1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Twee leden Raad van Commissarissen - IJsseldal Wonen

Twee leden Raad van Commissarissen - IJsseldal Wonen

Voor de Raad van Commissarissen van IJsseldal Wonen is ERLY, the consulting company op zoek naar twee enthousiaste en betrokken toezichthouders. Eén met ruime ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling-en beheer en de ander met gedegen kennis van financiën.

18 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Twello, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

Bij een betrokken woningcorporatie past een betrokken Raad van Commissarissen. De leden van de RvC hebben dan ook algemene interesse voor de samenleving en voor de volkshuisvesting in het bijzonder. IJsseldal Wonen streeft ernaar dat de RvC gevoel heeft bij het functioneren van een moderne plattelandscorporatie. Dat kan door een binding met de regio Stedendriehoek, maar ook door ervaring bij een netwerkorganisatie die actief is in verschillende kernen.

De RvC van IJsseldal Wonen bestaat uit vijf personen, waarvan twee op voordracht van de huurders. De leden van de RvC vormen met elkaar een multidisciplinair team, dat de belangen van de maatschappij, huurders en organisatie op een evenwichtige manier kan afwegen.

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar IJsseldal Wonen in het bijzonder. Bij de samenstelling van de RvC wordt vooral gekeken of de totale groep alle relevante kennis in huis heeft. Van elk lid wordt wel verwacht dat hij of zij voldoende kennis heeft op financieel gebied om begrotingen en jaarstukken van IJsseldal te kunnen beoordelen.

Aan het einde van het jaar zullen op basis van het rooster van aftreden binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van IJsseldal Wonen twee vacatures ontstaan. Een van de twee nieuwe toezichthouders zal worden benoemd op voordacht van de huurders. Deze commissaris weet goed de huurdersinvalshoek binnen de RvC te verwoorden en vindt het leuk informele contacten te onderhouden met de Huurders Belangenvereniging van IJsseldal Wonen.

Lid RvC profiel Vastgoed

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

   • Een lange termijnvisie heeft op het portefeuillebeleid en deze weet te vertalen naar strategische keuzes en opgaven voor de corporatie;
   • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
   • Ervaring heeft met investeringsbeslissingen en projecten zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
   • Is een goede gesprekspartner op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement voor de organisatie;
   • Innovatief is en kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
   • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed, onder andere m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, etc.

Lid RvC profiel Financiën

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Ruime ervaring heeft als professional (CFO/RA) eventueel op directie- en/of bestuursniveau;
 • Kennis heeft van de regels van (financiële)(jaar) verslagleggingen en inzicht heeft in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming;
 • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, risicomanagement, fiscaliteit en beleggingen;
 • Ervaring heeft met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • Als voorzitter van de auditcommissie een goede gesprekspartner kan zijn voor de manager Bedrijfsvoering en de controller en achter de cijfers heen weet te kijken;
 • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van IJsseldal Wonen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39247 (profiel Vastgoed) of ref. nr. 39248 (profiel Financiën). Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvC, mevrouw Bea Annot. Zij is bereikbaar via ERLY, telefoon (035) 543 00 88.


Tijdsplanning
- Reageren uiterlijk 31 mei 2020
- Voorselectie: week 22-23
- Selectiegesprekken: dinsdag 23 juni 2020

De benoeming van de twee nieuwe leden Raad van Commissarissen van IJsseldal Wonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

IJsseldal Wonen is een betrokken en sociale woningcorporatie, die actief is in de gemeenten Lochem en Voorst. Ze bieden ruim 7.500 mensen een thuis. De vastgoedportefeuille bestaat uit sociale huurwoningen, vrije sector, zorg, maatschappelijk en commercieel vastgoed.

Bij IJsseldal Wonen wordt gewerkt aan een droom: de duurzame gemeenschap. De duurzame gemeenschap bestaat uit kernen waar het prettig wonen is met mensen die gelukkig zijn. De bewoners voelen zich medeverantwoordelijk voor hun woning, de buurt of de kern. In de kernen is een zodanig woningaanbod, dat ook mensen met een smalle beurs een goede plek kunnen vinden. Dat vertaalt zich in een aanbod aan sociale huurwoningen, die energiezuinig zijn en comfortabel. In de buurt voelen mensen zich veilig en thuis. Ze zijn een goede buurman of -vrouw, omdat ze die zelf ook graag willen hebben. Wanneer mensen het niet zelf of met hun buurt redden, staat er een netwerk van organisaties klaar om hen tijdelijk of structureel te helpen. Aan zo`n gemeenschap draagt IJsseldal Wonen graag een steentje bij.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature