1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

Voor SallandWonen, een actieve plattelandscorporatie in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling

meer dan een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Raalte, Overijssel
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

Het intern toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken wordt bij SallandWonen uitgeoefend door de Raad van Commissarissen, die uit vijf leden bestaat.

Uitgangspunt is dat de raad vanuit een helikopterview in staat is de juiste vragen te stellen op alle relevante terreinen. De raad vindt het belangrijk dat binnen het team binding is met de lokale samenleving. Er wordt zesmaal per jaar vergaderd en er zijn driemaal per jaar themabijeenkomsten. Binnen de raad functioneren twee vaste commissies: een selectie- en remuneratiecommissie en een auditcommissie. Twee leden van de raad hebben zitting op voordracht van de huurdersorganisaties. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de Governancecode Woningcorporaties.

Op het gebied van governance en intern toezicht stelt SallandWonen zich maximaal transparant op en wordt continue gezocht naar verbetermogelijkheden. SallandWonen heeft dit vertaald in een “Toezichtsvisie van de RvC en het bestuur van SallandWonen”.

De RvC functioneert als team, waarin een constructieve opstelling en eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling. De raad onderkent daarin de specifieke rol die de corporatie als maatschappelijke onderneming inneemt. De leden van de RvC hebben een brede oriëntatie, met ieder een specialistisch aandachtsgebied om de collectieve verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. De leden van de RvC zijn maatschappelijk betrokken. De RvC heeft als collectief een dusdanige diversiteit in samenstelling en competenties, dat recht wordt gedaan aan de maatschappelijke opgave van de corporatie.

Profiel

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat met:

 • Ruime expertise en ervaring op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling bijvoorbeeld als directeur P&O of HRM;
 • Visie op recente ontwikkelingen in de volkshuisvesting en dit weet te vertalen naar gewenste organisatieveranderingen;
 • Kennis en inzicht in de werking van organisaties en cultuuraspecten op meerdere niveaus;
 • Gevoel voor personele belangen en eigentijdse arbeidsverhoudingen;
 • Ervaring als voorzitter selectie-en remuneratiecommissie en een voorbereidende rol kan vervullen bij de selectie, remuneratie en beoordeling van de directeur-bestuurder;
 • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en personeelsbeleid;
 • Zicht op governancevraagstukken en de rol van een RvC;
 • Een brede maatschappelijke belangstelling;
 • Kennis en/of affiniteit met de regio.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de profielschets een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij SallandWonen? Dan nodigen wij u graag uit uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, ter attentie van drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl onder vermelding van referentienummer 39227. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC van SallandWonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

SallandWonen is een actieve plattelandscorporatie in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe met ongeveer 5500 verhuureenheden. Met circa 60 medewerkers werkt SallandWonen aan duurzaam en betaalbaar wonen en draagt zij bij aan plezierige woonmilieus in Salland. SallandWonen is er speciaal voor de huisvesting van mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien. SallandWonen let daarbij op de kosten voor de huurder. Wonen moet betaalbaar zijn. SallandWonen verhuurt zoveel mogelijk betaalbare woningen door niet alleen te kijken naar de huurprijs, maar ook naar de energielasten en de servicekosten. Zij bouwt en onderhoudt de woningen zoveel mogelijk met duurzame materialen.

SallandWonen voert een gematigd huurbeleid. Zij probeert zoveel als mogelijk schulden bij huurders te voorkomen en werkt hierbij actief samen met andere maatschappelijke partners. Verder wil SallandWonen dat er voldoende woningen zijn voor haar (potentiële huurders) en dat de woningen kwalitatief goed zijn. In uitzonderlijke gevallen bedient SallandWonen ook de markt van huurders met een inkomen boven de door de politiek aangegeven grenzen (vanaf 1 januari 2019 € 42.436,-) met duurdere huurwoningen, maar uitsluitend als er vraag naar is en er geen marktpartijen zijn die dit willen doen.