Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Postdoc 1,0 fte

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt in een samenwerkingsverband van Erasmus MC en Erasmus School of Law de komende jaren empirisch-juridisch normatief onderzoek uitgevoerd naar de praktijk en juridische regeling van beslissingen rond het levenseinde ...

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt in een samenwerkingsverband van Erasmus MC en Erasmus School of Law de komende jaren empirisch-juridisch normatief onderzoek uitgevoerd naar de praktijk en juridische regeling van beslissingen rond het levenseinde, in het bijzonder betreffende euthanasie en hulp bij zelfdoding. Het onderzoek is thematisch beschreven in het Research Excellent Initiative (REI) 2014 ‘Doctors and criminal lawyers dealing with death and dying: multidisciplinary and empirical perspectives on medical decision making at the end of life’. Het onderzoek staat onder wetenschappelijke leiding van prof. dr. A. van der Heide (ErasmusMC) en prof. mr. P.A.M. Mevis (ESL).

In dit interdisciplinaire project wordt onderzoek gedaan naar maatschappelijke, medische, ethische en juridische aspecten van beslissingen rond het levenseinde. Met de toenemende vergrijzing van de bevolking, de toename van medische- en technologische ontwikkelingen en een toenemende behoefte aan zelfbeschikking in de westerse wereld worden beslissingen rond het levenseinde steeds belangrijker. Tevens is het maatschappelijke debat over euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland recent weer geïntensiveerd. Het maatschappelijke debat wordt nogal eens gekenmerkt door misverstanden omtrent de praktijk en de regelgeving. Het REI-project is daardoor van betekenis door de combinatie van deskundigheid in het strafrecht en in de medisch- maatschappelijke aspecten van zorg in de laatste levensfase. Met het onderzoeksproject kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de discussie over euthanasie, hulp bij zelfdoding, palliatieve sedatie en andere medische beslissingen rond het levenseinde, zowel in Nederland als in het buitenland.

De aan te stellen onderzoeker zal zelfstandig een deel van het onderzoek uitvoeren, PhD’s begeleiden, publicaties en bijeenkomsten ter uitvoering van het project initiëren en bijdragen aan de gezamenlijke uitvoering. Hij of zij is in staat financiering van onderzoeksgelden te verwerven.

Functie-eisen

  • U bent gepromoveerd;

  • U bent (bij voorkeur) jurist, arts of gezondheidswetenschapper;

  • U hebt een voor de functie en het onderzoek relevant, uitstekend proefschrift op (bij voorkeur) een relevant onderdeel van de medische wetenschap (arts) met voldoende juridische kennis dan wel een proefschrift op juridisch gebied;

  • U hebt bij voorkeur ook andere relevante, internationale publicaties;

  • U hebt aantoonbare affiniteit voor de verschillende, juridische, medische en ethische aspecten van het onderzoeksthema;

  • U hebt ervaring met empirisch onderzoek;

  • U hebt ervaring met uitvoering van projectonderzoek in (multidisciplinair) teamverband.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). U wordt aangesteld bij Erasmus School of Law. Een aanstelling in deeltijd is bespreekbaar. Het betreft een dienstverband vooralsnog voor de duur van twee jaar (bij een fulltime dienstverband). Het salaris is, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 4.551,00 bruto per maand (schaal 11) bij een voltijdse aanstelling.

Een fulltime werkweek bestaat bij ons uit 38 uur. Daarnaast omvat het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket onder meer een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%, ruime verloffaciliteiten voor een goede balans tussen werk en privé, een goede pensioenvoorziening en uitstekende collectieve verzekeringsmogelijkheden. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en de bibliotheek.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. A. van der Heide (a.vanderheide@erasmusmc.nl, tel: 010-7043719) of prof. mr. P.A.M. Mevis (mevis@law.eur.nl; tel: 010-4082671/1547). Via hen is een beschrijving van het gehele project verkrijgbaar.

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door uw motivatiebrief en curriculum vitae voor 1 november 2017 naar de heer Dr. H. Bolk, manager HR a.i. te sturen, e-mail application@law.eur.nl. Bij de sollicitatie graag het vacaturenummer AT-2017.10/Postdoc vermelden.

Bedrijfsomschrijving

Een smeltkroes van talent, internationaal georiënteerd en sterk maatschappelijk betrokken. Dat is de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Een universiteit die met 25.000 studenten en circa 2.700 medewerkers wetenschappelijke kennis in Rotterdam ontwikkelt, die grenzeloos toepasbaar is. Werken bij de Erasmus Universiteit Rotterdam betekent werken bij een ambitieuze universiteit met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. In de periode 2011-2013 heeft de EUR ambitieus geïnvesteerd in de bedrijfsvoering. De komende strategische planperiode van vier jaar zullen niet alleen de vruchten van deze investering worden geplukt, maar zal de bedrijfsvoering verdergaand worden ontwikkeld teneinde er mede zorg voor te dragen dat de positie van de EUR in Nederland en daar buiten verder zal worden versterkt.

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 4000 studenten en werken circa 400 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie. Na de masteropleiding, verzorgt Erasmus School of Law (o.a. in samenwerking met Erasmus Academie) postdoctoraal onderwijs.

Binnen Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context dat het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van ESL om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in economische en sociale context uit te voeren. Zowel bij onderzoek als in onderwijs acht ESL internationalisering en interdisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid. Meer informatie over ESL onderzoeksprogramma’s, kunt u vinden op: http://www.esl.eur.nl/onderzoek/research_programmes