Bekijk alle vacatures van KNMG

Werken bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is meewerken aan verantwoorde medische zorg. Artsenfederatie KNMG creëert samen met haar acht federatiepartners (zeven medische beroepsverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten) optimale omstandigheden voor artsen om hun vak uit te oefenen. En voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden. De KNMG richt zich voornamelijk op de ethische en juridische kanten van het medische vak, die alle artsen en patiënten raken. Ook de (her)registratie van specialisten en de erkenning van opleidingen behoren tot de taken van de KNMG. Medisch Contact is het weekblad van de KNMG.