1. Vacatures
  2. Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  3. Promovendus (1.0 fte) Maatschappelijk draagvlak voor waarden in kosteneffectiviteitsanalyses

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus (1.0 fte) Maatschappelijk draagvlak voor waarden in kosteneffectiviteitsanalyses

Deze winter  wordt gestart met een nieuw onderzoeksproject (met als standplaats de Erasmus School of Health Policy & Management) over de waarden in gezondheidseconomische modellen en meer specifiek in kosteneffectiviteitsanalyses en hoe deze waarden met ...

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Deze winter wordt gestart met een nieuw onderzoeksproject (met als standplaats de Erasmus School of Health Policy & Management) over de waarden in gezondheidseconomische modellen en meer specifiek in kosteneffectiviteitsanalyses en hoe deze waarden met een breed publiek worden gedeeld. Veelal informeren en beïnvloeden kosteneffectiviteitsstudies beslissingen omtrent vergoeding van een technologie of opname in een verzekerd pakket. Vooral bij negatieve beslissingen heerst er in de maatschappij regelmatig onbegrip voor het feit dat een dergelijke statistische grootheid zo belangrijk lijkt te zijn.

De centrale vraag van het onderzoek is: Welke waarden liggen besloten in economische modellen en meer specifiek in kosteneffectiviteitsanalysen en hoe kunnen die waarden met een breed publiek worden gedeeld? Deze vraag heeft een belangrijke externe oriëntatie: hoe kan het maatschappelijk draagvlak voor economische afwegingen worden versterkt? Om deze vraag te beantwoorden zal je gebruik maken van zowel kwalitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals dossieronderzoek, literatuuronderzoek, focusgroepen en experimenteel onderzoek. Hierbij is interactie in de keuze voor de aanpak, voor deelonderwerpen en casuïstiek en voor experimenten tussen het Zorginstituut en de betrokken onderzoekers van groot belang voor het slagen van het project.

We vragen je eerst om met dossieronderzoek bij het Zorginstituut, literatuuronderzoek en focusgroepen met verschillende belangengroepen binnen de Nederlandse gezondheidszorg inzicht te geven in:
a. Economische argumenten die een rol spelen bij vergoedingsadviezen van het Zorginstituut;
b. ‘Ingrediënten’ van kosteneffectiviteitsanalyses en naar de economische argumenten die nu geen expliciet onderdeel uitmaken van kosteneffectiviteitsschattingen;
c. Rol van economische argumenten bij besluitvorming omtrent medische technologie;
d. Problemen rondom de maatschappelijke acceptatie van economische argumenten rondom de besluitvorming over vergoeding van medische technologie.
We vragen je vervolgens om enkele experimenten op te zetten gerelateerd aan het draagvlak voor economische argumenten ten behoeve van besluitvorming.

Het promotietraject maakt onderdeel uit van een overeenkomst met Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland adviseert de minister over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.

Dit onderzoek wordt onderdeel van de academische werkplaats Health Technology Assessment & Appraisal (HTA&A) van het Zorginstituut Nederland, Erasmus School of Health Policy & Management en Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van de Universiteit Utrecht. Het doel van de academische werkplaats is enerzijds de integratie van wetenschappelijke kennis in het Zorginstituut en anderzijds de evaluatie van vernieuwingen in de dagelijkse praktijk van het Zorginstituut.

Functie-eisen

Kandidaten voor de functie dienen te beschikken over een master in de gezondheidswetenschappen, (gezondheids)economie, biomedische wetenschappen of een vergelijkbare opleiding en ervaring te hebben met (kwalitatief) onderzoek. We zijn op zoek naar kandidaten die sociaal vaardig zijn, aantoonbare affiniteit hebben met Health Technology Assessment/kosteneffectiviteit en pakketbeheer, vloeiend zijn in Nederlands en Engels zowel in woord als geschrift. Ook is het van belang dat kandidaten goed in staat zijn hun werkzaamheden te plannen en te organiseren en voortgang te bewaken.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een fulltime aanstelling (38 uur in de week) voor een promovendus voor een periode van 1,5 jaar, met de intentie – bij gebleken geschiktheid – deze te verlengen met 2,5 jaar. Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en zal variëren van € 2.222 in het eerste jaar tot € 2.840 in het vierde jaar. Daarnaast omvat het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket onder meer een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verlof- en opleidingsfaciliteiten.

Additionele informatie

Het promotietraject zal worden begeleid door Prof. dr. Hans Severens, dr. Pieter van Baal en dr. Saskia Knies. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met hiervoor genoemde (severens@eshpm.eur.nl en knies@eshpm.eur.nl). Kandidaten dienen een brief met curriculum vitae, twee referenties en een bewijs van schrijfvaardigheden (bijvoorbeeld een artikel of scriptie) per email te sturen naar sollicitatie@eshpm.eur.nl, onder vermelding van ‘Promovendus maatschappelijk draagvlak voor waarden in kosteneffectiviteitsanalyses’. De uiterste datum voor inzenden is zondag 10 december 2017.
Gesprekken vinden plaats op woensdag 20 en donderdag 21 december.

Bedrijfsomschrijving

Een smeltkroes van talent, internationaal georiënteerd en sterk maatschappelijk betrokken. Dat is de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Een universiteit die met 25.000 studenten en circa 2.700 medewerkers wetenschappelijke kennis in Rotterdam ontwikkelt, die grenzeloos toepasbaar is. Werken bij de Erasmus Universiteit Rotterdam betekent werken bij een ambitieuze universiteit met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. In de periode 2011-2013 heeft de EUR ambitieus geïnvesteerd in de bedrijfsvoering. De komende strategische planperiode van vier jaar zullen niet alleen de vruchten van deze investering worden geplukt, maar zal de bedrijfsvoering verdergaand worden ontwikkeld teneinde er mede zorg voor te dragen dat de positie van de EUR in Nederland en daar buiten verder zal worden versterkt.

Erasmus School of Health Policy & Management
De Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een internationaal toonaangevend instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, een pre-masteropleiding, twee masteropleidingen en postacademisch onderwijs. Daarnaast participeert ESHPM in een research master en een internationale joint degree. De onderzoeksthema’s van ESHPM zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘bedrijfsvoering van zorgorganisaties’.
De multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor ESHPM. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, medische sociologie organisatiewetenschappen en bestuurskunde) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. Onze onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo wordt de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

ESHPM is gehuisvest in het Bayle Building (J) op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren 950 studenten en werken 150 medewerkers.

Sectie Health Technology Assessment
De vacature is voor een functie binnen de sectie Health Technology Assessment (HTA). Bij de sectie werken onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden zoals gezondheidswetenschappen, economie, epidemiologie, wiskunde en sociale wetenschappen. De sectie staat bekend om zijn onafhankelijke en excellente onderzoek in HTA, gezondheidseconomie en gezondheidsuitkomstenonderzoek. In de sectie werken op dit moment ongeveer vijftien promovendi.

Zorginstituut Nederland: van goede zorg verzekerd
Zorginstituut Nederland maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot een betaalbaar basispakket dat voorziet in de gezondheidszorg die noodzakelijk is. Daarmee waarborgt Zorginstituut Nederland dat iedereen van goede zorg is verzekerd. Zorginstituut Nederland neemt hierbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(verenigingen). Taken die Zorginstituut Nederland uitvoert richten zich op de uitvoering van verzekeringen, pakketbeheer en de permanente verbetering van de kwaliteit van de zorg.