1. Vacatures
  2. TU Delft
  3. VICE PRESIDENT OPERATIONS

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

VICE PRESIDENT OPERATIONS

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Delft, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De organisatie

De TU Delft biedt een breed spectrum aan opleidingen en onderzoek op het gebied van technologie. De universiteit vormt een trotse en open gemeenschap van zeer betrokken medewerkers, studenten en alumni.

Op technisch-wetenschappelijk gebied bekleedt de TU Delft een hoge positie in de internationale ranglijsten. Zij kent unieke onderzoeksfaciliteiten, een zeer actieve studentengemeenschap en is een mondiaal voorloper op het gebied van onlineonderwijs. Als broedplaats voor het ontwikkelen van grensverleggende oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken, vervult de TU Delft een belangrijke opdracht. Zij heeft internationaal een vooraanstaande positie op het gebied van het valoriseren van kennis.

De TU Delft wil een universiteit zijn en blijven die internationaal gewaardeerd wordt voor haar grensverleggend technisch-wetenschappelijk onderzoek, vanwege de uitstekende ingenieurs die zij opleidt en als innovatieve samenwerkingspartij voor haar bedrijfspartners. De zes kernwaarden die actief worden uitgedragen zijn: Diversity, Integrity, Respect, Engagement, Courage & Trust (DIRECT).

De universiteit heeft meer dan 25.000 studenten, zo’n 3.000 promovendi en omvat acht faculteiten, heeft een budget van circa € 750 miljoen, circa 6.000 medewerkers en vormt een grote internationale gemeenschap.

Mensen staan centraal bij de TU Delft. Alles wat wordt gedaan, begint en eindigt met de mensen daarachter. Daarom wordt veel waarde gehecht aan het aantrekken van mensen die passen bij de TU Delft en haar ambities.

De TU Delft streeft een cultuur na waarin het voor medewerkers en studenten vanzelfsprekend is altijd het beste uit zichzelf te willen halen. Een cultuur waarin studenten en medewerkers zich uitgedaagd voelen om hun werk zo goed mogelijk te doen en die uitdaging met plezier aangaan. Dat is uiteraard alleen mogelijk als mensen over de nodige tijd en middelen beschikken. Dit is dan ook een van de prioriteiten.

Tegen deze achtergrond zoekt de TU Delft invulling voor de positie van

VICE PRESIDENT OPERATIONS

Verantwoordelijkheden

Als Vice President Operations (VPO) bent u verantwoordelijk voor de universitaire bedrijfsvoering, inclusief de algemene strategie en het beleid daarvan, alsmede voor het functioneren van de hierbij betrokken zes kerndiensten die een directe koppeling met faculteiten hebben. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend in de context van collegiaal bestuur.

De zes kerndiensten op het gebied van universitaire bedrijfsvoering betreffen:

Campus & Real Estate, Human Resources, Finance, Communications, Education & Student Affairs, ICT (incl. Facilities Management).

De dienstverleningsprocessen zijn binnen deze universitaire bedrijfsvoering meestal in ketens geschakeld. Hierdoor zijn er veel wederzijdse afhankelijkheden.

Als VPO bent u in staat vanuit inhoudelijk gezaghebbendheid de overkoepelende bestuurlijk-inhoudelijk coördinatie tussen genoemde diensten ten behoeve van de faculteiten in goede banen te leiden.

Uitgangspunt hierbij is de noodzaak dat er een goed evenwicht bestaat tussen het aanbod van deze universitaire diensten en de facultaire vraag. Vraag en aanbod dienen in nauwe afstemming met de faculteiten te gebeuren. De borging van deze afstemming is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van u als VPO.

De TU Delft kent - naast de zes genoemde diensten die het hart van universitaire bedrijfsvoering vormen - tevens diensten die ressorteren onder de Rector Magnificus/voorzitter College van Bestuur dan wel de Vice Rector Magnificus/vicevoorzitter College van Bestuur. Dit betreffen diensten die functioneren op instellingsniveau (Bestuursbureau, Strategy Development, Legal Services) en diensten met focus op onderzoeksgerelateerde dienstverlening (Valorisatiecentrum, TU Delft Library, Elektronische en Mechanische Ondersteuning).

Alle genoemde diensten vormen tezamen sinds 2005 de Universiteitsdienst TU Delft. U bent als VPO daarbij - in een niet-bestuurlijke rol - ook beheersmatig verantwoordelijk voor de begroting van de Universiteitsdienst en de daarbij behorende planning- en evaluatiecyclus

Primaire aandachtsgebieden

De aandachtsgebieden van de Vice President Operations omvatten onder meer het volgende:

• Financieel-economische strategie

• Campusstrategie (incl. verduurzaming van de campus)

• ICT-strategie

• Informatie- en datastrategie

• Human Resources (incl. gezondheid, veiligheid en milieu)

• Facilities management

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.tudelft.nl.