Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR 

Stichting NHTV internationale hogeschool (hierna NHTV) is een middelgrote instelling voor internationaal hoger onderwijs met vier locaties in Breda, zo'n 7.600 studenten uit meer dan 60 landen en 800 medewerkers. 

NHTV biedt opleidingen aan op het gebied van Games, Media, Hotel, Facility, Logistics, Built Environment, Tourism en Leisure & Events. In de vakgebieden toerisme en vrije tijd zijn er ook wetenschappelijke opleidingen. Het grootste deel van de opleidingen (ca. 70%) wordt in het Engels verzorgd. Er is veel aandacht voor internationale zaken en internationaal samenwerken. NHTV ontwikkelt onderwijs en kennis van hoge kwaliteit 
De missie van NHTV is: “NHTV wil betekenisvol zijn. Daarom leidt NHTV studenten op in een internationale studie- en werkomgeving tot nieuwsgierige, verantwoordelijke en ondernemende professionals die gekwalificeerd zijn voor de globaliserende arbeidsmarkt. In het praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek richt HHTV zich op actuele en uitdagende (bedrijfs-en/of maatschappelijke) vragen die gerelateerd zijn aan de ontwikkelingen in de kennisdomeinen. We willen studenten en medewerkers inspireren hun talenten optimaal te ontwikkelen en te benutten om de beroepspraktijk van innovatieve antwoorden te voorzien.” 

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Breda, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

NHTV is per 1 april 2018 op zoek naar een ambitieuze, ondernemende en standvastige

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

Functie-eisen

Voor de vacature Voorzitter College van Bestuur wordt een kandidaat gezocht met:

  • Eindverantwoordelijke ervaring in een grote complexe (kennis)organisatie met professionals
  • Sterke affiniteit met onderwijs en onderzoek
  • Aantoonbare ervaring met de besturing én implementatie van complexe transitieprocessen;
  • Bewezen netwerkcapaciteiten; kan op basis van persoonlijkheid en gezag regionale, nationale en internationale netwerken ontwikkelen en openstellen voor NHTV;
  • Een vloeiende beheersing van onder andere de Engelse taal in woord en geschrift.

Functie-eisen

Persoonlijkheidsprofiel

U bent een gezaghebbend boegbeeld, dat de organisatie ‘mee kan nemen’ naar een volgende fase en onderhoudt in goede afstemming met uw collega-bestuurder effectief contact met voor NHTV belangrijke strategische stakeholders. U weet uw omgeving te (ver)binden en te committeren aan noodzakelijke veranderingsprocessen die positie en profiel van NHTV de komende jaren verder moeten versterken, ook in internationaal verband.

In collegiale samenwerking met uw medebestuurder geeft u op inspirerende wijze inhoud en sturing aan de implementatie van de recent vastgestelde strategie voor de komende jaren. Daarvoor beschikt u over een stevige dosis executiekracht.

U bent een soepele netwerker op strategisch niveau, die relevante netwerken weet te ontwikkelen én open te stellen voor NHTV; u vervult met verve de ambassadeursrol en enthousiasmeert zowel in- als extern voor de visie en ambities die NHTV heeft. U weet de samenwerking met bedrijfsleven, overheidsorganisaties en andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen verder vorm te geven en helpt NHTV internationaal en richting bedrijfsleven zichtbaar op de kaart te zetten.

U heeft gevoel voor de ‘eigenheid’ van de organisatie en deelt de bevlogenheid en trots ten opzichte van onderwijs en onderzoek met de professionals. U bent zichtbaar en toegankelijk voor de organisatie in de breedte. Als voorzitter en ‘voorbeeld’ van NHTV geeft u verdere impulsen aan een cultuurveranderingsproces naar een meer zakelijke cultuur, waarin transparantie, tegenspraak, elkaar aanspreken en het nemen van verantwoordelijkheid belangrijke thema’s zijn. U kunt verbaal met overtuigingskracht communiceren; u durft tegenspraak te organiseren. U gaat voorop in het delen van successen en teleurstellingen. U geeft waardering, ruimte en podium aan initiatieven en resultaten die de NHTV en haar community profileren.

U heeft een uitstekend ontwikkeld gevoel voor de bestuurlijke en organisatorische verhoudingen binnen de hogeschool, waarin academies, diensten en de medezeggenschapsraad belangrijke partners zijn, maar waarin onderlinge belangen niet altijd parallel lopen. U bent politiek sensitief en zorgt voor optimale samenwerking met de verschillende actoren. Als bruggenbouwer weet u deelbelangen met elkaar te verenigen en verbindingen tussen de verschillende entiteiten van NHTV tot stand te brengen.

U heeft stevige bestuurlijke en beleidsmatige ervaring in het ontwikkelen en -vooral- het implementeren van hoger (onderwijs- en onderzoek) beleid en het bewaken van de kwaliteit daarvan en participeert in relevante (inter)nationale netwerken en adviesorganen.

U heeft een internationale oriëntatie bij voorkeur ook opgebouwd door internationale werkervaring en spreekt en schrijft onder andere tenminste vloeiend Engels.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Gerard Wesselo. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.nhtv.nl.