1. Vacatures
  2. Gemeente Leeuwarden
  3. Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling (m/v)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling (m/v)

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Leeuwarden, Friesland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling (m/v)

Wij zoeken een directeur die met visie en bevlogenheid mensen inspireert en uitdaagt tot samenwerken en die met durf en lef voortvarend de maatschappelijke ontwikkelingsopgaven oppakt.

De gemeente Leeuwarden is met haar ruim 124.000 inwoners de grootste gemeente en vormt daarmee het bestuurlijke, economische en culturele zwaartepunt van Fryslân. De stad Leeuwarden is de hoofdstad en de ‘huiskamer’ van de provincie met 96.000 inwoners. Daarnaast liggen binnen de gemeente nog eens 36 kernen, die zo samen stad, dorpen en platteland verenigen. De stad Leeuwarden is het centrum van de Friese kenniseconomie. Hier zijn vele bedrijven, twee hogescholen, verschillende onderzoeksinstituten en een Campus met universitair onderwijs gevestigd.

De gemeente Leeuwarden zet zich in voor een samenleving waarin alle mensen volop kansen krijgen, waarin iedereen meedoet. Leeuwarden is een aantrekkelijke en leefbare gemeente met een veelzijdig aanbod aan sociale en culturele voorzieningen. Wij staan voor een weerbaar en krachtig Leeuwarden, waarin iedereen gelijke kansen geboden wordt om zich te ontwikkelen en mee te doen. Gelijktijdig worden wij net als andere gemeenten geconfronteerd met een stijgende zorgbehoefte. De tekortkomende financiële middelen voor de zorg leggen een groot beslag op de betaalbaarheid van het sociaal domein en de druk op het draagvlak van de samenleving wordt groter. Er zijn duurzame innovatieve oplossingen nodig en een intensieve samenwerking met onze lokale, regionale en landelijke partners.

Het Directieteam
De gemeente Leeuwarden heeft een energieke organisatie van ruim 1500 betrokken en trotse medewerkers, die samen met het bestuur vorm geeft aan de ontwikkeling van onze gemeente. De organisatie betreft een typische ‘Friese organisatie’ met een ‘hands on’ mentaliteit, waar openheid, gelijkwaardigheid en ‘samen de schouders onder een opgave zetten’ de boventoon voert. De schaalgrootte draagt bij aan een platte organisatie waarin je elkaar kent en gemakkelijk tot samenwerking komt.

Het directieteam geeft gezamenlijk leiding aan de de organisatie door sturing op de politieke en strategische opgaven. Het directieteam is verantwoordelijk voor het realiseren van het gemeentelijke aandeel in deze opgaven en voor de organisatie daarvan. Dit houdt in dat het directieteam op strategisch niveau de vraagstukken integraal behandelt en stuurt op de samenwerking binnen en buiten de eigen organisatie. Tevens stuurt het directieteam op de voortgang van de realisatie en stelt waar nodig, in afstemming met het College, prioriteiten.

Het directieteam bestaat uit de algemeen directeur/gemeentesecretaris, en twee directeuren. Samen verdelen zij de volgende portefeuilles: ‘Bestuur, veiligheid en bedrijfsvoering’, ‘Maatschappelijke ontwikkeling’ en ‘Ruimtelijke en economische ontwikkeling’. Van het directieteam wordt verwacht dat de leden breder kijken dan hun eigen portefeuille en daadwerkelijk integraal stuurt. De directieleden kunnen vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij opgaven, bijvoorbeeld als portefeuillehouder of als opdrachtgever.

Wij zoeken:

Netwerker
We zoeken een ervaren directeur met een uitgebreid regionaal en landelijk netwerk, met name binnen het sociaal domein. Je weet deze netwerken effectief in te zetten en de verbinding te leggen tussen de opgaven van de domeinen sociaal, veiligheid en fysiek. Samenwerken binnen je netwerk is vanzelfsprekend. Je bevordert de samenwerking met partners uit het veld: organisaties, instellingen, experts, marktpartijen en financiers zoals het rijk en de provincie. Je bent in staat ontwikkelingen van ‘buiten’ te vertalen naar de gemeente Leeuwarden. Je hebt visie op de aanpak van de totale leefbaarheid en de betekenis hiervan voor de ambtelijke organisatie en ketenpartners. Je adviseert het College als geheel en de individuele portefeuillehouders over de betreffende opgaven en fungeert als sparringpartner van het bestuur. Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en empathisch vermogen.

Verbinder

Wij zoeken een ervaren directeur die opgaven, mensen en middelen op inhoud en betrokkenheid kan verbinden. Je weet deze opgaven strategisch met elkaar te verbinden. Je spreekt de taal die de Leeuwarder partners aanspreekt en beweegt tot meedenken en meedoen. Je stimuleert een soepel bestuurlijk-ambtelijk samenspel en je blijft bestuur en organisatie met elkaar verbinden. Je kijkt met een brede blik wat er nodig is om de opgaven in de gemeente Leeuwarden te realiseren, zoekt actief de samenwerking met onze ketenpartners en andere stakeholders. Je daagt anderen uit om de samenwerking op te zoeken en zorgt voor tegenspraak.

Leider
Wij zoeken iemand die bij uitstek het algemeen belang dient. Een daadkrachtige persoonlijkheid die met gezag optreedt. Je weet prioriteiten te stellen en de keuzes goed beargumenteerd over te brengen aan anderen. Je bent energiek, optimistisch en ambitieus. Met jouw visie, inspiratie en bevlogenheid weet je mensen mee te nemen en draagvlak te creëren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Je bent drager van onze organisatieontwikkeling en je geeft ruimte waarbinnen professionals verantwoordelijkheid kunnen nemen om maximaal kunnen presteren. Met je creativiteit daag je medewerkers en bestuur uit om naar nieuwe oplossingen te zoeken. Je hebt een voorbeeldfunctie en bent het boegbeeld voor houding en gedrag. Je weet ambities te vertalen naar wat nodig is in de organisatie om daarmee resultaten te boeken.

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat je:

  • bewezen kennis en ervaring hebt op strategisch niveau met de grote vraagstukken binnen het sociale domein;
  • ruime ervaring hebt met management op directieniveau in een politiek-bestuurlijke omgeving;
  • conceptueel, creatief en strategisch sterk bent, stuurt op basis lange termijn visie, locale en regionale innovaties. Je maakt gebruik van regionale arrangementen en entrepreneurschap en zoekt aansluiting bij Den Haag en Europa;
  • een aantoonbare verbondenheid hebt met stad, landschap en gemeenschap van Fryslân;
  • beschikt over academisch werk- en denkniveau.
  • Het betreft een fulltime aanstelling.
  • De functie is gewaardeerd in schaal 17.
  • Het betreft een aanstelling voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De gemeente Leeuwarden laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot donderdag 1 oktober aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Door te klikken op ‘solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.