1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen - Woningstichting Sint Joseph Almelo

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen - Woningstichting Sint Joseph Almelo

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Sint Joseph Almelo zijn wij op zoek naar een kritische toezichthouder met oog voor juridische aspecten

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Almelo, Overijssel
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Sint Joseph bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter. Samen vormen deze toezichthouders een uitgebalanceerd team, waarbij de RvC-leden elkaar aanvullen en versterken. Er is een mooie balans tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector. Twee toezichthouders zijn binnen de RvC benoemd op voordracht van de Huurdersadviesraad van Sint Joseph.

De komende jaren ligt er een uitdaging voor Sint Joseph om nieuwe samenwerkingsvormen in het maatschappelijke middenveld te verkennen om complexe vraagstukken in de wijk vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid op te pakken. Voor het nieuw te werven lid voor de RvC zoeken wij iemand met een breed juridisch perspectief die vanuit een positief kritische houding deze ontwikkelingen kan volgen en daarin verbinding kan maken naar thema’s als digitalisering en dataveiligheid. Specifieke aandachtsgebieden daarbij zijn bijvoorbeeld de juridische gevolgen voor het bezit en bijbehorende transacties van sociaal en commercieel vastgoed, waarbij (complexe en/of strategische) contracten, voorwaarden, rechten, plichten en samenwerkingen tussen stakeholders op een verantwoorde wijze worden afgesproken en vastgelegd. Risicomanagement en scenarioplanning maken hier een belangrijk onderdeel van uit.

Lid RvC profiel

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Ervaring heeft op het gebied van bedrijfsvoering (vanuit de invalshoeken juridisch en/of ICT en digitalisering);
  • Gekwalificeerde kennis, kunde, ervaring en inzicht heeft in juridische vraagstukken, bij voorkeur op het terrein van vastgoed en (volks)huisvesting;
  • Een visie heeft op intensieve samenwerking in het maatschappelijke middenveld;
  • Inzicht heeft in juridische consequenties van samenwerkingsvormen, besluiten en contractmanagement;
  • Gevoel heeft voor verhoudingen tussen en belangen van partijen/ stakeholders;
  • Kennis, kunde en inzicht heeft op het gebied van governancecode woningcorporaties;
  • Een relevant netwerk met zich meebrengt;
  • Binding met en/of kennis van Almelo is een pré.

De RvC hecht belang aan diversiteit in de samenstelling van de RvC. Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat in het geval van gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van Sint Joseph? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39256. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

DDe benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Sint Joseph zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Woningstichting Sint Joseph Almelo (Sint Joseph) is als middelgrote woningstichting al 100 jaar actief in de stad Almelo. Daarnaast bezit zij een aantal woningen in Dinkelland. Sint Joseph heeft ongeveer 5.200 woningen in beheer en verhuurt daarnaast garages, parkeerplaatsen, kantoorpanden en winkelruimten. Ook levert zij een bijdrage aan vitale wijken en buurten en zet zich actief in voor de bevordering van leefbaarheid in haar werkgebied.