1. Vacatures
 2. Universiteit van Amsterdam (UvA)
 3. Promovendus Meertaligheid in dagopvang

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus Meertaligheid in dagopvang

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) zoekt een promovendus voor het project MIND (Meertaligheid in Dagopvang / Multilingualism …

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Kloveniersburgwal, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 2325 - € 2972 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) zoekt een promovendus voor het project MIND (Meertaligheid in Dagopvang / Multilingualism in Daycare).

Het project MIND wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als promovendus zal je deel uitmaken van een team dat sinds 2018 longitudinaal onderzoek verricht naar de impact van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

In gezinssituaties is de ontwikkeling van meertalige kinderen veelvuldig onderzocht en de uitkomsten zijn steevast bemoedigend: het laat zien dat kinderen die in een meertalige situatie opgroeien over het algemeen probleemloos twee of zelfs drie talen vloeiend kunnen leren gebruiken. Het effect van meertalig taalaanbod op de opvang is relatief weinig onderzocht. In dit evaluatieonderzoek onderzoeken we hoe meertalig taalaanbod op kindcentra de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de bezoekende kinderen beïnvloedt; de interactie op de groep, en de motivaties van de deelnemende partijen. Het project zoekt niet alleen antwoorden op fundamentele vragen over meertalig opgroeien, maar beoogt nadrukkelijk ook antwoorden te vinden op sociaal-maatschappelijke vragen over meertalige opvang ten behoeve van beleidsvorming op dit terrein. De data die verzameld wordt, is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard, en de vragen die we stellen zijn zowel exploratief en beschrijvend als hypothese-toetsend en verklarend.

Voor de promovendus meertaligheid in dagopvang zal de nadruk liggen op het onderzoeken van taalachtergrond van de kinderen in relatie tot de interacties op de groep en de ontwikkeling van de Engelse taalvaardigheid. Een deel van de data is reeds verzameld, maar er zal ook nieuwe data verzameld worden specifiek ten behoeve van dit nieuwe project.

Tot je taken behoren het:

 • opzetten en uitvoeren van het onderzoek, inclusief instrumentselectie, ontwikkeling en het verzamelen van onderzoeksgegevens op locatie;
 • succesvol uitvoeren van het eigen deelproject;
 • participeren in het MIND projectteam;
 • regelmatig presenteren en beschrijven van uitkomsten ten behoeve van congressen en publicaties;
 • geven van colleges op BA-niveau in het tweede en derde jaar van de aanstelling (0,2 fte per jaar);
 • medeorganiseren van expertmeetings en voorlichtingsbijeenkomsten en het verzorgen van input voor nieuwsbrieven;
 • schrijven en verdedigen van een academisch proefschrift binnen vier jaar;
 • participeren in de opleidingsprogramma’s van het ACLC en de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT);
 • participeren in de Language Learning Research Group van het ACLC.

Functie-eisen

Je bent enthousiast en zeer gemotiveerd om van dit project een succes te maken. Bovenal ben je uitstekend in staat om in teamverband te werken. Verder beschik je over:

 • een research masterdiploma Linguistics of soortgelijk, of een ander voor het onderzoek relevant masterdiploma en ruime en relevante onderzoekservaring;
 • aantoonbare kennis op het gebied van meertaligheid en tweedetaalverwerving;
 • affiniteit met en passie voor experimenteel en toegepast onderzoek;
 • bij voorkeur kennis over en affiniteit met de doelgroep;
 • uitstekende vaardigheden voor de omgang met jonge kinderen;
 • beheersing van het Nederlands op het niveau van moedertaalsprekers;
 • uitstekende beheersing van het Engels;
 • uitstekende academische schrijfvaardigheden;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Het ACLC biedt als onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam een arbeidsovereenkomst voor 48 maanden, voor 38 uur per week (1,0 fte, inclusief 0,2 fte onderwijs te geven in het tweede en derde jaar). De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van 16 maanden. Bij een goede beoordeling na 12 maanden wordt het contract met 32 maanden verlengd.

De gewenste startdatum is 1 juni 2020. Het salaris bedraagt €2.325 bruto in het eerste jaar en loopt op tot €2.972 in het vierde jaar (op basis van 38 uur per week). De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Vanwege de onderzoeksmaterie is een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) voorwaarde voor het contract.

Additionele informatie

Voor meer informatie en een uitgebreide projectbeschrijving kun je contact opnemen met:

en