1. Vacatures
 2. Stichting Passionate Bulkboek
 3. Bestuurslid Development & Marketing Stichting Passionate Bulkboek

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bestuurslid Development & Marketing Stichting Passionate Bulkboek

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar

Functieomschrijving

Vacaturetekst Bestuurslid Development & Marketing Stichting Passionate Bulkboek

1. Passionate Bulkboek
Passionate Bulkboek is ontstaan na een fusie van Stichting Passionate en Stichting Bulkboek. De organisatie levert al 25 jaar een bijdrage aan het stimuleren en bevorderen van het literaire klimaat in het Nederlandse taalgebied, met name onder de doelgroep jongeren. Dat doet de organisatie met educatieve programma’s in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs, zoals Jonge Jury, De Inktaap, Dag van de Literatuur en de verhalenwedstrijd Er Was Eens en met vrijetijdsprogramma’s zoals Write Now! en Geen Daden Maar Woorden Festival. Er werken twaalf medewerkers op het kantoor, dat zich in een monumentaal pand op een steenworp van Rotterdam CS bevindt.

In het ‘Beleidsplan 2021-2024’ wordt de missie van Passionate Bulkboek verder aangescherpt om zich door te ontwikkelen tot de leesspecialist voor onderwijsprofessionals. Voor een beter bereik van de doelgroep ondersteunt de organisatie leraren en bibliothecarissen bij de leesbevordering van leerlingen. Hiertoe worden onder meer events georganiseerd om leraren Nederlands op te leiden tot leesspecialist.

Het bestuur van de stichting telt in totaal vijf leden en functioneert volgens een ‘bestuur-op-afstand model’. Nu de termijn van een van de bestuursleden binnenkort verstrijkt, zoekt Passionate Bulkboek een nieuw bestuurslid met het profiel ‘development & marketing’.


2. Organisatie en toezicht
Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, zoals vastgelegd in de statuten van Stichting Passionate Bulkboek. Het bestuur heeft zijn werkwijze vastgelegd in het bestuursreglement van Passionate Bulkboek.

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks bestuur (DB) en een Algemeen bestuur (AB). Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het AB bestaat uit het DB plus de overige bestuursleden. Het AB heeft een toezichthoudende functie op het DB.

Daarnaast heeft het bestuur de voorbereiding en uitvoering van het beleid gedelegeerd aan een directeur, zoals vastgelegd in het directiestatuut, dat verankerd is in de statuten van de stichting.
Het bestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar in het bijzijn van de directeur. Het bestuur telt een oneven aantal leden van minimaal drie en maximaal zeven personen. Leden worden benoemd voor een termijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal twee termijnen.
Het betreft een onbezoldigde functie, een onkostenvergoeding is mogelijk.

3. Samenstelling bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen en van de directeur, kunnen functioneren als goed bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs.
Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij de relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance. Bestuursleden onderschrijven het belang van de Nederlandse taal en literatuur. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar diversiteit, met een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond. Tevens is het streven dat een meerderheid van de bestuursleden woonachtig is in Rotterdam of omgeving.
Op basis van beschikbaarheid en achtergronden worden specifieke portefeuilles verdeeld.
Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kennis en kwaliteiten:

 • bestuurlijke ervaring in non-profitsector
 • kennis van (netwerk in) de culturele sector /literaire veld
 • kennis van het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs
 • kennis van HRM
 • kennis van development en marketing
 • juridische kennis (met name bestuursrechtelijk)
 • politiek netwerk (Rotterdam, Den Haag, Landelijke fondsen)
 • kennis van marketing en publiciteit
 • kennis van grootstedelijke jongeren
 • een netwerk in het bedrijfsleven

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de directeur en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Passionate Bulkboek.

4. Generieke kwaliteiten bestuursleden
Een bestuurslid van Passionate Bulkboek:

 • is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting
 • bezit bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder in een non-profit organisatie
 • heeft strategische kwaliteiten en kan een krachtenveld overzien
 • is in staat de visie, de missie en het beleid van Passionate Bulkboek uit te dragen
 • kan toezichthouden op de beleidsuitgangspunten van de stichting
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als team
 • kan besturen op hoofdlijnen
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan
 • handelt conform de Code Cultural Governance

5. Specifieke kwaliteiten te werven bestuurslid met profiel development & marketing

Naast de genoemde functie-eisen voor die voor alle bestuursleden gelden, gelden voor het bestuurslid met het profiel development & marketing de volgende aanvullende functie-eisen:

 • heeft relevante kennis en ervaring van development en marketing, bij voorkeur opgedaan in een onderwijsinstelling/opleidingsinstituut en heeft ervaring met (digitale) opleidingen en trainingen;
 • weet deze kennis te vertalen naar de praktijk van de stichting;
 • beschikt over een commerciële blik op de mogelijkheden van de stichting.


6. Inclusie
Stichting Passionate Bulkboek is een inclusieve organisatie, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze en organisatie en onze doelgroepen.

7. Meer informatie
Stichting Passionate Bulkboek laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl


8. Planning
Je kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 28 mei 2021.
Een nadere planning met betrekking tot gespreksdata, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

9. Solliciteren
Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv in te sturen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Jouw reactie bevat een motivatiebrief en een recent cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen.

Een referentiecheck en een VOG/integriteitscan maken deel uit van de procedure.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op 'Solliciteren', word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.