1. Vacatures
 2. Universiteit Utrecht (UU)
 3. Decaan Geesteswetenschappen (1,0 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Decaan Geesteswetenschappen (1,0 fte)

De faculteit Geesteswetenschappen zoekt een inspirerende decaan.

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Domplein, Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
36 - 40 uur
Salarisindicatie:
€ 7623 - € 10106 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Universitair bestuursmodel, positie van de decaan
De faculteiten dragen zorg voor onderwijs, onderzoek en impact. Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk en bevoegd ten aanzien van alle processen binnen de universiteit als geheel, ondersteund door de Universitaire Bestuursdienst.


Elke faculteit wordt geleid door een decaan; de decanen zijn integraal eindverantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek, impact, organisatie en bedrijfsvoering; de decanen leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten overleggen gezamenlijk in het universitaire bestuursoverleg; op deze wijze dragen de decanen bij aan en zijn zij medeverantwoordelijk voor de vormgeving en realisatie van de strategie van de universiteit.


De Code goed bestuur Nederlandse universiteiten is leidend voor het College van Bestuur en de decanen bij het uitoefenen van hun bestuurlijke taken.


Bestuur van de faculteit
De decaan van de faculteit Geesteswetenschappen wordt in haar of zijn integrale eindverantwoordelijkheid ondersteund door het facultaire bestuursteam: twee vice-decanen, een faculteitsdirecteur en een studentassessor. De decaan overlegt periodiek met de hoofden van de departementen. De decaan is tevens de formele gesprekspartner en het aanspreekpunt voor de Faculteitsraad.


Belangrijkste opdracht en taken van de nieuwe decaan
De faculteit Geesteswetenschappen staat er inhoudelijk gezien goed voor: het onderwijs en onderzoek zijn van hoge kwaliteit en internationaal toonaangevend. Tegelijk staat de faculteit voor een aantal grote uitdagingen. De financiële situatie van de faculteit is kwetsbaar en de werkdruk onder medewerkers is hoog. Dat vraagt om een toekomstbestendige strategie. Kernopdracht van de decaan is:

 • de realisatie van een toekomstbestendige en financieel gezonde faculteit Geesteswetenschappen;
 • een verdere versterking van het onderzoek en aansluiting daarvan bij maatschappelijke uitdagingen binnen de universiteitsbrede thema’s Institutions for Open Society, Dynamics of Youth, Pathways to Sustainability, de universitaire focusgebieden en binnen de afzonderlijke disciplines;
 • aandacht voor en de zichtbaarheid vergroten van de impact en de maatschappelijke relevantie van de geesteswetenschappen;
 • verder vergroten van de diversiteit en inclusiviteit;
 • blijvende aandacht voor werkdruk en welzijn van medewerkers en studenten;
 • uitbouwen van verdere landelijke samenwerking in onderwijs en onderzoek met de zusterfaculteiten, onder andere via het Decanenoverleg Letteren en Geesteswetenschappen. Dit mede gegeven de langdurige landelijke discussie over de kleine talen;
 • concreet vormgeven aan Erkennen & Waarderen;
 • verdere digitalisering van onderwijs en onderzoek en reflectie daarop;
 • realiseren van een integraal plan voor toekomstbestendige huisvesting in de binnenstad, samen met de faculteit REBO;
 • bijdrage aan en uitvoering van universiteitsbrede programma's en projecten.

Functie-eisen

De nieuwe decaan:

 • heeft visie op de positie van de geesteswetenschappen en is in staat die visie te vertalen naar concrete doelstellingen, oplossingen en acties;
 • heeft een lange termijnvisie en de blik zowel naar binnen als naar buiten gericht;
 • heeft bestuurlijke moed: maakt daadkrachtig en besluitvaardig lastige keuzes en weet daarbij de rug recht te houden;
 • heeft tegelijkertijd oog voor de menselijke maat, creëert draagvlak en blijft in gesprek;
 • stimuleert multidisciplinaire samenwerking binnen en buiten de faculteit;
 • kan vanuit persoonlijke betrokkenheid beleid rond diversiteit en inclusiviteit vormgeven;
 • is hoogleraar en heeft affiniteit met zowel onderwijs als onderzoek;
 • heeft ruime bestuurlijke ervaring en beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten;
 • heeft een relevant netwerk binnen en buiten Nederland en weet dat te benutten, ook richting Den Haag;
 • bindt en inspireert, zowel binnen als buiten de faculteit, en kan organiseren op grond van gedeelde waarden;
 • is een teamspeler die het bestuursteam benut en de collega-bestuurders (vice-decanen, directeur en de hoofden van de departementen) inschakelt;
 • draagt zorg voor verbinding van bedrijfsvoering met onderwijs en onderzoek;
 • communiceert helder en doeltreffend.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 7.623,- en maximaal € 10.106,- (schaal 18 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Met een functioneringstoelage van max. 15%. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Additionele informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met:
Perrett Laver, via Thomas Modder Thomas.Modder@Perrettlaver.com of tel. (020) 2404372

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.