1 Promovendus (1.0 fte)

Conflicterende waarden bij pakketadviezen

12 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Het promotietraject maakt onderdeel uit van een overeenkomst met Zorginstituut Nederland. De titel van het promotietraject is: Conflicterende waarden bij pakketadviezen.

Aanleiding is de oprichting van academische werkplaats Health Technology Assessment & Appraisal (HTA&A). De werkplaats is een samenwerkingsverband tussen Zorginstituut Nederland, het iBMG en de vakgroep Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van de Universiteit Utrecht. Het doel van de academische werkplaats is het samenbrengen van de beleidspraktijk, onderzoek en onderwijs. Daarbij gaat het enerzijds om de integratie van wetenschappelijke kennis in het zorginstituut en anderzijds om de evaluatie van vernieuwingen in de dagelijkse praktijk van het Zorginstituut.

Er start dit najaar binnen deze academische werkplaats een nieuwe onderzoeksproject, dat richt zich op problemen bij het wegen van conflicterende waarden bij pakketadviezen. Vanuit de behoefte aan maatschappelijke acceptatie van pakketadviezen is er de wens om de afweging van de waarden exact te verantwoorden. Tegelijkertijd is er de behoefte om de zorgvuldige afweging niet in een vaste procedure te verankeren en de discretionaire ruimte van de adviescommissies (Adviescommissie Pakket (ACP), Kwaliteitsraad en Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)) die adviseren aan het Zorginstituut te behouden.

De vraag die in het onderzoek gesteld wordt is: Hoe kan de ACP zijn handelingsrepertoire voor het omgaan met conflicterende waarden versterken? In het onderzoek maken we gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Theoretisch wordt het onderzoek geïnspireerd door de beleidssociologie en valuation studies.

Aan de hand van documentstudies, literatuuronderzoek, observaties en interviews met leden van de ACP, de Kwaliteitsraad en medewerkers van het Zorginstituut wordt inzicht verkregen in a) de problemen die commissieleden en medewerkers van het Zorginstituut ervaren bij het wegen van conflicterende waarden, b) de wetenschappelijke kennis over strategieën om ongelijksoortige waarden te wegen; c) de meest gebruikte argumenten bij pakketadviezen; d) het gebruik van de meeste gebruikte argumenten en hun onderlinge weging in de alledaagse praktijk. Op basis van deze inzichten worden enkele experimenten opgezet voor het wegen van ongelijksoortige waarden.

Functie-eisen

Kandidaten voor de functie dienen te beschikken over een master in de sociale wetenschappen en ervaring te hebben met kwalitatief onderzoek. Kandidaten moeten sociaal vaardig zijn, aantoonbare affiniteit hebben met kwaliteit van zorg en/of pakketbeheer, vloeiend zijn in Nederlands en Engels zowel in woord als geschrift. Ook is het van belang dat kandidaten goed in staat zijn hun werkzaamheden te plannen en organiseren en voortgang te bewaken. Daarnaast moeten de kandidaten bereid zijn geregeld naar het Zorginstituut te reizen om daar het onderzoek wordt uitgevoerd.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een fulltime aanstelling (38 uur in de week) voor een promovendus voor een periode van 1,5 jaar, met de intentie – bij gebleken geschiktheid – deze te verlengen met 2,5 jaar. Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en zal variëren van € 2.220 in het eerste jaar tot € 2.840 in het vierde jaar. Daarnaast omvat het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket onder meer een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verlof- en opleidingsfaciliteiten.

Additionele informatie

Het promotietraject zal worden begeleid door Prof. dr. Bert Boer (iBMG) en prof. dr. Antoinette de Bont (iBMG). Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met beiden hiervoor genoemd (boer@bmg.eur.nl). Kandidaten dienen een brief met curriculum vitae, twee referenties en een bewijs van schrijfvaardigheden (bijvoorbeeld een artikel of scriptie) per email te sturen naar sollicitatie@bmg.eur.nl. Vanwege de zomerperiode is de uiterste datum voor inzenden 21 augustus 2017.

Gesprekken vinden plaats in de week van 28 augustus t/m 1 september.

Bedrijfsomschrijving

Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) is een toonaangevend instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg.

iBMG verzorgt een bacheloropleiding, een pre-masteropleiding, twee masteropleidingen en post-academisch onderwijs. Daarnaast participeert iBMG in een research master en een internationale joint degree. De onderzoeksthema’s van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘bedrijfsvoering van zorgorganisaties’.

De multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor het iBMG. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. Onze onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo wordt de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg is gehuisvest in het Bayle Building (J) op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij het iBMG studeren 950 studenten en werken 150 medewerkers. Internationalisering wordt hoog gewaardeerd bij het iBMG. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers vanuit het buitenland is aanzienlijk toegenomen over de afgelopen jaren en hebben ons programma verrijkt.

De vacature is voor een functie binnen de sectie Healthcare Governance (beleid en bestuur in de gezondheidszorg). Binnen de sectie wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van gezondheidszorgbeleid, de bestuurlijke inrichting van de gezondheidszorg en de consequenties daarvan voor de zorgpraktijk. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar hoe hervormingen de positie van patiënten, professionals, zorgaanbieders en de overheid veranderen. Bij de sectie werken onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden zoals bestuurskunde, antropologie, sociologie en wetenschaps- en techniekonderzoek.

Zorginstituut Nederland maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot een betaalbaar basispakket dat voorziet in de gezondheidszorg die noodzakelijk is. Daarmee waarborgt Zorginstituut Nederland dat iedereen van goede zorg is verzekerd. Zorginstituut Nederland neemt hierbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(verenigingen). Taken die Zorginstituut Nederland uitvoert richten zich op de uitvoering van verzekeringen, pakketbeheer en de permanente verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature