Voorzitter raad van Commissarissen

Leeuwendaal zoekt in opdracht van Stichting Woonborg een Voorzitter voor de Raad van Commissarissen.

13 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Vries, Drenthe
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Organisatie

De Stichting Woonborg (Woonborg) is een gezonde corporatie met ruim 4800 woningen in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Haren en Aa en Hunze.

Woonborg is in 2001 ontstaan uit een fusie en is op het gebied van volkshuisvesting een belangrijke speler in het werkgebied. Woonborg werkt intensief samen met de gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld, Tynaarlo en andere maatschappelijke instellingen in het veld van zorg- en welzijn. Woonborg kent een actieve huurdersvereniging (AH WOON) waarmee regelmatig overleg is over een veelheid van onderwerpen. Woonborg staat dichtbij mensen en wil écht contact met huurders en stakeholders.

Woonborg heeft de afgelopen jaren scherpe keuzes gemaakt: Woonborg is er voor de laagste inkomensgroep, houdt huren en kosten laag en het belang van huurders staat voorop. Bij Woonborg is men scherp op zichzelf en men ziet er kritisch op toe zich niet te verliezen in onnodig ingewikkelde zaken. Kortom: de focus ligt op betaalbaar wonen voor de doelgroep.

De missie van Woonborg is: “Wij ondersteunen mensen bij het vinden en behouden van een goede woning en woonomgeving, die dat niet helemaal op eigen kracht kunnen.”

Woonborg heeft daarbij de visie dat zij:

 • goede en betaalbare woningen aanbieden in een veilige en leefbare omgeving waar mensen zich thuis kunnen voelen;
 • de primaire aandacht richten op de zes grote kernen, de senioren en bijzondere doelgroepen;
 • zich in activiteiten laten leiden tot het beperken van woonlasten, zoveel mogelijk met duurzame keuzes; en
 • samenwerken met huurders, gemeenten en andere partners.

Woonborg onderschrijft de branchebrede Governancecode Woningcorporaties 2015 en de bestuurlijke organisatie is ingericht volgens de daarin vervatte uitgangspunten ingericht. Woonborg kent tevens een ‘Gedragscode integriteit’ die geldt voor medewerkers, directie, bestuur, RvC en bedrijven/instanties die werken in opdracht van de organisatie.

Functie-inhoud

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit een voorzitter en vier leden. De voorzitter zal in februari 2018 aftreden en worden opgevolgd.

De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten van Woonborg zijn omschreven. De werkwijze van de raad is beschreven in het ‘reglement werkwijze raad van commissarissen, ex artikel 11, lid 5 van de statuten van Stichting Woonborg’. Hierin is opgenomen, dat de raad werkt met separate commissies: de Remuneratiecommissie en Auditcommissie. De individuele leden hebben specifieke aandachtsgebieden, maar vervullen de rol van toezichthouder vanuit het overzicht over het geheel.

De voorzitter RvC is de regisseur van het toezichthoudend proces en bewaakt de continuïteit. Hij/zij beschikt over de competenties om als primus inter pares effectief de vergaderingen te leiden en de voorzittersfunctie te vervullen. Van de voorzitter wordt verwacht dat deze een voor(t)trekkende rol vervult in het verder doorontwikkelen van de RvC als team van professionele toezichthouders en energie (mee)brengt in bijvoorbeeld de samenwerking binnen de RvC en richting bestuurder. De voorzitter beschikt over een uitstekend inzicht en overzicht als het gaat om de vaststaande taak- en rolverdeling tussen RvC en bestuurder en de wijze waarop de toezichthoudende functie in de praktijk wordt gebracht.

De RvC vergadert formeel zesmaal per jaar. De voorzitter van de RvC heeft naast de geplande formele vergadering periodiek bilateraal overleg met de bestuurder om zich op de hoogte te stellen van de tussentijdse ontwikkelingen. De voorzitter vervult een belangrijke rol in de interne en externe vertegenwoordiging van de RvC en is tevens aanwezig bij bijzondere gelegenheden.

Functie-eisen

De functie-eisen

 • Academisch werk-en denkniveau.
 • Ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder.
 • Kennis van volkshuisvesting en de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context.
 • Minimaal affiniteit met het juridische en bestuurlijke werkveld.
 • Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving.
 • Beschikking over een bestuurlijk netwerk in de sector of aanpalend zoals zorg, welzijn, onderwijs.
 • Aantoonbaar breed maatschappelijk betrokken en actief.
 • Intrinsieke drive voor de regio, beschikt over regionale roots/verankering.

Belangrijkste competenties en vaardigheden

 • Strategisch inzicht, overstijgend en integraal denkvermogen, sparringpartner van niveau.
 • Analytisch. Weet snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt binnen de organisatie en in de omgeving.
 • Goede balans tussen governance-guidance en tussen inlevende betrokkenheid en sturende distantie.
 • Organisatiesensitiviteit. Ziet en houdt rekening met de verschillende belangen bij de diverse stakeholders.
 • Interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Verbindend, bruggenbouwer.
 • Samenwerkingsgericht; stimulerend en collegiaal gericht op de gemeenschappelijke doelen.
 • Betrouwbaar, integer.
 • Sociaal en communicatief sterk, acteert gemakkelijk op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.

Beloning

De bezoldiging van de voorzitter RvC is voor 2017 vastgesteld op € 15.245,--.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Marcel ten Berge via telefoonnummer 088 00 868 00.

Het uitgebreide functieprofiel kunt u hier downloaden.

Sollicitatie

U kunt onderaan de vacature op onze website uw belangstelling voor deze functie aan ons kenbaar maken door uw cv te uploaden en op de pagina die daarna opent uw gegevens na te kijken en uw motivatiebrief te uploaden. We ontvangen uw reactie graag voor 24 juli 2017.

Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature