1. Vacatures
  2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is op zoek naar een stevige kandidaat met museale affiniteit die op strategisch niveau weet te functioneren. Geïnteresseerd? Solliciteer direct!

8 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Museumpark, Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
6 - 6 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Museum Boijmans Van Beuningen zoekt een:

Lid Raad van Toezicht
4 tot 5 keer per jaar, Rotterdam

Museum Boijmans Van Beuningen bezit een collectie op wereldniveau, waarbij Museum Boijmans Van Beuningen staat voor vrijheid van expressie, met respect voor ideeën en een uitdagend perspectief. Het museum doet dit door beeldende kunst en vormgeving uit heden en verleden levendig en aantrekkelijk aan te bieden. Ook het verzamelen, onderzoeken, documenteren, restaureren, conserveren en ontsluiten gebeurt in samenhang. Het museum brengt zo kennis en inzichten samen en biedt ieder de mogelijkheid door de kunstgeschiedenis te dwalen, van de middeleeuwen tot nu.

In 2019 is het museum een noodzakelijke renovatie ingegaan. Deze zal naar verwachting zeven jaar in beslag nemen. Het programma loopt door in deze Transit-periode en de beroemde museumcollectie blijft zichtbaar bij de buren en in Rotterdamse schoolklassen. Ook reist de collectie naar de wereldtop van musea. Ondertussen vordert de bouw van Depot Boijmans Van Beuningen, het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld dat in 2021 opent en waar de 151.000 kunstwerken veilig worden getoond en verzorgd.

Samenstelling Raad van Toezicht
Op dit moment beschikt de Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen over zes leden. Statutair is vastgesteld dat deze Raad van Toezicht uit maximaal zeven leden inclusief de voorzitter kan bestaan. In de Raad komen verschillende expertises en achtergronden bij elkaar. Voor het werkveld van het Museum Boijmans Van Beuningen zijn voor de Raad de volgende deskundigheden en kwalificaties van belang: op wetenschappelijk, artistiek, financieel, economisch en politiek/bestuurlijk gebied en één van de leden heeft specifieke kennis op het terrein van publiciteit en marketing. Bij voorkeur heeft één van de leden een achtergrond in (inter)nationaal museumbeleid. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over man/vrouw, leeftijd en (inter)nationale/lokale achtergrond. Eén van de leden wordt geacht expliciet het vertrouwen te genieten van de families die Museum Boijmans Van Beuningen groot hebben gemaakt. Vanwege het aftreden van een van de leden is men op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Wij zoeken
Het profiel voor het nieuwe lid is verbonden met de bijzondere situatie waarin Boijmans Van Beuningen zich de komende zeven jaar zal bevinden. De komende tijd zal er vooral veel aandacht, en zodoende expertise, binnen de RvT moeten zijn voor het ingrijpende renovatieproject. De Raad van Toezicht is daarom op zoek naar een stevige kandidaat met museale affiniteit die op strategisch niveau weet te functioneren en wiens/wier expertise vooral ligt op het terrein van project- en vastgoedontwikkeling. Ervaring met complexe besluitvormingsprocessen met een regie voerende (lokale) overheid en ervaring met governance zijn daarbij een pre.

Wij bieden
De benoemingstermijn voor leden van de Raad van Toezicht is 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van nogmaals 4 jaar. De RvT werkt met een Audit- en Beloningscommissie. De Raad van Toezicht vergadert regulier vier tot vijfmaal per jaar in een prettige, collegiale sfeer met ruimte voor onafhankelijk kritische gedachtenuitwisseling. Afhankelijk van actuele ontwikkelingen kunnen soms - naast de reguliere vergaderingen - ad hoc bijeenkomsten of informele interacties nodig zijn.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden mailen met Naima Azough, associate partner bij Colourful People op n.azough@colourfulpeople.nl.

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier op onze website. De sluitingsdatum is zaterdag 7 december 2019. Uiterlijk eind december 2019 zullen kandidaten geïnformeerd worden over de voorselectie. De selectiecommissie zal in januari 2020 met geselecteerde kandidaten spreken. Museum Boijmans Van Beuningen is voornemens deze procedure eind januari 2020 af te ronden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.