1. Vacatures
 2. Beteor mens en organisatie
 3. Rector Gymnasium Apeldoorn

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Rector Gymnasium Apeldoorn

Een ervaren en op samenwerking gerichte Rector voor het Apeldoorns Gymnasium.
Gymnasium Apeldoorn

Download het volledige profiel via: https://beteor.nl/vacatures/rector-gymnasium-apeldoorn/

Het Gymnasium Apeldoorn is een categoriaal gymnasium. De in 1913 opgerichte school biedt onderwijs aan een kleine zeshonderd leerlingen. Gymnasiale vorming, academische voorbereiding, internationale oriëntatie en het ontwikkelen van een brede blik op de wereld krijgen ruim aandacht op school. Gymnasium betekent extra uitdagingen in de vorm van de klassieke talen Latijn en Grieks en er is gekozen voor het profiel van GeoFuture School. Het Gymnasium Apeldoorn is een Geo Future School (GFS). Juist in deze tijd vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met de grote uitdagingen waar wij als samenleving voor staan: duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De school maakt deel uit van de maatschappij en daarom zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de buitenwereld. Het Gymnasium Apeldoorn stimuleert iedere leerling om zich, door middel van reflecteren op eigen gedrag, op het gebied van persoonlijke kwaliteiten te blijven ontplooien. De school heeft vier kernwaarden die de visie dragen:

– Nieuwsgierig: Onze leerlingen zijn nieuwsgierig en wij zijn nieuwsgierig naar onze leerlingen.
– Betrokken: Wij zijn betrokken bij onze leerlingen en de maatschappij.
– Onderscheidend: Je mag van ons anders en dus jezelf zijn.
– Samen: Samen, want leren doe je met en van elkaar.

Rector Apeldoorns Gymnasium

De vacature betreft de functie van rector die verantwoordelijk is voor de hele school, binnen de strategische kaders van de Veluwse Onderwijsgroep. De dagelijkse leiding bestaat naast de rector tevens uit twee afdelingsleiders. Deze afdelingsleiders zijn samen met hun team resultaatverantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen in de betreffende afdeling. De rector maakt onderdeel uit van het directieoverleg VO binnen de Veluwse Onderwijsgroep, levert daaraan een inhoudelijke bijdrage op het niveau van de groep. De rector legt verantwoording af aan de algemeen directeur voortgezet onderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Apeldoorn, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar

Functieomschrijving

De opdracht van de rector luidt:

 • Het managementteam van het Gymnasium meer leidinggevend in positie brengen. Het managementteam moet worden verkleind van drie afdelingsleiders naar twee afdelingsleiders. Het team van de school verder ontwikkelen naar een organisatie met een professionele cultuur;
 • Inrichten van de teams zodat zij resultaatverantwoordelijk worden voor de verbetering van de huidige onderwijsresultaten en zorgen voor een goede begeleiding;
 • Bij de school afgesproken- en passende onderwijsinnovaties initiëren en faciliteren en het realiseren en borgen van verbetering van de kwaliteit en (onderwijs)opbrengsten (IDU);
 • Versterken en krachtiger uitdragen van een herkenbaar en onderscheidend profiel van de school wat resulteert in een duurzame levensvatbaarheid van de school onder meer blijkend uit een gelijkblijvend dan wel groeiend marktaandeel;
 • Bouwen aan en borgen van een structureel financieel gezonde huishouding;
 • Als teamspeler in het directieoverleg van de Veluwse Onderwijsgroep een bijdrage leveren aan het realiseren van de beleidsagenda VO, welke voortkomt uit het strategisch perspectief van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit betekent onder andere dat de rector enerzijds in staat moet zijn om te denken in het (brede) belang van het onderwijs in Apeldoorn en anderzijds in staat moet zijn voor het gymnasium Apeldoorn te staan;
 • Het in samenspraak met het directieoverleg werken aan een aantrekkelijk en dekkend onderwijsaanbod in Apeldoorn en omgeving als geheel;
 • Een bijdrage leveren aan de slagvaardigheid, doelmatigheid en efficiëntie van de Veluwse Onderwijsgroep, in nauwe samenwerking met de service-organisatie.

Functie-eisen

Persoonlijk profiel
De rector:

 • Is een verbindend en empathisch leider met natuurlijk gezag en een rechte rug;
 • Heeft een heldere (onderwijskundige) visie, enthousiasmeert en inspireert;
 • Heeft strategisch inzicht en oog voor de buitenwereld;
 • Werkt goed samen;
 • Luistert goed en is communicatief sterk;
 • Handelt professioneel congruent, is koersvast en komt tot resultaat;
 • Is zichtbaar en benaderbaar binnen en buiten de school;
 • Toont lef en heeft humor.


Selectie-eisen:
De rector:

 • Heeft academisch werk- en denkniveau;
 • Heeft integrale leidinggevende ervaring met hoogopgeleide professionals;
 • Heeft ervaring met het realiseren van een professionele cultuur;
 • Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het planmatig werken aan een verbetering van de (onderwijs)resultaten passend bij een zelfbewust gymnasium.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 15 februari 2022 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 21 februari. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Neem voor meer informatie contact op met Bart Visser.
Tel.: 06-20 59 92 80, e-mail: bart.visser@beteor.nl.