1. Vacatures
 2. Beteor mens en organisatie
 3. Practor Voeding – Helicon Opleidingen en Clusius College

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Practor Voeding – Helicon Opleidingen en Clusius College

Helicon Opleidingen en Clusius College is op zoek naar een inspirerende, veerkrachtige practor Voeding

Download het volledige profiel via:
https://beteor.nl/onderwijs/vacature/practor-voeding-helicon-opleidingen-en-clusius-college/

Beteor is voor Helicon Opleidingen op zoek naar een practor voor het practoraat Innovatie in de duurzame Voedselketen (dit is een werktitel voor het in oprichting zijnde practoraat). Helicon Opleidingen richt dit practoraat op in samenwerking met Clusius College. De practor komt geheel in dienst van Helicon Opleidingen en zal voor beide instellingen werkzaam zijn: 0,6 fte bij Helicon (standplaats ’s-Hertogenbosch) en 0,4 fte bij Clusius (standplaats Alkmaar).

Helicon Opleidingen

Helicon Opleidingen biedt eigentijds groen onderwijs en veelzijdige opleidingen op vmbo-scholen en mbo-scholen in Noord-Brabant en Gelderland. Cursussen en trainingen biedt Helicon vanuit hun scholen en op locatie aan. Bij Helicon werken zo’n 840 medewerkers en volgen bijna 2.000 vmbo leerlingen en zo’n 4.200 mbo studenten onderwijs. Men werkt vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid en hoge verwachtingen. Voor leerlingen en studenten wil Helicon écht van betekenis zijn, dat is hun ‘bedoeling’. Helicon is volop in ontwikkeling en op weg naar een samengaan met Citaverde en het Wellant College.

Te midden van Brabant biedt Helicon de volgende opleidingen rondom voeding aan: Voeding & Welzijn, Voeding & Techniek, Voeding & Kwaliteit, Voeding- en Leefstijladviseur en Industrieel Produceren van Levensmiddelen. De opleidingen werken samen met een breed scala aan (lokale) bedrijven die zich in de regio bevinden en daarnaast wordt er samengewerkt met andere kennisinstellingen, waaronder het lectoraat Groene Gezondheid van de HAS.

Clusius College

Bij het Clusius College is groen de basis voor een kleurrijke toekomst. We werken met 775 collega’s vanuit acht -veelal- kleinschalige vestigingen in Noord-Holland aan het beste onderwijs voor onze 5.600 leerlingen en studenten. Betrokkenheid, kwaliteit en plezier zijn het fundament van onze organisatie. Je vindt deze waarden daarom overal terug: in de klas én in het contact en de samenwerking met onze omgeving. Het Clusius College biedt je een comfortabele werkplek met goede begeleiding en faciliteiten en professionele ruimte om je verder te ontwikkelen. Met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen in Noord-Holland leidt het Clusius College op voor leven en werken in een groene wereld. Hierbij zetten we de (groene) leefomgeving, duurzaamheid en voedsel – en de productie ervan – centraal. Studenten en leerlingen doen ervaring op in de praktijk, in bedrijven en via projecten. Een nauwe samenwerking met onze omgeving houdt ons onderwijs actueel en toekomstgericht. Met onze vmbo-leerlingen richten we ons op brede doorstroommogelijkheden naar het mbo. Onze mbo-studenten begeleiden we naar werk op hun niveau in en om de groene sector of naar een vervolgopleiding. Naast ons vmbo en mbo bieden we binnen de Onderwijsgroep Noordwest-Holland een breed palet aan (avond)opleidingen, cursussen en trainingen voor volwassenen aan.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Vlijmenseweg, Den Bosch, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: cao-mbo schaal 13
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: tijdelijk dienstverband met een nader te bepalen maar gemiddelde looptijd van 3 jaar

De opdracht

De opdracht van de practor bestaat uit de onderstaande aspecten:

De practor zal vanuit de gegeven opdracht het onderzoeks- en ontwikkeltraject opzetten en van daaruit de advisering van het onderwijs(beleid) vormgeven en implementeren, door:

– het vertalen vanuit de opdracht van relevante probleemstellingen en actuele thema’s naar concrete onderzoeksplannen en/of project- en onderzoeksvoorstellen in afstemming met de betrokken opleidingen/werkvelden en het bedrijfsleven;

– het formuleren van op de opdracht afgestemde doelen en het opstellen van een doelgericht practoraatsplan om deze te bereiken;

– het vertalen van resultaten uit onderzoek en kennisontwikkeling naar concrete voorstellen voor innovatief onderwijsbeleid;

De practor draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van alle interne en externe partijen die betrokken zijn bij de vormgeving en realisatie van de onderzoeks- en ontwikkelopdracht, door:

– het initiëren en coördineren van multidisciplinair praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling gericht op meerjaren onderwijsinnovatie;

– het leidinggeven aan het practoraat door het begeleiden en ondersteunen van de daarbij betrokken studenten, docenten en kenniskringleden, alsmede het bewaken van de grote lijnen en de voortgang als geheel;

– het optreden als coach van en verbinder tussen de studenten, docenten en kenniskringleden van de verschillende opleidingen en de relevante bedrijven en instellingen, met als doel innovatie en (door)ontwikkeling binnen de verkregen opdracht;

– het deelnemen aan (externe) projecten en het aanvragen van subsidies om het practoraat statuur te geven en extra gelden (waaronder nadrukkelijk wordt begrepen subsidies) te verwerven;

– het (laten) zorgdragen voor (de coördinatie van) het evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van de onderzoeksprogramma’s, de projecten, de advisering, enzovoort, en het doen van voorstellen tot bijstelling en/of verbetering hiervan.

De practor is belast met de meer praktische en meer operationele uitvoering van een aantal werkzaamheden in het kader van de realisatie van de opdracht, door:

– het opstellen van een practoraatsplan, met een inzicht in verworven subsidies en derde geldstromen;

– het ontwikkelen en onderhouden van diverse en brede netwerken met tenminste onderwijs- en werkveldpartners zoals CIV Groen en het praktijkcluster Food ten behoeve van de uitwisseling van gegevens en informatie;

– het (laten) zorgdragen voor de interne en externe publicatie van resultaten en concrete voornemens vanuit onderzoek en kennisontwikkeling op de betreffende werkvelden;

– het initiëren en organiseren van interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking (co-creatie) met andere practoraten, onderwijsinstellingen, overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, enzovoort.

Functie-eisen

Persoonlijkheidsprofiel

De practor:

 • is communicatief sterk in woord en geschrift en legt gemakkelijk verbinding op alle niveaus;
 • werkt zelfstandig en laagdrempelig;
 • is een veerkrachtig boegbeeld met visie;
 • inspireert in begrijpelijke taal;
 • onderzoekt en innoveert in een passend tempo;
 • toont pionierend lef en komt tot zichtbaar resultaat;
 • ziet kansen en netwerkt vaardig;
 • werkt goed en graag samen.

Selectie-eisen

De practor:

 • heeft academisch denk- en werkniveau en is bij voorkeur gepromoveerd;
 • is aantoonbaar inhoudelijk expert (m.b.t. voeding en voedseltransitie in de korte keten).

Selectiewensen

De practor:

 • heeft affiniteit met de AOC’s en de mbo-wereld;
 • heeft affiniteit met de specifieke doelgroep leerlingen/studenten.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 24 december 2020 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 12 januari 2021. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Bart Visser begeleidt deze procedure. Bart Visser is bereikbaar via: bart.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 59 92 80.