1. Vacatures
 2. Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
 3. Bijzonder hoogleraar missionaire roeping

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bijzonder hoogleraar missionaire roeping

De Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk in Nederland zoeken per 1 januari 2021 een Bijzonder hoogleraar ’Wereldwijde perspectieven op de lokale missionaire roeping’.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
De Boelelaan, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
16 - 20 uur
Salarisindicatie:
€ 7623 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Opdracht
Onderzoek naar de betekenis van ontwikkelingen in de wereldkerk voor de vernieuwing van de missionaire theologie en praktijk in Nederland. 

Profiel leerstoel
De focus ligt op vernieuwing van missionaire theologie en praktijken in de Nederlandse geloofsgemeenschappen. De missionaire roeping van de kerk is breed en omvat zowel de diaconale roeping als het getuige willen zijn van het evangelie (engagement). De leerstoel vertaalt de uitdagende manieren waarop in de wereldkerk gestalte wordt gegeven aan het volgen van Christus naar de Nederlandse situatie. Daartoe doordenkt en belicht de leerstoel de geseculariseerde Nederlandse situatie als context voor scherpe keuzes en dienende aanwezigheid in het publieke domein. De leerstoel stelt publiek-theologische vragen aan de orde en ontwikkelt een publieke theologie passend bij de missionaire situatie van post-christelijke seculariteit en secularisme: missiologie in het publieke domein. 

De leerstoel richt zich van daaruit op missiologisch onderzoek naar het 'Mozaïek van kerkplekken'. Daarin staat de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen in Nederland naast de missionaire roeping van de bestaande gemeentes. Het gaat om een toekomstgerichte systematisch-theologische doordenking van missionaire initiatieven van bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn.

De leerstoel werkt aan bewustwording en perspectief vanuit mogelijke presentie van de kerk in de toekomst. Onderzoek en daarmee samenhangend onderwijs wordt ingebed in Center for Theology and Christianity Worldwide en maakt onderdeel uit van één van beide onderzoeksprogramma's van de PThU moving-identities en mediating-good-life.

Profiel leerstoelhouder
De leerstoelhouder is door onderzoek en persoonlijke ervaring een bruggenbouwer tussen diverse groepen en debatten en draagt op academisch niveau bij aan ontmoetingen (cursus, conferentie, training) om concrete praktijken vorm te geven:

 • de missiologische dragers van de wereldwijde missionaire beweging en die van kerkelijke en publieke missionaire aanwezigheid in Nederland 
 • de academische en de kerkelijke omgeving
 • de 'nieuwe kerkplekken' en de missionaire gedrevenheid in de bestaande kerkelijke gemeentes

De leerstoelhouder:

 • is inspirerend en initiatiefrijk en in staat mensen uit te dagen de perspectieven te verruimen
 • overziet de Nederlandse missionaire context, biedt academische analyses en theologische reflecties, die inzicht in en steun bij praktijken genereren
 • beschikt over een adequate en geactualiseerde 'body of knowledge', een fonds van kennis waaruit genereus inzichten worden gedeeld. Deze kennis ligt op het gebied van wereldwijde missionair-diaconale inzet en de typische Nederlandse levensbeschouwelijke situatie: seculier-religieus, secularisme, nieuwe religiositeit, religieuze onwetendheid/onverschilligheid, samenhang en onderscheid tussen missionaire en diaconale vragen.  
 • kan zowel de universiteit als de kerk vertegenwoordigen op verschillende nationale en internationale niveaus. 
 • kan zich verplaatsen in de nieuwe generatie theologen-voorgangers van de toekomst, hun leerbehoeften en vragen

Werkzaamheden

 • Onderzoeksmatig bijdragen aan verdieping en begripsvorming van de kern van de leerstoel: wereldwijde perspectieven op de lokale missionaire roeping
 • Publicaties voor academisch en voor breed toegankelijk publieksniveau
 • Bijdragen aan kennisvalorisatie door middel van publiekslezingen en media-optreden
 • Onderwijsaanbod voor bestaande en nieuwe studentenpopulatie (via zij-instroom) aan de PThU
 • Academische reflectie op missionaire initiatieven in de PKN en advisering aan de Dienstenorganisatie van de PKN
 • Begeleiding van MA-theses en PhD-trajecten

Functie-eisen

 • Is gepromoveerd theoloog-missioloog en, blijkend uit vervolgpublicaties en netwerk, gespecialiseerd op gebied van de wereldwijde kerk en de context van secularisatie
 • Heeft een breed (inter)nationaal netwerk op het gebied van missiologie en wordt binnen dit netwerk erkend als expert
 • Heeft aantoonbaar ervaring in het geven van onderwijs (in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs of bereid deze te verwerven)
 • Heef bij voorkeur bewezen bekwaamheid in het stimuleren en begeleiden van promotieonderzoek
 • Is in staat tot acquisitie van additionele middelen en doelgroepen in de kerk, de kerkelijke dienstenorganisatie en in de academische wereld
 • Heeft grondige kennis van en engagement in de Protestantse Kerk in Nederland, waarbij kandidaten van niet-Nederlandse afkomst nadrukkelijk uitgenodigd worden om te solliciteren
 • Heeft goede contactuele en communicatieve vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

De Bijzonder hoogleraar krijgt een arbeidsovereenkomst met de Protestantse Theologische Universiteit in een omvang van 0,4 - 0,5 fte. Indiensttreding bij voorkeur per 1 januari 2021 voor de duur van vijf jaar met een mogelijkheid tot verlenging. De honorering geschiedt volgens schaal 14/15 conform de CAO Nederlandse Universiteiten Protestants Theologische Universiteit. Het brutosalaris bedraagt maximaal € 7.623,- bij een volledige werkweek.

De leerstoelhouder is werkzaam aan de PThU binnen de leerstoelgroep Missiologie. Standplaats is Groningen met bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden in Amsterdam. Een curatorium bestaande uit vertegenwoordigers van de PKN en van de PThU begeleidt de leerstoelhouder en vraagt om verantwoording. In overleg wordt vastgesteld hoe de kennisdeling en dienstverlening aan het Protestants Landelijk Dienstencentrum vormgegeven wordt.

Additionele informatie

Informatie en solliciteren
Inlichtingen over deze functie kunnen worden opgevraagd bij prof. dr. Mechteld M. Jansen, voorzitter van de selectiecommissie (mmjansen@pthu.nl.) Aanvullende informatie over de leerstoel ‘Wereldwijde perspectieven is op de lokale missionaire roeping’ is ook te vinden op de websites van PThU en PKN.  

Uw motivatiebrief ontvangen we graag uiterlijk 30 september 2020. Deze dient vergezeld te gaan van CV, publicatielijst, onderwijsevaluaties en een onderzoeksplan (maximaal 800 woorden) voor de komende 5 jaar.

De (eerste) gespreksronde vindt plaats in week 41 of 42.