1. Vacatures
 2. Lid Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Bestuur

Slachtofferhulp Nederland / Perspectief Herstelbemiddeling met accent in de bestuurlijke portefeuille op de organisatie en organisatieontwikkeling, in samenwerking en integrale verantwoordelijkheid met de voorzitter

Stichting Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van strafbare feiten, verkeersongelukken en calamiteiten en achterblijvers bij vermissingen en suïcide. Slachtofferhulp is er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen.
Stichting Perspectief Herstelbemiddeling dé organisatie voor herstelbemiddeling in Nederland. Perspectief gaat uit van het vermogen van direct betrokkenen van strafbare feiten en ongevallen om zelf bij te dragen aan herstel. De professionele bemiddelaars van Perspectief helpen hen daarbij door contact tussen slachtoffers, daders en direct betrokkenen van strafbare feiten, (verkeers-) ongevallen of ingrijpende incidenten te begeleiden.
Slachtofferhulp Nederland en Perspectief vormen, wat de Raad van bestuur en de Raad van Toezicht betreft, een personele unie.

Aanleiding vacature RvB
De Raad van Bestuur wordt gevormd door twee (statutair) bestuurders; een voorzitter, mevrouw mr. R.H.M. (Rosa) Jansen MPA en een lid. Sinds het terugtreden van het lid per 1 januari 2020 is deze positie vacant. De Raad van Toezicht heeft in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur aanvankelijk gekozen de vacature niet onmiddellijk in te vullen, mede in relatie tot de verdere ontwikkeling van Slachtofferhulp Nederland en inzicht in bijbehorende aanvulling in benodigde kennis en expertise. Strategische ambitie, uitbreiding van dienstverlening, uitgebreide en uitdagende netwerken, zowel in het zorgdomein als in de strafrechtketen en zowel op landelijk (ministeries) als op gemeentelijk niveau, een veranderende besturingsfilosofie en innovatie en digitalisering van dienstverlening zijn o.a. relevante aanleidingen voor aanvulling in de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur: complementair en integraal verantwoordelijk
De integrale organisatieverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur houdt in dat leden van de Raad van Bestuur zowel in ervaring en expertise complementair dienen te zijn. Beiden beschikken uiteraard over visie, strategisch vermogen en kennis over financiën, organisatieontwikkeling en stakeholders. Zij zijn ondernemend en dienen te beschikken over aantoonbare bestuurlijke en strategische kwaliteiten en ervaring. Zij zijn in staat waar nodig elkaar te vervangen. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Rosa Jansen beschikt in accent over ruime en aantoonbare expertise en ervaring op het gebied van de strafrechtketen, aangevuld met relevante kennis van het zorgdomein.

Stimuleren en impact geven aan de integraliteit van dienstverlening en organisatie en het belang daarvan op besluitvorming begint bij het bestuur. Juist vanwege de samenwerking in het bestuur wordt met accent op ieders specifieke expertise- en aandachtsgebied en complementariteit voor de komende jaren hierop ingezet.
Voor het lid Raad van Bestuur wordt in de complementariteit in bestuur in accent gezocht naar aantoonbare ervaring en expertise op het aansturen van (de verandering in) de interne organisatie; medewerkers, processen, systemen en resultaat. In de uitvoering van bestuur betekent dit dat in de gezamenlijkheid kennis en ervaring aanwezig moet zijn op zowel het gebied van dienstverlening, organisatie, financiën en resultaat en wordt gestreefd naar een integrale verantwoordelijkheid, met aansturing van nog te onderscheiden organisatieonderdelen in de beide portefeuilles. Als belangrijke meerwaarde van deze samenwerking is dat besluitvorming daarmee vanuit een integraal perspectief wordt beoordeeld.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring in een eindverantwoordelijke positie in een vergelijkbare complexe organisatie, zo mogelijk in een organisatie waarin gewerkt wordt met betaalde en onbetaalde professionals;
 • ervaring met organisatie ontwikkeling, -inrichting en het leiden van veranderingsprocessen;
 • affiniteit met ICT en innovatie van dienstverlening;
 • bekendheid met de (strafrecht)keten en met de psychosociale dienstverlening rond Slachtofferhulp en Perspectief;
 • kennis van relevante, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en trends;
 • relevant netwerk.


Persoonsprofiel
Het nieuwe lid van de Raad van Bestuur

 • is een toegankelijk en innemend bestuurder, van nature gezaghebbend;
 • beschikt over strategische kwaliteiten, is sterk in conceptueel denken en in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar de organisatie;
 • heeft een ondernemende mentaliteit en een inspirerende persoonlijkheid;
 • krijgt nieuwe plannen en innovaties van de grond en zaken in beweging;
 • is proactief, creatief, ziet kansen en weet deze te benutten;
 • is sterk gericht op samenwerking, een geboren netwerker en contactueel vaardig;
 • heeft oog voor de belangen en de ontwikkeling van betaalde en onbetaalde medewerkers en hecht aan medezeggenschap (ondernemingsraad en vrijwilligersraad).


Arbeidsvoorwaarden en procedure
Beloning en arbeidsvoorwaarden zullen worden vastgesteld passend bij de zwaarte van de functie en opgave en binnen de wettelijke kaders.
Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen via onze sollicitatiepagina.
Uw reactie ontvangen wij graag voor 18 Oktober a.s.

Voor het tijdpad is het streven, de procedure af te ronden vóór 1 december 2021. Een (ontwikkel) assessment en een persoonlijkheidsmeting (ACT) maken onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature