Lid Raad van Commissarissen

ERLY, the consulting company zoekt voor de Raad van Commissarissen van WBO Wonen naar een ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en juridische zaken

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Oldenzaal, Overijssel
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen

De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit en de algemene gang van zaken binnen WBO Wonen. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat WBO Wonen zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder. De RvC van WBO Wonen bestaat momenteel uit vijf leden. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor het nieuwe lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.

Profiel

Ter aanvulling op de deskundigheden van de huidige leden van de Raad van Commissarissen zijn wij voor WBO Wonen op zoek naar een ervaren toezichthouder die als bestuurder in bij voorkeur het maatschappelijk middenveld ruime ervaring heeft op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en juridische zaken. Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als bestuurder dan wel lid Raad van Toezicht van een maatschappelijke organisatie;
  • Kennis en/of zicht heeft op bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • Vanuit bestuurlijke ervaring kennis heeft van bedrijfsvoering, financiën, en management in organisaties en bijvoorkeur een bedrijfskundige achtergrond;
  • Kennis en inzicht heeft van financieel-economische vraagstukken en de financiële continuïteit van een organisatie;
  • Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de rol van de RvC;
  • Kennis heeft van relevante wet- en regelgeving en inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
  • In staat is de rol en het functioneren van de interne compliance functie te beoordelen en in staat om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de raad;
  • Over politiek-bestuurlijke sensitiviteit beschikt en een brede maatschappelijke belangstelling;
  • Bijvoorkeur affiniteit met de regio.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van WBO Wonen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39192. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van WBO Wonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Tijdschema:

Gesprekken met selectiecommissie: eind augustus

Bedrijfsomschrijving

WBO Wonen is een betrokken en maatschappelijk ondernemende organisatie met circa 4.000 huurwoningen in de gemeente Oldenzaal. WBO Wonen vindt dat betaalbaar en plezierig wonen ook voor mensen met een bescheiden inkomen bereikbaar moet zijn en vindt het belangrijk dat het wonen voor haar huurders betaalbaar blijft. Daarbij zet WBO Wonen met het verduurzamen van de woningen ook in op betaalbare woonlasten. WBO Wonen werkt nauw samen met haar huurders, partners en belanghouders. Samen met hen zet zij zich in voor een plezierige, nette en veilige buurt.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature