1. Vacatures
 2. Expert curriculumonderzoek

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Expert curriculumonderzoek

SLO is op zoek naar een expert curriculumonderzoek.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amersfoort, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
36 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van evaluatie- en monitoronderzoeken in samenwerking met onderzoekers en vakexperts op specifieke leergebieden. De onderzoeken zijn kwantitatief en kwalitatief van aard.
 • Je brengt samenhang aan in lopende onderzoeken en ontwikkelactiviteiten van SLO.
 • Je draagt bij aan het onderzoeksmatig werken van de gehele SLO-organisatie, door inzet van formatieve en summatieve evaluatie-instrumenten en -procedures en adviseert en schoolt collega’s op dit vlak.
 • Je organiseert kennisuitwisseling en samenwerking met onderzoekers en experts van buiten de organisatie.
 • Je hebt een scherp oog voor ontwikkelingen in beleid en praktijk en weet dit te vertalen in onderzoeksopzetten.
 • Je geeft leiding aan projectteam(s).

Functie-eisen

Wat verwachten we van je?

 • Je bent gepromoveerd in bijvoorbeeld onderwijskunde, vakdidactiek, of een andere aan onderwijs(beleid) gerelateerde discipline.
 • Je hebt aantoonbare expertise op het gebied van evaluatie- en monitoringsonderzoek, blijkend uit publicaties en je hebt affiniteit met ontwerponderzoek.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met scholing en adviseren en je kunt draagvlak creëren voor het realiseren van gemeenschappelijke werkwijzen.
 • Je hebt ervaring met kwantitatieve data-analyse (SPSS of R). Je bent vaardig in opzetten van interviews en literatuuronderzoek.
 • Je beschikt over een (inter)nationaal netwerk in het veld van onderwijsonderzoek en curriculumontwikkeling.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden voor verschillende doelgroepen: wetenschappers, leraren en schoolleiders, beleidsmakers.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met projectleiderschap.

Bedrijfsomschrijving

SLO heeft als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. Onze expertise stellen we beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.

In de komende periode voert SLO enkele grote trajecten uit zoals de herziening van het landelijke curriculum (curriculum.nu) en de vernieuwing van het vmbo.