1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen - Woningstichting Weststellingwerf

Lid Raad van Commissarissen - Woningstichting Weststellingwerf

Voor Woningstichting Weststellingwerf zoekt ERLY een ervaren en verbindende toezichthouder met aandachtsgebied management, organisatie- en bedrijfskunde.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Wolvega, Friesland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Weststellingwerf bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Twee van de leden worden benoemd op voordracht van De Bewonersraad.

De RvC van Woningstichting Weststellingwerf heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en staat tevens de directeur-bestuurder met raad ter zijde. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten van Woningstichting Weststellingwerf.

Huurdersvereniging De Bewonersraad

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich (sinds 1993) in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad Friesland werkt in 14 gemeenten.

Per 1 januari 2022 zal er in de RvC van Woningstichting Weststellingwerf een vacature ontstaan voor een lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied Management, Organisatie- en Bedrijfskunde. Het betreft een zetel op voordracht van De Bewonersraad.

Profiel huurderscommissaris

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring heeft;
  • Vanuit een bedrijfskundige achtergrond ruime ervaring heeft met organisatieontwikkeling en veranderprocessen;
  • Aantoonbaar kennis en/of ervaring heeft met huurdersbelangen;
  • Zicht heeft op de leefwereld van huurders en de huurderinvalshoek goed kan verwoorden in de RvC;
  • Zich bewust is van het maatschappelijk belang van corporaties en daar ook goed op aanspreekbaar is;
  • Een duidelijke visie heeft op toezicht en governance ‘nieuwe stijl’;
  • Kennis heeft van en ervaring heeft met governance vraagstukken en de rol van de RvC;
  • Door werken en/of wonen aantoonbare kennis heeft van- en zich betrokken voelt bij de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied en de regio.


Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC op voordracht van De Bewonersraad voor Woningstichting Weststellingwerf? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Anna Ermers, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39275.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Bedrijfsomschrijving

Woningstichting Weststellingwerf is een dynamische, klantgerichte corporatie met ongeveer 2.700 woningen in de gemeente Weststellingwerf. De organisatie geeft met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Woningstichting Weststellingwerf zet zich in om goed wonen bereikbaar te maken voor iedereen. Zij biedt betaalbare woningen voor gezinnen, starters, alleenstaanden, ouderen en jongeren.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature