1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Directeur-bestuurder - Ons Huis

Directeur-bestuurder - Ons Huis

Voor Ons Huis zoekt ERLY een ervaren, verbindende en no-nonsense bestuurder die verder richting geeft aan de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Enschede, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
24 - 32 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Profiel

De nieuwe directeur-bestuurder heeft samen met het managementteam de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de ambities van Ons Huis worden verwezenlijkt. Het MT bestaat uit de managers Wonen, Bedrijfsbeheer en Vastgoed en is in de afgelopen periode grotendeels vernieuwd. De directeur-bestuurder heeft een belangrijke rol in het bouwen aan het team en om richting te geven aan de daarvoor benodigde onderlinge samenwerking. Daarvoor is het nodig dat de directeur-bestuurder op integrale samenwerking stuurt door zowel vanuit de gezamenlijkheid de gedeelde belangen en het grotere maatschappelijke geheel te kunnen schetsen en tegelijkertijd scherp te zijn op rolzuiverheid vanuit ieders eigen taken en verantwoordelijkheden. Daarin vervult de directeur-bestuurder bovendien een rol als kritische sparringspartner voor de individuele MT leden.

Samengevat beschikt de nieuwe directeur-bestuurder over de volgende kwaliteiten:

 • Ruime managementervaring; Heeft kennis van en een duidelijke strategische visie op sociale volkshuisvesting, de uitdagingen die daarbij horen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid en de bijdrage die Ons Huis daar aan kan leveren;
 • Is duidelijk en koersvast, kan kritisch zijn wanneer het nodig is en houdt de langere termijnkoers van Ons Huis voor ogen;
 • Toont daadkracht in besluitvorming: is standvastig in de eigen redenering, maar staat open voor argumentatie, verschillende perspectieven en nuances die anderen inbrengen en durft indien nodig moeilijke beslissingen te nemen;
 • Is realistisch en heeft oog voor de balans tussen maatschappelijk en financieel rendement; weegt daarbij kansen en risico’s tijdig af en draagt zorg voor de financiële continuïteit van de organisatie;
 • Is in staat nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar gevolgen en opgaven voor Ons Huis, weet deze te organiseren en te implementeren;
 • Zoekt actief de samenwerking op met de gemeente en met andere maatschappelijke partners in de regio en opereert daarin als boegbeeld voor de organisatie;
 • Heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en onderlinge verhoudingen en weet zich complexe situaties eigen te maken;
 • Is in staat op enthousiasmerende wijze leiding te geven aan een relatief kleine organisatie, is daarbij pragmatisch en nuchter met een hands-on mentaliteit en no-nonsense instelling;
 • Is een verbindende en authentiek leider die in staat is om mensen mee te nemen en draagvlak te creëren voor het eigen handelen;
 • Toont zich als een teamspeler met een natuurlijk overwicht die vertrouwen geeft en gebruik maakt van de kracht en professionaliteit van medewerkers in de organisatie;
 • Weet als cultuurdrager het goede voorbeeld te geven in het vergroten van het lerend vermogen door ook eigen kwetsbaarheid te durven tonen;
 • Is zichtbaar en toegankelijk en makkelijk benaderbaar voor medewerkers in de organisatie;
 • Heeft een groot empathisch vermogen, kan zich goed in de ander inleven en voelt aan wat er op de werkvloer speelt;
 • Is aanspreekbaar en betrouwbaar; spreekt mensen aan op gedrag en verantwoordelijkheden en komt ook zelf afspraken na;
 • Heeft passie en affiniteit met de volkshuisvesting en de maatschappelijke doelen, staat dichtbij de huurder;
 • Kan zich goed verplaatsen in de problematiek van huurders en houdt het belang van huidige én toekomstige huurders voor ogen;
 • Beschikt in algemene zin over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie profielschets).

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime bestuurlijke / eindverantwoordelijke ervaring;
 • Bewezen ervaring met organisatieontwikkeling- en vernieuwing;
 • Een eigen visie op de opgaven voor de volkshuisvesting en affiniteit met vastgoedprojecten;
 • Sterk ontwikkelde sensitiviteit en gevoel voor verhoudingen;
 • Ervaring in samenwerking met en onderhouden van (bestuurlijke) netwerken en samenwerkingsverbanden en contacten met gemeente en externe toezichthouders;
 • Ervaring met bestuurlijke- en/of politieke context en bijbehorende dynamiek;
 • Aantoonbare betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen van Ons Huis en affiniteit met huurders.

Reactie en procedure

Ben jij die verbindende en no-nonsense bestuurder die verder richting geeft aan de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Karin Broekhuizen, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 59016.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe bestuurder voor Ons Huis zal plaatsvinden volgens de competenties en nieuwe richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een assessment en een fit-en proper test maken onderdeel uit van deze procedure.

Bedrijfsomschrijving

Ons Huis vervult al meer dan 100 jaar als woningcorporatie een belangrijke maatschappelijke rol in Enschede. Goed wonen is immers een basisbehoefte voor mensen om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijk leven. Goed wonen is echter meer dan een kwalitatief goede en betaalbare woning alleen. Huurders mogen erop rekenen dat Ons Huis zich in zet voor een aantrekkelijke buurt die schoon, heel en veilig is. Ook een diversiteit van verschillende typen huishoudens en bewoners draagt bij aan leefbare buurten.

Met ruim 5.000 woningen, verspreid over Enschede, bedient Ons Huis zo’n 12.000 mensen en draagt op die manier bij aan de volkshuisvestelijke opgave. De focus ligt op mensen die financieel niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Dagelijks werken zo’n 60 medewerkers aan de volkshuisvestelijke opgave.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature