1. Vacatures
 2. Universiteit van Amsterdam (UvA)
 3. Hoogleraar Militair recht, in het bijzonder het recht tijdens militaire operaties

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Hoogleraar Militair recht, in het bijzonder het recht tijdens militaire operaties

Het militair recht bestrijkt een breed terrein van het nationaal en internationaal publiekrecht dat betrekking heeft op de inrichting van de krijgsmacht, op …

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Nieuwe Achtergracht, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
15 - 15 uur
Salarisindicatie:
€ 5749 - € 8371 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Het militair recht bestrijkt een breed terrein van het nationaal en internationaal publiekrecht dat betrekking heeft op de inrichting van de krijgsmacht, op de rechtspositie van leden van de krijgsmacht, op de interne en externe disciplinehandhaving bij de krijgsmacht, op de parlementaire controle en bestuurlijke en politieke aansturing van de krijgsmacht, op het nationale optreden van de krijgsmacht binnen het Koninkrijk, alsmede op het internationaal optreden van de krijgsmacht bij de uitvoering van missies buiten het Koninkrijk.
Dit vormt tezamen een uniek en hybride aandachtsgebied dat meerdere onderdelen van het nationaal en internationaal publiekrecht en diverse deeldisciplines daarbinnen omvat. Omdat het (militair) recht niet op zichzelf staat, wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke en politieke verhoudingen rondom de krijgsmacht, aan politieke en technologische ontwikkelingen die een uitwerking of invloed (kunnen) hebben op de krijgsmacht en aan de algemene ontwikkelingen binnen het staatsrecht, straf- en strafprocesrecht en binnen het internationaal publiekrecht teneinde het militair recht in een bredere context te plaatsen.
De door het ministerie van Defensie gesponsorde leerstoel Militair Recht, in het bijzonder het recht tijdens militaire operaties zal worden ingebed binnen de Afdeling Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het onderzoek is ingebed in de Onderzoeksgroep 'Law of Armed Conflict and Military Operations' dat een zelfstandig programma en onderzoeksgroep is binnen de Amsterdam Center for International Law (ACIL).

Werkzaamheden

Zowel op het gebied van het onderzoek als in het onderwijs wordt nauw samengewerkt met de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie, met name met de Vakgroep Krijgswetenschappen en de leerstoel militair recht aldaar. Vanwege de bijzondere relatie met Defensie en de rol die de leerstoel heeft bij de opleiding en vorming van de militaire juristen is het daarnaast van groot belang dat de leerstoelhouder goede betrekkingen onderhoudt met de krijgsmachtdelen, met de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie en met de Militair Juridische Dienst Krijgsmacht. Deze betrekkingen maken inzicht in en kennis van uiteenlopende ontwikkelingen en actuele operationele uitdagingen mogelijk en zijn een garantie om aan de behoefte van Defensie voor de opleiding van de militaire juristen binnen de MJDK optimaal te kunnen voldoen. In dit verband is het wenselijk dat de leerstoelhouder een degelijke kennis en inzicht heeft van de modus operandi van de Nederlandse krijgsmacht bij het operationeel optreden. Wetenschappelijke onafhankelijkheid van het functioneren van de leerstoelhouder moet in alle opzichten geborgd zijn.

De te benoemen hoogleraar zal onderzoek verrichten en onderwijs geven op het gebied van het militair recht.

Wat onderwijs betreft is de leerstoelhouder verantwoordelijk voor de vijf vakken die tezamen het Specialisatietraject Militair Recht vormen: Militair Ambtenarenrecht, Militair Straf- en Tuchtrecht, Krijgsmacht en Staatsrecht, International Humanitarian Law en International Law of Military Operations.

De leerstoelhouder verzorgt (mede) zelf het onderwijs in de vakken International Humanitarian Law en International Law of Military Operations. De overige vakken worden verzorgd door gekwalificeerde docenten en wetenschappers die een gastaanstelling aan de FdR hebben of anderszins vanuit hun expertise door Defensie ter beschikking worden gesteld.

Binnen het aandachtsgebied van de leerstoel als geheel ligt de focus van de leerstoelhouder voor het onderzoek vooral op de onderdelen binnen het internationaal publiekrecht die het meeste betrekking hebben op het optreden van de krijgsmacht alsmede de (rechts)regimes die van toepassing zijn tijdens internationale operaties. Dit omvat de juridische grondslagen (rechtsbases) voor optreden en het gebruik van geweld en de toepasselijke rechtsregimes (waaronder humanitair oorlogsrecht) die het optreden reguleren. In dit kader wordt ook aandacht geschonken aan de juridische regulering van wapentechnologie en (nieuwe) methoden van oorlogvoering, aan de internationale strafrechtrechtelijke aansprakelijkheid en volkenrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor optreden van (leden van) de krijgsmacht en andere onderdelen van het internationaal publiekrecht die van belang zijn bij het optreden van de krijgsmacht.

In de inrichting en uitvoering van het onderwijs werkt de leerstoelhouder nauw samen met hoogleraren en andere leden van de wetenschappelijke staf uit aangrenzende disciplines binnen en buiten de Afdeling Publiekrecht en de Afdeling Internationaal en Europees Publiekrecht.

In het onderzoek geeft de leerstoelhouder leiding en invulling (in samenspraak met anderen) aan het onderzoek binnen de Onderzoeksgroep “Law of Armed Conflict and Military Operations” dat een zelfstandig programma en onderzoeksgroep is binnen de Amsterdam Center for International Law (ACIL). Hierbij wordt samengewerkt met de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie, met name met de Vakgroep Krijgswetenschappen en de leerstoel militair recht aldaar.

De leerstoelhouder draagt zorg voor een goede zichtbaarheid van het onderwijs en onderzoek van de leerstoel.

Functie-eisen

De aan te trekken hoogleraar beschikt over:

 • een voltooide juridische opleiding en PhD;
 • het bewezen vermogen om gezaghebbend en vernieuwend onderzoek te doen op het gebied van militair recht op theoretisch en/of empirisch niveau;
 • aantoonbare excellentie in onderzoek op het gebied van het militair recht door nationale en bij voorkeur ook internationale publicaties;
 • bewezen competenties om nieuw onderzoek te initiëren, te organiseren en uit te voeren door het identificeren van innovatieve onderzoeksthema's;
 • aantoonbare interesse in onderzoek over de grenzen van (juridische) sub-disciplines; alsmede in het verrichten van rechtsvergelijkend onderzoek;
 • de bereidheid om samen met de andere leden van het LACMO een sterke onderzoeksgroep te ontwikkelen, in samenhang met de aanverwante gebieden;
 • kennis van en affiniteit met het militair operationeel optreden in het algemeen en bij voorkeur met de specifieke werkwijze van de Nederlandse krijgsmacht bij operationeel optreden meer in het bijzonder;
 • uitstekende didactische kwaliteiten, zoals onder meer blijkend uit onderwijsevaluaties en -kwalificaties;
 • bij voorkeur bewezen bekwaamheid in het stimuleren en begeleiden van promotieonderzoek;
 • ervaring met het succesvol leggen van verbinding tussen het onderzoek en onderwijs op het gebied van militair recht en de beroepspraktijk;
 • nationale en bij voorkeur ook internationale netwerken en contacten die nodig zijn om relevante nationale en internationale partnerschappen te initiëren;
 • aantoonbare organisatorische en bestuurlijke kwaliteiten;
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod

Het dienstverband is voor de periode van vijf jaar voor 15.2 uur per week. Het salaris is, afhankelijk van deskundigheid en ervaring, conform de salarisschalen voor hoogleraren aan Nederlandse universiteiten, schaal H2 (cao Nederlandse Universiteiten), variërend van €5.749 tot €8.371 bruto per maand bij een volledige werktijd. De secundaire arbeidsvoorwaarden aan Nederlandse universiteiten zijn aantrekkelijk en omvatten 8% vakantiegeld en 8.3% eindejaarsuitkering.

Additionele informatie

Voor inlichtingen over deze functie:

We verwijzen ook graag naar het profiel van de leerstoel.