Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus“Ruimte voor initiatief – de Omgevingswet als instrument voor uitnodigend bestuur” (1 fte)

Met de komst van de Omgevingswet verandert de wijze waarop in Nederland de ruimtelijke ordening ‘wordt geregeld’ ingrijpend. De Omgevingswet legt de nadruk op het ruimte geven aan initiatieven vanuit de markt en de samenleving ...

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Met de komst van de Omgevingswet verandert de wijze waarop in Nederland de ruimtelijke ordening ‘wordt geregeld’ ingrijpend. De Omgevingswet legt de nadruk op het ruimte geven aan initiatieven vanuit de markt en de samenleving, in plaats van het in detail voorschrijven en regelen wat er wel en niet mag. Overheden experimenteren op dit moment met het gedachtegoed van de Omgevingswet en zoeken naar wegen hoe zij deze paradigmawisseling handen en voeten kunnen geven.

In dit promotieonderzoek willen we een drietal van die vragen centraal stellen. Allereerst een empirische, beschrijvende vraag: op welke wijze krijgt dit uitnodigend bestuur gestalte? Welke instrumenten en werkwijzen worden daarbij gehanteerd? En hoe werken die uit? Op basis van kwalitatieve casestudies van lopende pilots in het kader van de Omgevingswet kan deze vraag worden beantwoord. Vervolgens ook een meer verklarende vraag: aan welke condities (zowel organisatorisch als ook politiek-bestuurlijk) moet voldaan zijn, wil uitnodigend bestuur ook daadwerkelijk succesvol zijn? Deze vraag kan zowel kwalitatief als meer kwantitatief worden beantwoord. En tot slot een meer ontwerpende, prescriptieve vraag: hoe kan uitnodigend bestuur zodanig worden ingericht dat het probleemoplossend vermogen van de samenleving maximaal wordt benut? Voor deze vraag is een vorm van ontwerpend actieonderzoek of het uitvoeren van een design experiment een passende strategie.

Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd als een samenwerkingsproject tussen de vakgroep bestuurskunde en sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en GovernEUR, de incubator van deze vakgroep (http://www.governeur.nl). De kandidaat komt in dienst bij de vakgroep en zal voor 0,6 fte werkzaam zijn aan de vakgroep en voor 0,4 fte bij GovernEUR. De projecten die hij/zij daar uitvoert, vormen tegelijk de empirische bouwstenen voor het te schrijven proefschrift.

Dit promotieonderzoek wordt begeleid door prof.dr. Arwin van Buuren en dr. Mike Duijn. Het onderzoek zal worden ingebed in het onderzoeksprogramma RePolis naar burgerinitiatieven (http://www.repolis.com).

Functie-eisen

De kandidaatbeschikt over aantoonbare wetenschappelijk-analytische kwaliteiten. Daarnaast bent u ook in staat om uw onderzoek in praktische zin te vertalen naar de beleidspraktijk, omdat u heel nadrukkelijk in twee werelden opereert. U vindt het een uitdaging om op dit snijvlak te opereren en daar de verbinding tussen te organiseren. U beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden – zowel in het Nederlands als in het Engels. U bent in staat om te kunnen opereren in teamverband en een complexe werkomgeving met uiteenlopende werkzaamheden en verwachtingen. Bovendien hebt u kennis en ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Het is een pre als u ook ervaring heeft met het doen van actie- of ontwerpgericht onderzoek. U vindt het een uitdaging om uw kennis ook daadwerkelijk uit te proberen en te toetsen met behulp van een meer experimenteel onderzoeksdesign. In eerste instantie wordt gezocht naar een promovendus met een afgeronde master bestuurskunde, sociologie of planologie of een aanverwante achtergrond met affiniteit met het ruimtelijk domein.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het betreft een tijdelijk dienstverband van 1,0 fte voor de duur van 4 jaar. De aanstelling wordt aanvankelijk aangegaan voor de periode van 1,5 jaar met een proeftijd van twee maanden. Na gebleken geschiktheid volgt de mogelijkheid tot verlenging van het contract met de periode van 2,5 jaar. Salariëring geschiedt volgens de Promovendusschaal van de CAO NU. Op fulltime basis (38 uur per week) start u met een salaris van € 2.222 bruto per maand. De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder vakantiegeld ad 8,0%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en 232 verlofuren per jaar bij een volledige werkweek. In het geval van een van een 8-urige werkdag bouwt u daarnaast wekelijks 2 verlofuren op, totaal komt dat op 96 extra uren. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals sportaccommodatie en bibliotheek.

Meer informatie over werken bij de EUR kunt u vinden op https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/arbeidsvoorwaarden/

Diversiteit is een van onze strategische prioriteiten. Alle groepen uit de samenleving worden aangemoedigd om te solliciteren. Onder de voorwaarde van gelijke geschiktheid, zullen deze kandidaten een prioritaire positie hebben.

Additionele informatie

Meer informatie over de EUR en FSW kunt u vinden op http://www.eur.nl/essb

Informatie over GovernEUR is te vinden op http://www.governeur.nl.

De website http://www.repolis.com bevat informatie over het RePolis programma. Additionele informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij prof. dr. M.W. van Buuren (010-4082635 of (vanbuuren@essb.eur.nl) of dr. M. Duijn (duijn@essb.eur.nl).

U kunt uw sollicitatie indienen door uw sollicitatiebrief met C.V. voor 17 oktober te mailen aan vacature-application.dpas@essb.eur.nl o.v.v. vacature AiO “Ruimte voor Initiatief”’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 oktober.

Bedrijfsomschrijving

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en studiekwaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijke betrokken, grensverleggend en streven naar succes. www.eur.nl

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) kent vier wetenschapsgebieden: bestuurskunde, psychologie, sociologie en pedagogische wetenschappen en biedt een breed scala aan nationale en internationale bachelor- en masteropleidingen aan, waarin mens en maatschappij centraal staan. De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen thans ruim 3000 studenten. De FSW telt daarnaast meer dan 300 medewerkers.

Department of Public Administration and Sociology
Het Department of Public Administration and Sociology (DPAS) bestaat uit de wetenschapsgebieden bestuurskunde en sociologie.
Bestuurskunde in Rotterdam neemt een belangrijke positie in binnen het netwerk van het Europese bestuurskundige onderzoek en onderwijs. Vooraanstaande sociologen op het gebied van migratie, politieke sociologie en families nemen actief deel aan het maatschappelijk debat en participeren in internationale onderzoeksprojecten. Samenwerking met derden en onderzoek met maatschappelijke effecten behoren tot onze kernwaarden. De bachelor- en masterprogramma’s weerspiegelen de uiteenlopende expertise en leiden studenten op tot actieve professionals.