1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Voorzitter Raad van Toezicht - Woon- en Zorgcentrum Humanitas

Voorzitter Raad van Toezicht - Woon- en Zorgcentrum Humanitas

Voor de Raad van Toezicht van Woon- en Zorgcentrum Humanitas in Deventer zijn wij op zoek naar een stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van governance vraagstukken

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Deventer, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Woon- en Zorgcentrum Humanitas heeft tot taak toezicht te houden op de besturing door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie als maatschappelijke onderneming. De RvT sluit in zijn toezicht aan bij de visie en kernwaarden van Humanitas. De RvT baseert zijn toezicht, naast de context en identiteit van Humanitas, op de Zorgbrede Governancecode en de notitie “Goed toezicht in zorg en welzijn” van de Nvtz. De visie van de RvT vormt de basis voor de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder en stimuleert tot reflectie op- en het gesprek over het functioneren en de onderlinge relatie tussen de bestuurder en toezichthouders van Humanitas.

Profiel voorzitter Raad van Toezicht

Humanitas is op zoek naar een stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van governance vraagstukken.

Voor dit profiel* zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Toezicht van een qua grootte vergelijkbare maatschappelijke organisatie;
 • Ervaring en vermogen heeft om evenwichtig, met natuurlijk gezag en boven de partijen het voorzitterschap te vervullen, en indien nodig die ook extern deskundig en vertrouwenwekkend te kunnen vervullen;
 • Strategisch inzicht heeft, overstijgend en integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl;
 • Is een goede sparringspartner en klankbord voor het bestuur;
 • Visie, deskundigheid en persoonlijkheid om een faciliterende rol te vervullen bij het mening- en besluitvormingsproces; sensitief voor de groepsdynamiek en de wijze waarop de Raad tot afweging, meningsvorming en besluitvorming komt;
 • Een open, verbindende en structurerende wijze van leidinggeven, met maximale participatie van alle RvT-leden, en met scherpte voor wat wanneer geagendeerd dient te worden; politiek en bestuurlijk sensitief en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; beschouwend maar ook doortastend en overtuigend met de juiste toon;
 • Vaardigheden om een stuwende rol te vervullen in het verder ontwikkelen van de RvT als team van professionele toezichthouders; brengt energie en ambitie mee in de samenwerking binnen de RvT en met het bestuur en relevante stakeholders;
 • Een heldere, moderne visie op de toepassing van Good Governance;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, interpersoonlijke sensitiviteit en sociaalvoelend en verbindend vermogen, om een goede werkrelatie op te bouwen met de bestuurder en andere nauw betrokkenen zoals (voorzitter) Cliëntenraad en (voorzitter) OR.

*Formeel betreft het een beoogd voorzitter; statutair gezien kiest de RvT uit haar midden een voorzitter.

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als voorzitter RvT van Humanitas? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39255. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Bedrijfsomschrijving

Humanitas is een zelfstandig woonzorgcentrum in de Deventer wijk Keizerslanden voor senioren met een behoefte aan ondersteuning op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature