1. Vacatures
  2. Perrett Laver
  3. LID RAAD VAN TOEZICHT TNO

LID RAAD VAN TOEZICHT TNO

Het leveren van een cruciale bijdrage aan de opbouw en uitbouw van kennis en innovatie in Nederland is een van de kernpunten van de visie van TNO. Als onderdeel van de publieke kennisinfrastructuur in Nederland draagt zij niet alleen bij aan economische groei en werkgelegenheid, maar ook aan veiligheid en welzijn van de samenleving.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De drieënhalf duizend professionals van TNO werken iedere dag aan de missie van TNO om – als publieke, not‐for‐profit organisatie – mensen en kennis te verbinden en daarmee innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO heeft daarmee als toegepaste onderzoeksinstelling een unieke positie in het kennis‐ en innovatielandschap. TNO opereert zowel op internationaal, nationaal als regionaal niveau. Met en voor overheden en bedrijven. Daarbij verkrijgt TNO een belangrijk deel van haar financiering van de overheid.

In nauwe samenwerking met haar stakeholders stelt TNO elke vier jaar een strategisch plan op dat zij ‘als een offerte aan de samenleving’ beschouwt. In nauwe afstemming met stakeholders zijn de vier uitdagingen bepaald die TNO centraal stelt in haar onderzoeks- en innovatieagenda de komende periode:

  • Een veilige samenleving met uitdagingen als de toenemende assertiviteit van landen als China en Rusland die hun strijdkrachten versterken en moderniseren;
  • Een duurzame samenleving met de klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, bodemdaling, bedreiging van de biodiversiteit en de negatieve gezondheidseffecten daarvan als uitdaging;
  • Een gezonde samenleving, waar gepersonaliseerde preventie van leefstijlgerelateerde aandoeningen een grote uitdaging is en een oplossing moet worden gevonden voor de toenemende zorgkosten;
  • Digitalisering van samenleving en industrie, om daarmee koploper te worden in Europa, zodanig dat publieke waarden, grondrechten en veiligheid zijn gewaarborgd.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht (RvT) van TNO heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur. De RvT staat de Raad van Bestuur hierbij met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van de taak neemt de RvT de doelstelling van de organisatie, conform de TNO‐Wet, tot richtlijn.

Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde samenstelling van de RvT zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke toezichthouder is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over specifieke deskundigheid om binnen het profiel van de Raad zijn rol te kunnen vervullen.

Profiel

Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van één van de RvT-leden ontstaat er per 1 mei 2022 een vacature lid Raad van Toezicht. Voor de vervulling van deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met een academische positie op één van de terreinen waarop TNO actief is, en die deze rol in principe voor twee termijnen kan vervullen. Deze kandidaat zal tevens toetreden tot de kwaliteitscommissie.

Het gewenste profiel bevat de volgende elementen:

  • academische carrière
  • ervaring bij toegepaste kennis organisaties;
  • affiniteit met dan wel kennis van innovatie en de toepassing van technologie

De kandidaat heeft bij voorkeur een breed netwerk in wetenschap, R&D en techniek en internationale ervaring. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze een teamspeler is, communicatief vaardig is en gevoel heeft voor politieke en sociale verhoudingen. Er zal onder andere worden gelet op de door de kandidaat reeds beklede (neven)functies of commissariaten. Gezien de complexiteit van TNO is toezichthoudende ervaring een pre. Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

TNO voert een gericht diversiteitsbeleid.

BENOEMING EN PROCEDURE

De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor vijf jaar met de mogelijkheid van een éénmalige herbenoeming voor een periode van vijf jaar. Het honorarium voor een lid van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld op basis van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Selectieprocedure en Reacties

Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd TNO te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor het nieuwe lid Raad van Toezicht.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver https://candidates.perrettlaver.com/vacancies onder vermelding van het referentienummer 5502. U kunt voor vragen en inlichtingen contact opnemen met dr Annabelle McClaren-Thomson via +31(0) 202 404 370 of via Annabelle.Thomson@perrettlaver.com.

TNO zet zich in voor diversiteit op de werkplek en streeft naar een evenwichtige samenstelling van haar bestuur, qua expertise, achtergrond en gender. TNO verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

De deadline voor uw reactie is gesteld om 09.00 uur op maandag 27 december 2021.

Sollicitaties worden halverwege januari door de selectiecommissie beoordeeld. Perrett Laver houdt eind januari verdere verdiepende interviews met geselecteerde kandidaten, waarna de selectiecommissie, mede op basis van de interviews, een Shortlist zal samenstellen begin februari. De personen op de Shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken eind februari / begin maart.

Een veiligheidsonderzoek op het niveau VGB-B vormt onderdeel van de procedure. Een ontwikkel- of selectieassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature