Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Drie leden raad van Toezicht

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Organisatie

Stichting Zorgbeheer De Zellingen (hierna aan te duiden als De Zellingen) biedt professioneel maatwerk op het brede gebied van zorg, welzijn, wonen en preventie. De Zellingen levert ‘verantwoorde zorg uit en thuis’ in de regio Capelle, Krimpen, Zuidplas en Rotterdam. Cliënten van buiten dit primaire werkgebied komen bij De Zellingen terecht door overplaatsing vanuit bijvoorbeeld het IJssellandziekenhuis, door een persoonlijke keuze of omdat zij vallen in een van de bovenregionale doelgroepen van De Zellingen (te weten chronische ademhalingsondersteuning, Afasiecentrum en palliatieve zorg).

Missie

De Zellingen staat voor tevreden cliënten die zich 'thuis' voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de eigen regie over hun leven. De Zellingen draagt naar vermogen bij aan hun geluk en dat van hun mantelzorgers. Cliënten worden aangesproken op hun mens-zijn en hun talenten. In de dienstverlening staan de volgende kernwaarden centraal: aandacht, betrouwbaar, creatief en resultaatgericht.

Visie

De Zellingen verleent zorg die is afgestemd op de cliënt en wordt vakbekwaam, opgewekt en met aandacht uitgevoerd. Er wordt gewerkt vanuit partnerschap samen met cliënten en hun mantelzorgers en met vrijwilligers en collega's in de wijk en in de keten. De Zellingen richt zich op de toegevoegde waarde voor cliënten en is inventief in het vinden van passende oplossingen voor de cliënten en hun naasten. De cliënt-benadering is uniek.

Functie-inhoud
De raad van toezicht van De Zellingen bestaat uit 7 leden. Er wordt op gelet dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteit beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van De Zellingen.

De raad van toezicht heeft als doel het toezicht houden op het realiseren van goede en veilige zorg. Die zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie (voldoet zij aan haar maatschappelijke opgave) en waarde toevoegen voor de cliënten van De Zellingen. Naast de formele rollen als toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) dienen de leden van de raad ook als inspirator en verbinder te kunnen fungeren.

De raad heeft als rol het geweten van de organisatie. Om dit te kunnen waarmaken ontvangt de raad van toezicht periodiek rapportages teneinde een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de instelling, bevraagt hij de bestuurder en andere relevante partijen (zoals OR, CCR en accountant).

Daarnaast dienen de leden van de raad ook hun kennis up-to-date te houden (beleidsmatig, financieel en zorginhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de Raad van Bestuur te kunnen bieden.

Functie-eisen

Bij De Zellingen vertrekken volgens het rooster van aftreden twee toezichthouders en er is nog een vacante positie. De cultuur binnen de raad van toezicht is te omschrijven als nuchter, toegankelijk en collegiaal. Gezien de omvang van de organisatie is het mogelijk om de zorg van dichtbij mee te maken.

Er wordt gezocht naar drie toezichthouders met specifieke aandachtsgebieden. Uiteraard wordt tevens goed gekeken naar de optimale teamsamenstelling. Dit betekent dat:

  • Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht minimaal er één (en grote voorkeur voor twee) positie(s) dient ingevuld te worden door een vrouwelijke kandidaat.
  • Bij minimaal één, maar bij voorkeur twee, kandidaat/kandidaten een aantoonbare binding met de regio aanwezig is.
  • Kandidaten met een bi-culturele achtergrond nadrukkelijk gevraagd worden zich kandidaat te stellen.
  • Er, gezien de huidige ervaring van de raad van toezicht leden, ruimte is voor startende Raad van Toezicht leden.

Het algemene profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

  • Brede maatschappelijk interesse; is goed in staat om ontwikkelingen De Zellingen vanuit een breed perspectief te bekijken en niet alleen vanuit eigen expertise gebied.
  • Affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie en het werkveld van De Zellingen, oog voor de specifieke waarden van de organisatie.
  • Strategisch inzicht, helicopterview. 

  • Kritisch analytisch oordeelsvermogen, doorgrondend. 

  • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Aandachtsgebied Kwaliteit en veiligheid

De grote voorkeur gaat uit naar een arts of andere BIG-registratie. U beschikt over een goed inzicht en bent goed ingevoerd in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit in de zorgsector aan de organisatie stellen. U heeft een visie over kwaliteit en het toevoegen van klantwaarden die past bij de huidige tijdgeest. Past deze competenties toe vanuit eigen ervaring in en kennis van de zorg. U neemt vanuit de raad van toezicht deel aan de commissie kwaliteit & veiligheid.

Aandachtsgebied Zorginnovatie en ICT

De ontwikkelingen in de ouderenzorg zijn dusdanig dat (ICT) innovaties steeds belangrijker worden. U bent of voelt zich ondernemer. Dit ondernemerschap weet u op een juiste wijze in te zetten vanuit een raad van toezicht positie. U heeft een strategische visie op het gebruik en inzetten van (ICT) innovaties binnen de (ouderen)zorg en durft toekomstgericht te denken.

Aandachtsgebied (Zorg)onderwijs en HR

Een van de grootste uitdagingen voor de zorg in het algemeen is het vinden en behouden van voldoende en/of gekwalificeerd personeel. Dit vraagt om een duidelijke, vooruitstrevende en innovatieve HR strategie voor de komende jaren. U beschikt over ruime strategische HR-ervaring waarbij onderwijs en vraagstukken op het gebed van in, -door en uitstroom belangrijke aandachtsgebieden zijn. U zult tevens aangesteld worden als voorzitter van de remuneratiecommissie van de raad van toezicht.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Lidewij Geertsma en Douwe Wijbenga via telefoonnummer 088 00 868 00.

Het uitgebreide functieprofiel kunt u onderaan de vacature op onze website downloaden.

Sollicitatie

U kunt onderaan de vacature op onze website https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/ uw belangstelling voor deze functie aan ons kenbaar maken door uw cv te uploaden en op de pagina die daarna opent uw gegevens na te kijken en uw motivatiebrief te uploaden. We ontvangen uw reactie graag voor 9 oktober 2017.

Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.