Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Leeuwendaal zoekt voor van Hall Larenstein een Lid Raad van Toezicht

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Velp, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Van Hall Larenstein is de duurzaamste en groenste hogeschool van Nederland en heeft een internationale focus. Van Hall Larenstein is een University of Applied Sciences en heeft twee locaties: Leeuwarden en Velp. De hogeschool telt circa 4600 studenten en circa 550 medewerkers.

Van Hall Larenstein leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld. De kernwaarden vormen de basis van de identiteit van de hogeschool en helpen om haar doelen te verwezenlijken. De kernwaarden zijn Duurzaam, Betrokken, Ondernemend en Verantwoordelijk.

Van Hall Larenstein is een duurzame hogeschool, wat zichtbaar is in de inhoudelijke profilering van het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. Van Hall Larenstein is een persoonlijke hogeschool en wil daarom ruimte geven aan zowel de individuele student als medewerker voor het ontwikkelen van zijn talenten in een inspirerende omgeving. In samenwerking met partners uit het werkveld levert Van Hall Larenstein met onderzoek en kennisvalorisatie een bijdrage aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen. Er wordt met partners uit een aantal landen samengewerkt op het gebied van onderwijs, onderzoek en ‘international classrooms’ op de locaties. Als duurzame hogeschool creëert Van Hall Larenstein toegevoegde waarde voor de regionale, nationale en internationale stakeholders.

Van Hall Larenstein kent een tweehoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de hogeschool. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en vijf leden. De leden van de raad worden benoemd door de raad van toezicht. Eén van de leden wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad. De vacante positie ontstaat per november 2019 omdat één van de leden conform het rooster van aftreden de raad van toezicht verlaat.

Het college van bestuur en de raad van toezicht zorgen er gezamenlijk voor dat de branchecode goed bestuur hogescholen zoals die is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen wordt nagekomen en uitgevoerd.

Op basis van de statuten van Stichting Van Hall Larenstein waarvan de hogeschool uitgaat, heeft de raad van toezicht de taak toezicht te houden op het college van bestuur van de hogeschool en op het beheer van de hogeschool. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad bij.

De raad van toezicht heeft drie commissies ingesteld te weten een auditcommissie, een commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK), en een remuneratiecommissie. De werkwijze van de commissies is vastgelegd in een afzonderlijk reglement.

Wat vraagt Van Hall Larenstein van u?

Ter versterking van de raad van toezicht is Van Hall Larenstein op zoek naar een nieuw lid met een achtergrond als ondernemer in het agrarisch bedrijfsleven in het noorden van het land.

Voor de betreffende vacature binnen de raad zijn de belangrijkste profielkenmerken:

  • beschikkend over langdurige ervaring in bestuurs- of eindverantwoordelijke functies bij grote professionele organisaties in het agrarische bedrijfsleven (agro & food) in Noord Nederland.
  • werkzaam en/of woonachtig zijn in Noord Nederland.
  • kennis van de landelijke sector en de actuele ontwikkelingen in het agrarisch bedrijfsleven.
  • passie en hart voor het (agrarisch) beroepsonderwijs.
  • beschikken over een relevant relatienetwerk.
  • geen “conflicting interests” hebbend, in de zin van de branchecode goed bestuur hogescholen.
  • beschikkend over een geheel onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van het college van bestuur.

Wat biedt Van Hall Larenstein u?

  • Een toezichthoudende positie bij de duurzaamste hogeschool van Nederland met een internationaal georiënteerd werkveld.
  • Ruimte om uw deskundigheid op het gebied van (agrarisch) ondernemen uit te dragen en daarmee de raad van toezicht te versterken.
  • De leden van de raad van toezicht ontvangen jaarlijks een bezoldiging van € 9.000,-

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Van Hall Larenstein.

Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Marcel ten Berge via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Een CV-check maakt onderdeel uit van de procedure.

We ontvangen uw reactie graag vóór 2 september aanstaande.