1. Vacatures
 2. Partners at Work
 3. Lid Raad van Toezicht - Zadkine

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht - Zadkine

Zadkine is op zoek naar een lid Raad van Toezicht: Aandachtsgebied digitalisering en toekomstgericht beroepsonderwijs

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De organisatie

Zadkine is een groot opleidingen-centrum voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam en het Rijnmond gebied. Bij Zadkine leiden wij vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Onze kernwaarden zijn: 'vakbekwaam, dichtbij en betrokken'. Dit opleiden gebeurt voor een groot deel in de praktijk. We trekken samen op met werkgevers, bedrijven en instellingen in de regio. Het leveren van beter en effectiever beroepsonderwijs dan de ons omringende onderwijsinstellingen is onze ambitie.

Bestuur en toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het driehoofdige College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden ondernemingen. Daarnaast heeft de Raad een adviserende rol naar het College, gevraagd én ongevraagd. Tot slot vervult de Raad de werkgeversrol richting de leden van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht zorgt voor een goed opererend College van Bestuur en is verantwoordelijk voor benoeming, ontslag en jaarlijkse evaluatie van de leden van het College van Bestuur. De Raad voert zijn taken uit op een proactieve wijze, door zich te laten informeren door het College en indien gewenst door zelf op onderzoek uit te gaan. De uitoefening van deze taken staat of valt met een goede informatievoorziening van de kant van het College van Bestuur. Over die informatievoorziening maken de Raad van Toezicht en het College van Bestuur in het bestuursreglement afspraken.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zeven leden. De leden hebben een zittingstermijn van maximaal twee keer vier jaar. De Raad van Toezicht is divers qua samenstelling, kennis, ervaring en achtergrond. Een lid van de Raad van Toezicht heeft in vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen relatie gehad met de instelling of gelieerde organisatie, geen financieel belang noch op welke wijze dan ook een vermenging van persoonlijk belang. Toezichthouders hebben een meldingsplicht ten aanzien van nevenactiviteiten en dienen kruisbelangen van toezichtfuncties bij andere bekostigde onderwijsinstellingen te voorkomen.

Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

 • affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de stichting;
 • het vermogen de maatschappelijke doelstelling van de stichting te bewaken, ook door een evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng vanuit het deskundigheids- en/of ervaringsgebied;
 • een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
 • een hbo/academisch werk- en denkniveau;
 • inzicht in bestuurlijke - en veranderprocessen;
 • inzicht in de noodzaak van bedrijfsmatig werken en het stellen van een continuïteitsdoelstelling aan een organisatie;
 • het vermogen een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak om het College van Bestuur zowel ruimte te bieden als de juiste vragen te stellen;
 • het vermogen binnen de Raad in teamverband te werken;
 • een relevant netwerk in het werkgebied van de organisatie bijvoorbeeld met het bedrijfsleven;
 • binding met Rotterdam en omgeving (in ieder geval een belangrijk deel van de toezichthouders);
 • het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren.

Naast algemene eisen geldt dat de leden van de Raad van Toezicht elk beschikken over specifieke expertise op een bepaald deelterrein en elkaar daarin aanvullen. De cultuur binnen de Raad van Toezicht is professioneel, betrokken en informeel. De volgende expertise en ervaringsgebieden zijn onderling goed verdeeld: bedrijfsvoering, financiën, juridisch, facilitaire dienstverlening, onderwijs (PO, VO, HBO), gemeenten, rijksoverheid, bedrijfsleven.

Functie-eisen

Profiel lid Raad van Toezicht: aandachtsgebied digitalisering en toekomstgericht beroepsonderwijs

Zadkine bevindt zich in de transitie naar hybride onderwijsvormen en heeft te maken met vraagstukken over gepersonaliseerd leren en het toegankelijk maken van hoogwaardig blended learning, het binden, boeien en bereiken van scholieren, de verbinding van het onderwijs met bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties, de ontwikkeling van het onderwijspersoneel, etc. In de Raad van Toezicht is dan ook behoefte ontstaan aan een lid met kennis en ervaring op het gebied van digitale transformatie en digital commerce waar service en gebruikerservaring een cruciale rol spelen. Het nieuwe lid kan vertalen en inzetten bij de diverse vraagstukken waar Zadkine mee te maken heeft.

Het nieuwe lid beschikt over:

 • kennis van en ervaring met:
  • digitale transitieprocessen van bedrijfskritische systemen, het inzetten van platforms en analyse tools;
  • eCommerce / digital commerce, programmatische marketing en communicatie, het verbeteren van de (online) klantervaring, het remote binden en boeien van klanten;
  • triple helix samenwerkingsverbanden;
 • een sterke affiniteit met het beroepsonderwijs;
 • conceptueel en creatief denkvermogen;
 • een ondernemende aanpak mentaliteit;
 • gevoel voor maatschappelijke verhoudingen in de omgeving Rotterdam;
 • bij voorkeur toezichthoudende ervaring.

Honorarium

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die onder de normering blijft van de sector brede regeling leden Raad van Toezicht van mbo-instellingen.

Informatie en solliciteren

Zadkine laat zich in deze procedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij voeren de eerste selectiegesprekken met kandidaten. Bij potentiële geschiktheid presenteren zij de kandidaten aan de selectiecommissie. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek. Tot slot vindt een kennismaking plaats met de overige leden van de Raad van Toezicht.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden via de website: https://partnersatwork.nl/vacatures/

De reactietermijn sluit op 22 maart 2021.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Karen Kragt of Nicole Boevé via 035-5480760 / k.kragt@partnersatwork.nl