze systematiek.
 • Op het gebied van burgerparticipatie bestaan zowel contacten op initiatief van raadsleden zelf, als op initiatief van het college. In goed overleg kan hierin een sterkere coördinerende rol gespeeld worden door de griffie.
 • De driehoek, bestaande uit de burgemeester, de (loco)gemeentesecretaris en de griffier van Stede Broec, komt wekelijks bijeen. In dit overleg worden alle onderwerpen besproken met betrekking tot bestuurlijke besluitvorming: de aanlevering van stukken en (de verbetering van) de tijdigheid, de kwaliteit en de integraliteit daarvan. De griffier behartigt in dit overleg zowel het grotere belang van Stede Broec, als het bijzondere belang van de raad. Rolbewustheid en onafhankelijkheid zijn daarbij essentieel. In het driehoeksoverleg toont de griffier zich een gelijkwaardige speler, agendeert de juiste onderwerpen, is overtuigend in de bespreking daarvan en kan goed schakelen tussen flexibiliteit en vasthoudendheid.
 • Er vindt veelvuldig overleg plaats met de collega-griffiers in SED-verband en in regionaal verband. De voorbereiding en ondersteuning van de 3-radenbijeenkomst (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland) wordt door de griffiers van de drie gemeenten gezamenlijk verzorgd. Daarnaast wordt er door zeven gemeenten vergaderd in Westfries verband. Ook hierin levert de griffier van Stede Broec een bijdrage.

Competenties

 • Uitstekende vaardigheid op het gebied van plannen, structureren en organiseren;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Rolbewust/rolzuiver;
 • Een sterke, onafhankelijke persoonlijkheid;
 • Flexibiliteit en schakelvermogen;
 • Samenwerking: intern en extern;
 • Besluitvaardig, daadkrachtig, resultaatgericht;
 • Zelfbewust en reflectief;
 • Sterk ontwikkelde sociale, communicatieve en coachende vaardigheden;
 • Stressbestendig;
 • Creatief;
 • Gezonde dosis humor.

Functie-eisen

 • Werk- en denkniveau: HBO+/WO. De griffier heeft bij voorkeur een opleiding/studie afgerond op het gebied van Rechten, Bestuurskunde, Politicologie, etc.
 • De griffier van Stede Broec heeft bij voorkeur reeds ervaring op gedaan als griffier. Kandidaten die nog geen ervaring hebben als griffier, hebben aantoonbare ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context die grote overeenkomst heeft met het werk van de griffier, zoals locogriffier, senior raadsadviseur, senior bestuursadviseur, etc.
 • De griffier kan door alle betrokkenen als volstrekt onafhankelijk en onpartijdig worden gezien.

Procedure
De werkgeverscommissie van de gemeente Stede Broec laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres:
jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Jouw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. Een eventueel assessment, een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.

Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 28 mei 2021. Na deze datum wordt je sollicitatie in reserve genomen. Een nadere planning met gespreksdata volgt zo spoedig mogelijk.
Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op 'Solliciteren', word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.