1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen - Woonconcept

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen - Woonconcept

Voor de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonconcept zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met brede ervaring op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn en visie op sociale innovatie

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Meppel, Drenthe
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Woonconcept bestaat uit vijf leden. Twee commissarissen zijn benoemd op bindende voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. De RvC oefent toezicht uit op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Governancecode woningcorporaties kent de RvC een drietal rollen toe. Die van werkgever, toezichthouder en klankbord. Tevens onderkent de RvC van Woonconcept een vierde rol, de netwerkrol of ambassadeursrol, waarbij de RvC als toezichthouder in contact staat met externe belanghebbenden zoals gemeente en huurdersorganisaties.

De RvC van Woonconcept oefent haar taken uit als collegiaal team. De RvC kent twee commissies, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Binnen de RvC van Woonconcept heerst een open en veilige sfeer, waarin alle zaken benoemd kunnen worden. Woonconcept heeft een ontwikkeling ingezet waarbij medewerkers worden gestimuleerd en de ruimte krijgen om binnen heldere kaders te ondernemen en te experimenteren richting de doelstellingen. Ook de RvC werkt net als de organisatie vanuit het basisprincipe, ruimte geven vanuit vertrouwen. Binnen de raad wordt tijd besteed aan zelfreflectie en is er aandacht voor hoe de RvC en het bestuur elkaar kunnen blijven versterken.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een maatschappelijk betrokken en ervaren lid RvC met brede ervaring op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn; goede kennis van bijzondere (kwetsbare) doelgroepen en een duidelijke visie op maatschappelijke ontwikkelingen en sociale innovatie.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Bekend is met de complexiteit van het maatschappelijk speelveld van de corporatie, de belangrijkste spelers en hun belangen binnen het sociaal-maatschappelijk domein en deze weet te vertalen naar perspectieven voor nieuwe maatschappelijke verbindingen;
  • Visie heeft op maatschappelijke ontwikkelingen en sociale innovatie in relatie tot bijzondere (kwetsbare) doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan langer thuis wonen en de toenemende zorg thuis;
  • Betrokken is bij ontwikkelingen op het brede gebied van wonen, zorg en welzijn en visie heeft op in deze tijd passende vormen van zelfredzaamheid en samenredzaamheid;
  • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
  • Een waardengeoriënteerde visie heeft op toezicht, besturing, compliance en governance en bekend is met nieuwe ontwikkelingen in het toezicht;
  • Zijn/haar kennis en ervaring op het gebied van governance goed weet te verbinden met zijn/haar ervaring met maatschappelijk ondernemen in het sociaal-maatschappelijk domein.


Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van Woonconcept? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39244. Reageren is mogelijk tot en met 5 juni 2020. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Woonconcept zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Woonconcept zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

Bedrijfsomschrijving

Woonconcept is een woningcorporatie met een grote ambitie: ze wil dat al haar bewoners “Trots zijn op hun Thuis”. Woonconcept verhuurt en beheert ca. 12.500 woningen, garages en bedrijfspanden in de regio's Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland en Assen. Bij Woonconcept werken ongeveer 100 medewerkers.