1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Twee leden Raad van Commissarissen - Mercatus

Twee leden Raad van Commissarissen - Mercatus

Voor de Raad van Commissarissen van Mercatus zoekt ERLY een betrokken en verbindende toezichthouder (op voordracht huurders) met oog voor ontwikkelingen in de samenleving, gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en kennis van zorg & welzijn en een scherpe en positief kritische toezichthouder met financiële achtergrond en gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Emmeloord, Flevoland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Mercatus vervult drie rollen: zij houdt toezicht op de besturing van de corporatie, zij is werkgever van het bestuur en fungeert als sparringpartner. Daarnaast heeft de RvC een netwerkrol binnen de Noordoostpolder. De doelen van Mercatus staan daar altijd bij voorop, waarbij leden van de RvC de belangen van alle stakeholders afwegen.

De RvC van Mercatus bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad zijn drie drietal kerncommissies actief: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en de commissie maatschappij. De taken van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. Twee leden van de raad zijn op voordracht van Stichting Huurdersbelang benoemd, één lid op voordracht van de ondernemingsraad.

Op basis van het rooster van aftreden ontstaan er twee vacatures binnen de RvC van Mercatus. Een van de vacatures met een profiel maatschappelijk op voordracht van huurders, de andere vacature met een profiel Financiën en Control.

Lid RvC profiel Maatschappelijk (op voordracht huurders)

Voor de zetel op voordracht van Stichting Huurdersbelang zijn wij op zoek naar een betrokken en verbindende toezichthouder met oog voor ontwikkelingen in de samenleving, gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en kennis van zorg & welzijn.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Goed de huurdersinvalshoek binnen de RvC kan verwoorden;
 • Gevoel heeft bij de problematiek van dorp én stad en wat dit betekent voor de dynamiek in de polder;
 • Een visie heeft op vormen van participatie, partnerships en positionering van bewoners;
 • Goed kan luisteren en inlevingsvermogen toont in samenwerking;
 • Kennis heeft van de lokale wensen van de diverse doelgroepen in het netwerk van wonen-zorg-welzijn;
 • Kennis heeft van en/of ervaring met wonen & zorg en maatschappelijk vastgoed;
 • Ervaring heeft met een sterk lokaal krachtenveld en zich daarin gemakkelijk weet te bewegen;
 • Een goed gevoel heeft voor verhoudingen en relaties en zich daarin bestuurlijke sensitief toont;
 • Proactief is in het ophalen van informatie over het werkgebied;
 • Brede betrokkenheid toont, o.a. door middel van project- en locatiebezoeken;
 • Een sterke sociale binding heeft met het werkgebied en daarin een eigen netwerk meebrengt;
 • Woonachtig dan wel werkzaam (of tot voor kort geweest) is in het werkgebied van Mercatus.

Deze kandidaat wordt benoemd per 1 juli benoemd op voordracht van Stichting Huurdersbelang Mercatus.

Lid RvC profiel Financiën en Control

De RvC van Mercatus is op zoek naar een nieuw lid met financiële achtergrond en gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde die tevens lid is van de auditcommissie.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Goed gevoel heeft bij volkshuisvestelijke opgaven van Mercatus;
 • Inzicht heeft in consequenties van financiële besluiten en deze weet te wegen in het kader van de maatschappelijke opgaven;
 • Sterk financieel onderlegd is en ervaring heeft met vraagstukken rond (her)financiering en financiële continuïteit;
 • Kennis heeft van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, treasury en beleggingen;
 • Ervaring heeft met waarderingsmethoden voor vastgoed;
 • In staat is om investeringsbeslissingen te kunnen wegen in scenario’s en te beoordelen op risico’s;
 • Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • Ervaring meebrengt vanuit een andere sector;
 • Als lid van de auditcommissie in staat is om overige leden van de RvC mee te nemen in financiële afwegingen;
 • Lokale binding en/of betrokkenheid is een pré.

De kandidaat wordt benoemd per 1 januari 2022, maar wordt gevraagd om in het najaar één of enkele vergaderingen bij te wonen ten behoeve van een goede kennismaking en overdracht.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij Mercatus? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Karin Broekhuizen, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 39261 (Profiel Maatschappelijk op voordracht van huurders) of ref.nr 39262 (Profiel Financiën en Control). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een competentieonderzoek plaatsvinden.

 

Bedrijfsomschrijving

Mercatus is een middelgrote woningcorporatie en verhuurt circa 4.500 woningen in Emmeloord en de tien dorpen in de Noordoostpolder. Zo’n 70 medewerkers maken zich dagelijks hard voor voldoende, betaalbare, goede en duurzame woningen in vitale wijken.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature